Nedeľa 31.05.2020
Dnes má meniny 
Petrana, Petronela
°C
25.04.2016 10:05

Bez vybudovania cestných komunikácií je rozvoj regiónu nemysliteľný


Členovia Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a stredného Rudohoria počas rokovania snemu.


V Michalovej sa 16. marca konal snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria. Na sneme sa zúčastnili primátor mesta Brezno a 24 starostov a starostiek okresu Brezno.


Na pôde obce Michalová prítomných privítala starostka obce Terézia Tisovčíková a oboznámila ich s históriou obce.

Zasadnutie regionálneho združenia otvorila a viedla predsedníčka Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria Tatiana Čontofalská, ktorá prítomných oboznámila s návrhom programu rokovania snemu (prítomní ho jednomyseľne schválili).

Predsedníčka R-ZMO-HSRu určila za zapisovateľku zápisnice Janu Herichovú, tajomníčku R-ZMO-HSRu a za overovateľov správnosti zápisnice a uznesenia: Juraja Uhrina, starostu obce Valaská a Branislava Čižmárika, starostu obce Nemecká.

Na sledovala voľba pracovných komisií snemu: návrhovej komisie a volebnej komisie. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: predseda - František Kán, starosta obce Bacúch, členovia: Tomáš Abel, primátor Brezna a Roman Švantner, starosta obce Mýto pod Ďumbierom. Do volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: predseda - Viera Hudíková, starostka obce Dolná Lehota, členovia: Miroslava Pravotiaková, starostka obce Jasenie a Ján Tešlár, starosta obce Závadka nad Hronom.

Správa o činnosti združenia v roku 2015

Správu o činnosti R-ZMO-HSRu za rok 2015 predložila predsedníčka R-ZMO-HSRu Tatiana Čontofalská.

„Pred rokmi sme sa rozchádzali so želaním mať veľa sily a energie na realizovanie úloh a predsavzatí, ktoré prijal náš regionálny snem, ale aj celoslovenský snem ZMOS,“ konštatovala v úvode správy T. Čontofalská a pokračovala:

„Aktivity nášho združenia sa začali v januári minulého roka zasadnutím starej regionálnej rady, ktorá zodpovedne pripravovala zasadnutie regionálneho snemu, ktorý sa konal vo februári 2015 v Čiernom Balogu, kde sme zvolili predsedu združenia, členov rady regionálneho združenia, kontrolnú a revíznu komisiu, člena do dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Brezno, zástupcov do výboru zamestnanosti ÚPSVR, členov do Rady ZMOS, rozpočet a prerokovali strategické materiály snemu ZMOS, diskutovalo sa aj o komunálnej reforme a zákone o verejnom obstarávaní. K zákonu o odpadoch sme adresovali listy predsedovi NR SR a predsedovi vlády, v ktorých sme vyjadrili nesú hlas k niektorým sporným veciam (opustený odpad, triedený odpad, organizácie zodpovedných výrobcov a pod. Združenie sa snažilo byť užitočné aj smerom dovnútra a poskytovalo svojim členom aktuálne informácie z orgánov ZMOS a Kancelárie ZMOS a podľa požiadaviek prizývalo na svoje rokovania hostí s cieľom koordinovať a zjednocovať postupy a poskytovať výklady k rôznym nejasnostiam.

Viac v Obecných novinách č. 15-16/2016 na str. 12.

Autor: (red)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.04.2016
Nedobudované komunikácie brzdia rozvoj celého regiónu
V Krásne nad Kysucou sa vo štvrtok 17. marca uskutočnil snem starostov a primátorov miest Združenia miest a obcí Kysúc pod vedením jeho predsedu Jozefa Grapu.
viac
25.04.2016
Starostovia v michalovskom regióne poukázali najmä na problémy v školstve
Členovia Regionálneho združenia Zemplín – Michalovský región sa na svojom výročnom sneme zišli 16. marca. Snem otvoril a viedol jeho predseda a primátor Michaloviec Viliam Zahorčák, ktorý privítal prítomných členov a hostí.
viac
18.05.2016
Silná samospráva – pilier stabilnej spoločnosti
V bratislavskej Inchebe dnes o 13. hodine začal 27. snem Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
21.08.2019
Kosiť menej a inak
Slovenský ochranársky snem (S-O-S) vyzýva predstaviteľov slovenských miest a obcí na zmenu prístupu k úprave trávnatých plôch
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %