Nedeľa 01.08.2021
Dnes má meniny 
Božidara
°C
12.09.2020 11:30

Zdenko Krajčír: Problém základnej školy v Rokycanoch treba uviesť na pravú mieru


Zľava Zdenko Krajčír, expert ZMOS na školstvo a Branislav Tréger, predseda ZMOS


Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na situáciu v súvislosti so Základnou školou v obci Rokycany.


„V súčasnosti rezonuje v médiách problém medzi Základnou školou v Rokycanoch a jej zriaďovateľom obcou Rokycany. Starosta obce, ako oprávnený zástupca zriaďovateľa mal odvolať riaditeľku Základnej školy v Rokycanoch, ktorá otvorila 5. ročník v základnej škole bez súhlasu zriaďovateľa. K problému sa vyjadrilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, z ktorého pre verejnosť vyznelo, že takéto zriadenie 5.ročníka nevníma ako problém, lebo ide o neplnoorganizovanú základnú školu,“ konštatuje expert ZMOS na školstvo Zdenko Krajčír a ďalej konštatuje: „Vzniknutá kauza vrhá negatívne svetlo na plnenie úloh miestnej územnej samosprávy v oblasti školstva a preto v záujme objektívnej informovanosti verejnosti je potrebné uviesť reálne fakty, ktoré majú silnú oporu v platnej legislatíve.“

Zdenko Krajčír ďalej zdôrazňuje: „Podľa informácií ZMOS, Základná škola v Rokycanoch je zaradená do siete ako Základná škola s ročníkmi prvého stupňa, teda s ročníkmi 1. až 4. Zriaďovaciu listinu školy vydáva zriaďovateľ pri dodržaní zákonnej povinnosti, že zriaďovacia listina musí uvádzať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi, ktoré sú uvedené v právoplatnom rozhodnutí o zaradení do siete škôl a školských zariadení. Teda aj zriaďovacia listina má uvádzať údaj, že obec Rokycany zriaďuje Základnú školu v Rokycanoch s ročníkmi prvého stupňa. V súlade s dohodou o spoločnom školskom obvode základnej školy, žiaci druhého stupňa navštevujú druhý stupeň základnej školy v obci, s ktorou je dohoda uzatvorená, v tomto prípade obec Bajerov. K tejto povinnosti vydala obec Rokycany všeobecne záväzné nariadenie, ktoré stále platí a na základe ktorého boli žiaci vo veku druhého stupňa ZŠ prijatí do Základnej školy v Bajerove. Ak sa títo žiaci bez ospravedlnenie nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ v Bajerov, tak táto škola túto neúčasť musí vyhodnocovať.

Ak pani riaditeľka Základnej školy v Rokycanoch chcela zohľadňovať požiadavky zákonných zástupcov a vytvoriť 5.ročník, tak v zmysle ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve mala návrh na počty žiakov a počty tried predložiť zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie. Pán starosta zdôraznil, že obec Rokycany nevydala súhlas na zriadenie 5. ročníka v ZŠ Rokycany, nepodpísala Návrh na Organizáciu školského roka 2020/2021, nezrušila dohodu o spoločnom školskom obvode v ZŠ v Bajerove a ani nezrušila VZN o spoločnom školskom obvode pre žiakov vo veku druhého stupňa ZŠ. Okrem neoprávneného otvorenie 5. ročníka bol bez súhlasu zriaďovateľa otvorený aj nultý ročník v Základnej škole v Rokycanoch. Obec celú túto situáciu vyhodnotila ako závažné porušenie všeobecne záväzného predpisu a pani riaditeľku odvolala, k čomu ju oprávňuje ustanovenie § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.“

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska, svojská interpretácia vzniknutej skutočnosti, ale aj nedostatočná miera poznania komunálnej a školskej legislatívy vytvára mediálny obraz, ktorý primerane neodzrkadľuje realitu. Preto sa ZMOS k danej situácii vyjadrilo, čo Zdenko Krajčír, expert združenia na školstvo vníma ako dôvod na to, aby sa vzniknutá situácia v obci Rokycany uviedla na pravú mieru čím sa tiež môže predchádzať podobným situáciám, ktoré môže vzniknúť aj v inej samospráve.

 

 

 

Autor: Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.06.2017
Regionálne školstvo v širších súvislostiach
Regionálne školstvo je v situácii, keď - než poukazovať na problémy - potrebuje skôr ponúkať východiská a pozitívne zmeny. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. sa venuje regionálnemu školstvu v širších súvislostiach.
viac
21.07.2017
Výsledkom rokovaní je všeobecný kompromis na platoch
Liptovský Mikuláš – 20. júla 2017 – V Liptovskom Mikuláši mimoriadne rokovala Rada Združenia miest a obcí Slovenska. Kľúčovým bodom rokovania bola navrhovaná úprava platov v regionálnom školstve.
viac
09.10.2019
ZMOS si myslí, že povinné predprimárne vzdelávanie bude ťažko realizovateľné
Združenie miest a obcí Slovenska si myslí, že povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti bude ťažko realizovateľné aj pri tej najväčšej vôli. TASR to potvrdil hovorca ZMOS Michal Kaliňák.
viac
22.04.2020
Samosprávy doplácajú na chod základných škôl milióny eur
Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Zdenko Krajčír v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet TV konštatoval, že najväčšie problémy spôsobujú časté zmeny v legislatíve a financovanie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.75 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.41 %