Štvrtok 04.03.2021
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
04.01.2021 10:35

Fond na podporu športu: Prvá výzva zverejnená!


Ilustračná snímka.


Športové organizácie, obce a vyššie územné celky sa môžu uchádzať o finančné zdroje na podporu a rozvoj športu v rámci historicky prvej výzvy svojho druhu. Podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021.


Prvá výzva Fondu na podporu športu bola zverejnená dňa 31.12.2020, ďalšie budú nasledovať v prvom polroku 2021.

Výzva je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.  

Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10 % z celkovej sumy finančných prostriedkov (min. 1,5 milióna EUR na každý VÚC). Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a VÚC. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50 000 EUR a maximálna výška je 1,5 miliónov EUR. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50 % z celkových oprávnených nákladov. Výzva bola zverejnená dňa 31.12.2020, pričom podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021.

Znenie výzvy vrátane kritérií hodnotenia žiadostí sú už zverejnené na webovom sídle fondu v sekcii Možnosti podpory- Športová infraštruktúra: výzva a kritériá.

K tejto prvej schéme s názvom „Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19” už Protimonopolný úrad SR ako príslušná slovenská verejná autorita vydal kladné stanovisko a pridelil jej číslo DM-20/2020. Schéma by mala byť v krátkom čase publikovaná i v Obchodnom vestníku a je preto od 31.12.2020 zverejnená už i na webovom sídle fondu na www.fondnapodporusportu.sk : schéma a príloha k schéme.

Cieľom druhej už schválenej, no zatiaľ nezverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby, je poskytnúť im finančný príspevok na pokrytie strát, ktoré im vznikli počas obdobia obmedzenia ich hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19 v kalendárnom roku 2020. Táto výzva bola pripravovaná vo veľmi úzkej súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá bude aj vykonávateľom tejto výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby, ktoré sa zúčastňujú profesionálnych ligových súťaží vo futbale, ľadovom hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej počas oprávneného obdobia od 1.3. do 31.12.2020. Na výzvu je alokovaná celková suma 6 miliónov EUR. Možnosť zverejnenia tejto druhej výzvy fondom a následného podávania žiadostí je naviazaná na predchádzajúce kladné posúdenie návrhov dvoch schém pomoci, ktoré museli byť  v súvislosti s ňou pre problematiku práva štátnej pomoci spracované. 

Vo veci tejto druhej schémy s názvom „Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19” Fond na podporu športu za pomoci Protimonopolného úradu SR oslovil Európsku komisiu oficiálnym listom zo dňa 11.12.2020 so žiadosťou o iniciáciu notifikačného procesu podľa čl. 108, ods.3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čaká na jej stanovisko.   

Fond na podporu športu sa zároveň v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a ďalšími zainteresovanými intenzívne zaoberá v rámci svojich finančných limitov možnosťami vypísania i ďalších výziev týkajúcich sa možného zmiernenia dopadov pandémie COVID-19, a to na amatérsky šport, vlastníkov a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry či ďalších dotknutých aktérov zo športového sektora.  

Autor: (fondnapodporusportu.sk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.10.2020
Tri nové aktivity rezortu práce na podporu zamestnanosti
Tri nové aktivity rezortu práce na podporu zamestnanosti Novým projektom podporíme 8 000 nezamestnaných.
viac
12.10.2020
Výzva na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.
viac
16.10.2020
Projekty samospráv na zmiernenie dopadov pandémie sú už vyhodnotené
Rezort informatizácie, regionálneho rozvoja a inovácií vyhodnotil výzvu za viac ako 1,1 milióna eur, prostredníctvom ktorej rezort podporil 50 projektov samospráv na zmiernenie dopadov pandémie na Slovensku.
viac
01.02.2021
Európska komisia schválila schému štátnej pomoci pre šport
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vo vzťahu k schéme Európskej komisie (EK) k štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 8 mil. eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.70 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %