Pondelok 16.12.2019
Dnes má meniny 
Albína
°C
20.07.2019 02:05

Dobrá knižnica je vizitkou obecnej samosprávy i knihovníka


O revitalizáciu obecnej knižnice v obci Rosina sa v najväčšej miere zaslúžilo vedenie miestnej samosprávy na čele so starostom Ing. Jozefom Machynom (vpravo). Pomocnú ruku podali aj kolegyne, medzi inými aj Jela Hreusová (vľavo). V strede je Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline a ocenený knihovník Pavol Trzuba.


Funkčná a zároveň reprezentatívna knižnica v obci nie je dnes úplnou samozrejmosťou. Táto skutočnosť je však v plnej kompetencii miestnej samosprávy, ktorá organizuje a manažuje kultúrny a spoločenský život obyvateľov svojej obce.


Ak sa vedenie obce Rosina zasadzuje o také hodnoty, akými sú vzdelávanie, poznávanie a kvalitné kultúrne vyžitie, zaiste podporí v obci nielen rozvoj základného školstva, ale aj primeraný rozvoj obecnej knižnice, ktorá má dôležité úlohy na úrovni neformálneho celoživotného vzdelávania a navyše poskytuje priestor na oddych a relax. Mohlo by sa zdať, a mnohým sa aj zdá, že knižnice sú v súčasnosti prežitkom a že deti a mládež aj tak nečítajú a ku knihám nemajú vytvorený vzťah. Dôvodom sú moderné médiá a nové informačné technológie, ktorým dávajú prednosť nielen deti, ale aj mnohí dospelí. To, že v dnešnej dobe deti a mládež nečítajú, je skutočnosť a často sme na vine my, dospelí. Faktom tiež je, že vedieť dobre čítať a vedieť čítať s porozumením je u detí a mladých ľudí, ktorí si po ukončení školy hľadajú prácu a uplatnenie, prvoradým a základným predpokladom na zvládnutie ďalších kompetencií, ktoré si vyžaduje prax i samotný život. Čítaním sa prehlbujú vedomosti čitateľa, zlepšuje sa pamäť, rozširuje slovná zásoba, uľahčuje sa učenie, rozvíja sa fantázia, formuje sa estetické cítenie a zlepšuje sa písomný prejav... Nie je preto márne, ak sa aj v obci buduje a udržiava knižnica, ktorá môže zásadným spôsobom pomôcť pri vytváraní čitateľských návykov a pri postupnom zlepšovaní čitateľských zručností, najmä detí.

O priestory sa postarala obec

Vybudovať knižnicu po materiálnej a technickej stránke je úlohou zriaďovateľa knižnice. Nemenej dôležitou súčasťou knižnice je ľudský prvok - knihovník a jeho potenciál, ktorý je pri revitalizácii a rozvoji knižnice významnou súčasťou. A k zosúladeniu týchto skutočností došlo v obci Rosina. Veľké uznanie patrí vedeniu obecného úradu, ktorý zabezpečil kompletnú revitalizáciu obecnej knižnice a vytvorili vkusný a kultúrny priestor hodný kultúrnej inštitúcie, akou knižnica je. Po rekonštrukcii vybavili priestory knižnice regálmi vyrobenými na mieru, pribudlo vkusné sedenie, nové stoly i počítač. Priestranná miestnosť, ktorá sa nachádza v blízkosti knižnice a ktorú obec tiež obnovila, slúži ako čitáreň a priestor na organizovanie rôznych kolektívnych aktivít, ktoré knižnica pripravuje.

 Osloviť chcú najmä deti a mladých

Pri opätovnom naštartovaní činnosti obecnej knižnice osobitné uznanie patrí knihovníkovi Pavlovi Trzubovi. Mladý knihovník okrem poskytovania základných knižnično-informačných služieb pripravil v knižnici pestré aktivity a podujatia, na ktoré pozval deti z materskej a základnej školy. A aby v knižnici vytvoril rozprávkovú atmosféru, zahral si aj postavu kráľa, ktorý deti slávnostne pasoval do cechu čitateľského mečom. Museli však splniť aj určité podmienky, napr. odtlačkom prsta sľúbiť, že budú dodržiavať čitateľské desatoro. Deti si pod vedením knihovníka Pavla vyrobili aj vlastnú obrázkovú knižku v rámci kreatívnej tvorivej dielne a zúčastnili sa na ďalších vzdelávacích podujatiach, napr. o knihovníkovi Adamovi Františkovi Kolárovi, ktorý pracoval na dvore rakúsko-uhorskej cisárovnej Márie Terézie. Na konci školského roka mladý knihovník zorganizoval čitateľský maratón, na ktorom si prváčikovia mohli overiť, ako sa naučili čítať. K maratónu sa pridal aj pán starosta Jozef Machyna, ktorý svojou prítomnosťou deti utvrdil v presvedčení, že je naozaj potrebné a dôležité vedieť dobre čítať. Obecná knižnica má aj vlastné logo, na vzniku ktorého sa podieľali čitatelia knižnice.

Ocenenie pre knihovníka z Rosiny

Aktívny a tvorivý knihovník. Tak môžeme charakterizovať knihovníka Pavla, ktorý sa nespolieha len na to, že deti prídu samy, ale základnej i materskej škole ponúka aktivity, ktoré sú im blízke a ktoré ich zaujmú a zároveň preskúšajú ich zručnosť a šikovnosť. Deti sú v prostredí knižnice zároveň v styku s krásnymi knihami, ktoré ich môžu v mnohom obohatiť i poučiť.

Krajská knižnica v Žiline, ako metodické a poradné pracovisko pre obecné a mestské knižnice v okrese Žilina a Bytča, sa rozhodla udeliť osobitné ocenenie práve knihovníkovi Pavlovi Trzubovi, ktorý aj napriek povinnostiam, ktoré má v rámci svojej služby na obecnom úrade, vykonáva prácu knihovníka s nadšením a radosťou. Navyše sa snaží v práci knihovníka neustále zlepšovať a prinášať deťom nové zaujímavé podujatia a aktivity.

Služby obecnej knižnice chce skvalitňovať aj pre dospelých, a to najmä obmenou fondu literatúry a nákupom nových kníh, pretože staré knihy už nikto čítať nechce. Cieľ obmieňať starý knižný fond za nový sa mu darí postupne napĺňať, keďže v ostatných rokoch nákup kníh pre obecnú knižnicu bol už trikrát podporený z prostriedkov, ktoré spravuje  Fond na podporu umenia. Vďaka úspešným projektom bola obecná knižnica podporená čiastkou viac ako 3500 eur. Zo získaných prostriedkov sa tak mohli nakúpiť knihy nielen v slovenskom jazyku, ale aj v angličtine, čo zaiste pomôže deťom pri výučbe a rýchlejšom osvojení si angličtiny ako cudzieho jazyka.

Vkusný kultúrny priestor knižnice vhodný aj na oddych a posedenie, dobrý výber literatúry,  šikovný a spoľahlivý knihovník..., tak môžeme niekoľkými slovami charakterizovať Obecnú knižnicu v Rosine a jej vedenie. Je naozaj chvályhodné, že dozrel čas, aby sa aj obecným knižniciam zo strany samospráv venovala primeraná pozornosť s cieľom, aby sa aj obecné knižnice postupne stali dôstojnými kultúrnymi a reprezentačnými inštitúciami našich obcí.

Autor: Božena SOBOLOVÁ, metodické oddelenie Krajskej knižnice v Žiline


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.05.2017
Novým prezidentom DPO SR je starosta Sveržova Pavol Ceľuch
Delegáti valných zhromaždení Územných organizácií Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) sa zišli 22. apríla v Bratislave na Republikovom valnom zhromaždení DPO SR.
viac
13.11.2017
Prednáška Pavla Dvořáka s názvom Turci na Slovensku
Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo na november ďalšie literárne podujatie v rámci projektu „Do knižnice nielen pre vedomosti!“.
viac
12.01.2018
Ocenia osobnosti a produkty cestovného ruchu Prešovského kraja 2017
Ocenenia za prínos v rozličných oblastiach cestovného ruchu v Prešovskom kraji budú udelené štyrom osobnostiam. Odborná porota tiež vybrala tri NAJ produkty roku 2017, ktoré prispeli k rastu návštevnosti a propagácii kraja.
viac
09.08.2018
Obecná knižnica v Tepličke nad Váhom – knižnica, ktorá ide s dobou
Aj napriek novým nosičom informácií a novým médiám, tradičná tlačená kniha má na Slovensku stále zelenú. Potvrdzujú to státisícové počty knižných vydaní, plné kníhkupectvá a skutočnosť, že knižný trh na Slovensku profituje stále viac a viac.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.16 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.81 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.03 %