Utorok 16.04.2024
Dnes má meniny 
Dana, Danica
°C
04.01.2021 10:35

Fond na podporu športu: Prvá výzva zverejnená!


Ilustračná snímka.


Športové organizácie, obce a vyššie územné celky sa môžu uchádzať o finančné zdroje na podporu a rozvoj športu v rámci historicky prvej výzvy svojho druhu. Podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021.


Prvá výzva Fondu na podporu športu bola zverejnená dňa 31.12.2020, ďalšie budú nasledovať v prvom polroku 2021.

Výzva je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.  

Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10 % z celkovej sumy finančných prostriedkov (min. 1,5 milióna EUR na každý VÚC). Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a VÚC. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50 000 EUR a maximálna výška je 1,5 miliónov EUR. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50 % z celkových oprávnených nákladov. Výzva bola zverejnená dňa 31.12.2020, pričom podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021.

Znenie výzvy vrátane kritérií hodnotenia žiadostí sú už zverejnené na webovom sídle fondu v sekcii Možnosti podpory- Športová infraštruktúra: výzva a kritériá.

K tejto prvej schéme s názvom „Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19” už Protimonopolný úrad SR ako príslušná slovenská verejná autorita vydal kladné stanovisko a pridelil jej číslo DM-20/2020. Schéma by mala byť v krátkom čase publikovaná i v Obchodnom vestníku a je preto od 31.12.2020 zverejnená už i na webovom sídle fondu na www.fondnapodporusportu.sk : schéma a príloha k schéme.

Cieľom druhej už schválenej, no zatiaľ nezverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby, je poskytnúť im finančný príspevok na pokrytie strát, ktoré im vznikli počas obdobia obmedzenia ich hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19 v kalendárnom roku 2020. Táto výzva bola pripravovaná vo veľmi úzkej súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá bude aj vykonávateľom tejto výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby, ktoré sa zúčastňujú profesionálnych ligových súťaží vo futbale, ľadovom hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej počas oprávneného obdobia od 1.3. do 31.12.2020. Na výzvu je alokovaná celková suma 6 miliónov EUR. Možnosť zverejnenia tejto druhej výzvy fondom a následného podávania žiadostí je naviazaná na predchádzajúce kladné posúdenie návrhov dvoch schém pomoci, ktoré museli byť  v súvislosti s ňou pre problematiku práva štátnej pomoci spracované. 

Vo veci tejto druhej schémy s názvom „Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19” Fond na podporu športu za pomoci Protimonopolného úradu SR oslovil Európsku komisiu oficiálnym listom zo dňa 11.12.2020 so žiadosťou o iniciáciu notifikačného procesu podľa čl. 108, ods.3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čaká na jej stanovisko.   

Fond na podporu športu sa zároveň v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a ďalšími zainteresovanými intenzívne zaoberá v rámci svojich finančných limitov možnosťami vypísania i ďalších výziev týkajúcich sa možného zmiernenia dopadov pandémie COVID-19, a to na amatérsky šport, vlastníkov a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry či ďalších dotknutých aktérov zo športového sektora.  

Autor: (fondnapodporusportu.sk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.10.2020
Tri nové aktivity rezortu práce na podporu zamestnanosti
Tri nové aktivity rezortu práce na podporu zamestnanosti Novým projektom podporíme 8 000 nezamestnaných.
viac
12.10.2020
Výzva na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.
viac
01.02.2021
Európska komisia schválila schému štátnej pomoci pre šport
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vo vzťahu k schéme Európskej komisie (EK) k štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 8 mil. eur.
viac
10.03.2021
Nová výzva Fondu na podporu športu
Fond na podporu športu zverejnil na svojej webovej stránke Výzvu č. 2021/002 – Amatérske športové kluby a organizácie. Výzva na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby bola zverejnená 5. 3. 2021.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %