Štvrtok 21.10.2021
Dnes má meniny 
Uršuľa
°C
31.08.2021 12:20

Dostupnosť zdravotníctva je kľúčom k prevencii aj liečbe


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní kľúčový postoj k Zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Apeluje pritom na dostupnosť zdravotníckych služieb a poukazuje na potrebu systémových riešení.


Obslužnosť územia a nepoznanie územia

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s deklarovaným cieľom, ktorým je medzi iným najmä vytvorenie optimálnej siete nemocníc, tak aby  bola garantovaná dostupnosť  multidisciplinárnej ústavnej starostlivosti v rôznych úrovniach kde je deklarovaný časový dojazd záchrannej zdravotnej služby v časovom rozpätí 60 až 90 min. nereálny a to najmä v odľahlejších regiónoch so zlou dopravnou infraštruktúrou.

ZMOS poukazuje na túto skutočnosť. Podmienka dojazdu záchrannej zdravotnej služby nie je nijako garantovaná, čo môže byť v spojení s navrhovanými zmenami vážny problém pre regióny kde je zlá dopravná obslužnosť a kde boli už viaceré zdravotné služby v minulosti zrušené, prípade sa ako poskytovateľ zdravotnej služba (vrátane záchrannej zdravotnej služby) nikto neprihlásil, či nesplnil pre jej výkon podmienky. Práve preto vnímane nereálnu dostupnosť ako výsledok nepoznania územia a preto aj efektívnej obslužnosti územia.

Dostupnosť je prvoradá

ZMOS upozorňuje, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre každého občana je prvoradá, a to bez toho, či bude mať nemocnica určitej úrovne  dostatočný spád obyvateľov, ktorý jej umožní finančnú udržateľnosť a zabezpečenie dostatočnej kvality. Územné členenie Slovenska a kvalita cestnej infraštruktúry je diferencovaná, a práve to je potrebné zohľadniť pri určení siete.   

ZMOS vychádza z toho, že  tak Ústava Slovenskej republiky, ako aj ďalšie zákony garantujú občanovi dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti, čo je prakticky obsiahnuté vytvorením zdravotného obvodu. Územný zdravotný obvod poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, poskytovateľovi špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete by mal určovať vyšší územný celok, v zmysle svojej kompetencie. ZMOS preto navrhuje zjednodušenie procesu vytvorenia, resp. zriadenia novej ambulancie, pričom má byť zohľadnené kritérium  rovnomerného zaťaženia poskytovateľov, úpravou sa má tiež reagovať aj na nedostatok všeobecných lekárov v území.

ZMOS zároveň konštatuje, že na území miest a obcí sa intenzívne zdržujú obyvatelia aj bez prechodného či trvalého pobytu. Neraz vyžadujúci lekársku (ambulantnú či ústavnú) starostlivosť. Takúto starostlivosť často požadujú aj lokálne ale aj regionálne sociálne služby, ale aj obecné či mestské polície, pričom je zrejmé, že ju nevedia vo vlastnej réžii zabezpečiť.

Problém vyžaduje systémový prístup

ZMOS upozorňuje, že pri určovaní ordinačných ambulantných hodín je potrebné zachovať flexibilitu jednotlivým poskytovateľom, a to najmä v malých obciach. Obdobná situácia vzniká aj v tých obciach, kde nie je možné určiť ordinačné hodiny v ambulancii, lebo tam fyzicky neexistuje, ale bude potrebné riešiť „ambulovanie“ napr. pojazdnou ambulanciou prípadne v priestoroch zariadenia sociálnych služieb.

ZMOS považuje za kľúčové aby bola prioritne riešená dostupnosť ambulantnej všeobecnej starostlivosti s tým, že má byť jasne určené ako budú merané a vyhodnocované problematické lokality. Poukazuje na potrebu zakomponovania objektívnej reality súvisiacej so zvyšujúcim sa vekom, resp. starnutím lekárov a celkového zdravotníckeho personálu. Rovnako je potrebné zabezpečiť priame prepojenie absolventov lekárskych fakúlt s praxou v území a prijať také opatrenia, aby sme dokázali využiť potenciál medicínskych a zdravotníckych odborníkov z okolitých krajín, ktorí budú pôsobiť na Slovensku, pričom je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré zamedzia odchodu nášho personálu do susedných štátov. Práve to ešte viac v nadchádzajúcom období v kombinácii so starnutím zdravotníckeho personálu znásobí už aj dnes citeľný personálny deficit. ZMOS pripomína, že na Slovensku máme až 36 okresov zo 79, ktoré sú lokalizované do prihraničia, na tento fakt musíme reagovať z hľadiska príležitosti pre získanie zdravotníckeho personálu a neprizerať sa hrozbe jeho ďalšieho odchodu.        

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.10.2016
Národný týždeň podpory ekonomiky Slovenska
Už tretí rok budú mať mestá a obce Slovenska možnosť zapojiť sa do Národného týždňa na podporu ekonomiky Slovenska a informovať svojich obyvateľov o tejto kampani.
viac
18.06.2020
Ochrana mestských infraštruktúr a služieb pred počítačovými hrozbami
Európska komisia (16. 6.) oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EUR na podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest.
viac
02.12.2020
Analýza odpadového hospodárstva v krajských mestách
V oblasti životného prostredia patrí zabezpečenie funkčného systému odpadového hospodárstva v mestách a obciach medzi jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších kompetencií samospráv.
viac
18.01.2021
O časti eurofondov 2021-2027 sa bude rozhodovať v regiónoch
Podpora regiónov z eurofondov v novom programovacom období sa mení. O konkrétnych projektoch v regiónoch bude rozhodovať územie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %