Utorok 25.06.2024
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
°C
23.03.2021 12:25

Grantová výzva Ekoobec 2021 zameraná na rozvoj cyklistiky a ekologickej dopravy


Ilustračná snímka.


Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje 8. ročník grantového programu Ekoobec. Jeho cieľom je podporiť ekologické projekty a riešenia a energetickú efektívnosť, predovšetkým v obciach v lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární.


Cieľom programu je modernizácia verejných priestorov obcí a miest formou riešení podnecujúcich energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia, podporu inovatívnych lokálnych projektov, ktorých spoločným menovateľom sú udržateľné a koncepčné riešenia.

Ročník 2021 je zameraný na podporu, rozširovanie a zvyšovanie kvality cyklo dopravy a podporu a rozvoj cyklistiky ako ekologickej, zdravej, športovej a rekreačnej aktivity v regiónoch v okolí Slovenských elektrární.

Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis vyčlenil v roku 2021 na podporu tohto projektu celkovo 80 000 eur.

Aké sú možné oblasti podpory aktuálneho ročníka?

- Podpora ekologických foriem dopravy miestnych obyvateľov – cyklotrasy, cyklostojany, e-kolobežky, nabíjacie stanice (bicykle, kolobežky), projekty zdieľanej ekonomiky (bikesharing, sharing kolobežiek) a ďalšie materiálno-technické vybavenie za účelom podpory alternatívnej formy dopravy.

- Doplnkové efektívne riešenia oddychových zón cyklotrás, značenie cyklotrás, náučné a informačné tabule pozdĺž cyklotrás, vyhotovenie projektov a príprava podkladov potrebných pre budovanie cyklotrás a pod.

Z grantu nie je možné hradiť mzdy a odmeny.

Projekty musia byť realizované vo verejnej infraštruktúre a objektoch, prípadne v objektoch neziskových organizácií, ktoré pravidelne využívajú obyvatelia obce. Objekty a zariadenia musia byť vlastnené alebo dlhodobo prenajímané verejnou správou (školy, úrady, verejné priestory) alebo neziskovými organizáciami. Aktivity týkajúce sa objektov v súkromnom vlastníctve podporené nebudú.

Oprávneným subjektom sú:

Samosprávy miest a obcí alebo neziskové organizácie z uzavretého okruhu vybraných miest a obcí v okolí do 20 km od všetkých prevádzok Slovenských elektrární.

V prípade, že bude žiadateľom v programe iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie dotknutej samosprávy (mestský/obecný úrad) k nominácii tohto žiadateľa za príslušnú obec a tiež jej vyjadrenie k zámeru predstavenému v žiadosti. Cieľom je vytvorenie priestoru na spoluprácu so samotnou samosprávou a zosúladenie zámeru s víziou rozvoja dotknutej obce/mesta.

Oprávnení žiadatelia o grant

Žiadosť o grant môže predložiť iba jeden samosprávou nominovaný subjekt z vybraného mesta alebo obce, prípadne samospráva samotná.

Prijímateľom grantu nemôžu byť podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

O aký grant môže subjekt žiadať?

Minimálna výška grantu je 4000 eur, maximálna suma grantu je 8 000 eur.

V systéme Darca uveďte žiadanú sumu, najviac 8 000 eur.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach – 70 % sumy po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať

18. marec 2021: Vyhlásenie výzvy

15. apríl 2021 (do 23:55): Uzávierka prijímania žiadostí o grant

30. apríl 2021: Zverejnenie výsledkov

máj 2021 – september 2021: Realizácia projektov

do 15. októbra 2021: Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Ďalšie potrebné informácie sa dozviete TU.

Autor: (nadaciapontis.sk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
13.08.2020
Výzva na podporu lokálneho aktivizmu v oblasti klimatickej spravodlivosti
Cieľom výzvy je podporiť marginalizované alebo vylúčené skupiny a komunity, ktorých hlas v téme klimatickej spravodlivosti zostáva nevypočutý.
viac
08.10.2020
Na projekty regionálneho rozvoja vyčlenil kraj pol milióna eur
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyčlenil na podporu regionálneho rozvoja v nasledujúcom roku pol milióna eur. Podávať žiadosti je možné elektronicky do 30. novembra.
viac
11.12.2020
Zapojte sa do programu „Zelené oázy“
Možnosť získať grant na zlepšenie životného prostredia vo svojom okolí majú neziskové organizácie, komunitné centrá, školy, mestá a obce. Výzva na podávanie projektov je otvorená od 7. decembra 2020 do 18. januára 2021.
viac
06.05.2021
Grant vo výške 80 000 eur podporí 12 projektov na rozvoj cyklodopravy
Nová regionálna cyklotrasa, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, kilometre nového značenia aj bezplatná požičovňa bicyklov. I tieto projekty podporia z grantovej výzvy Ekoobec 2021, zameranej na rozvoj cyklodopravy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.21 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.14 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %