Nedeľa 08.12.2019
Dnes má meniny 
Marína
°C
28.04.2017 05:55

Ako si Banská Štiavnica poradila s podnikateľmi. Tí využívali kontajnery občanov


Podnikateľov k triedeniu podnecujú množstvovým zberom odpadu.


Od januára 2017 zaviedli v meste Banská Štiavnica množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre právnické osoby a spoplatnili aj odber vytriedených odpadov z podnikateľskej činnosti. Motivujú ich tým nevhadzovať odpad do nádob určených pre občanov.


„V súčasnosti  máme uzatvorené zmluvy na odber vytriedených odpadov so 40 podnikateľskými subjektmi,“ povedal pre Obecné noviny pracovník Technických služieb v Banskej Štiavnici a známy environmentalista Ing. Miloš Veverka. „Sú to takmer všetci z tých, pre ktorých vykonávame služby.“

Pripomíname, že zo zákona o odpadoch sú podnikatelia povinní triediť odpad, vyprodukovaný svojimi firmami.

Zmysel zmlúv

Veverka doplnil, že zmeny v nakladaní s odpadmi právnických osôb prinášajú prvé výsledky. Predovšetkým sa už po takom krátkom čase darí znižovať množstvá zmesového komunálneho odpadu podnikateľov a naopak zvyšovať množstvá vytriedeného. „Ku spoplatneniu vytriedeného podnikateľského odpadu sme pristúpili z toho dôvodu, lebo v zmysle zákona o odpadoch nejde o komunálny odpad a teda organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) nám neprepláca náklady na jeho zber a spracovanie“, vysvetľuje M. Veverka.

Sú to predovšetkým kartónové obaly, fóliové obalové materiály a iné plasty, ale taktiež sklenené fľaše či nápojové kartóny z reštaurácií a kaviarní. Teda všetko vytriedený odpad veľmi podobný komunálnemu, ale keďže ide o odpad z činností podnikateľských subjektov, nie je to komunálny odpad. „Poplatok za zber vytriedeného odpadu sme nastavili tak, aby bol nižší ako za zmesový odpad, teda aby sa podnikateľom vyplatilo triediť“ pokračuje M. Veverka. 

Príklady z motivácie k triedeniu

„Nám to vychádza tak, že ročne môžeme ušetriť niekoľko stoviek eur,“ hovorí majiteľ hostela a dvoch reštaurácií v Štiavnici Martin Macharik. „Iste, investovali sme vlastné financie do kúpy samotných nádob na triedený odpad alebo do kompostovania v reštauráciách, ale zato budeme mať (máme) vyriešený  rastlinný odpad, ktorý predtým končil v zmesi komunálneho odpadu.“

A ďalší príklad triedenia odpadov? „Napríklad nemocnica, ktorá pôvodne používala 5 veľkých 1100-litrových kontajnerov na zmesový odpad znížila ich počet po zavedení množstvového zberu na 3 a posilnila triedený zber od pacientov, personálu a aj triedenie podnikateľského odpadu, najmä kartónu. Redukciu počtu nádob na zmesový odpad a posilnenie triedeného zberu sme zaznamenali u viacerých podnikateľských subjektov, čo nás teší“, dopĺňa M. Veverka

Hlavná rola množstvového zberu

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) zavedený v meste je zatiaľ povinný len pre právnické osoby. Ide o kontajnerovo - intervalový systém zberu, čo znamená, že poplatok za ZKO sa subjektu vymeriava podľa objemu a počtu vyvezených nádob na ZKO. „Vychádzame zo zákona o odpadoch, ktorý ukladá obciam povinnosť zaviesť množstvový zber pre tie právnické osoby, ktoré si o to požiadajú,“ upresňuje M. Veverka. „Takže každá obec by mala mať množstvový zber ZKO pre podnikateľov zakomponovaný vo svojich VZN o odpadoch a aj o poplatkoch minimálne na dobrovoľnej báze.“

Zároveň M. Veverka upozornil, že hlavným dôvodom pre zavedenie množstvového zberu bola nespravodlivosť paušálneho systému, v ktorom viaceré subjekty platili minimálny poplatok za odpad (s jedným alebo dvomi zamestnancami), hoci ročne vyprodukovali niekoľko ton zmesového odpadu. „Najpodstatnejšie však pri množstvovom zbere ostane, že podnikateľa motivuje a núti zamyslieť sa nad svojimi možnosťami znížiť  produkciu zmesového komunálneho odpadu a keď zavedie opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a zároveň triedi odpad, zaplatí  menej,“ uzatvára pracovník banskoštiavnických Technických služieb. 

Autor: pripravil: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.06.2016
Centrum Banskej Štiavnice rozžiari festival Illumination
Historické centrum mesta sa v sobotu (18. 6.) v noci celé rozžiari vďaka multimediálnemu festivalu svetla Illumination - Banská Štiavnica.
viac
27.10.2017
Samospráva chce zrekonštruovať Komunitné centrum na Šobove
Banskoštiavnická samospráva plánuje zrekonštruovať Komunitné centrum, ktoré svoje aktivity vyvíja v lokalite Šobov, kde žije početná rómska komunita.
viac
26.03.2018
Samospráva chce získať dotácie na rekonštrukciu hasičských zbrojníc
Banskoštiavnická samospráva chce zrekonštruovať dve hasičské zbrojnice. Na ich opravu sa snaží získať dotácie z ministerstva vnútra. Predloženie žiadosti a tiež výšku prípadného spolufinancovania schválili banskoštiavnickí poslanci na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva.
viac
01.03.2019
Platby za odpad odpustia stovkám ľudí, ktorí sa zdržiavajú mimo mesta
Mesto Veľký Krtíš odpustilo tento rok poplatok za komunálny odpad 497 osobám a znížilo ho pre 491 osôb. Žiadosť si mohli podať všetci tí, ktorí počas roka pracujú, študujú, alebo sa zdržiavajú mimo mesta. Veľký Krtíš má pri tom približne 12.500 obyvateľov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.82 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.08 %