Piatok 28.02.2020
Dnes má meniny 
Zlatica
°C
07.04.2016 12:59

Z výročného snemu Združenia miest a obcí dolnej Oravy


Výročný snem členských miest a obcí Združenia miest a obcí dolnej Oravy.


V Oravskej Porube sa 19. februára zišli na svojom výročnom sneme členské mestá a obce Združenia miest a obcí dolnej Oravy, aby zhodnotili svoju činnosť v uplynulom roku a predovšetkým vytýčili základné smery a úlohy združenia na ďalšie obdobie.


 Zasadanie otvoril a viedol predseda Združenia miest a obcí dolnej Oravy, starosta Dlhej nad Oravou Ján Kamas, ktorý účastníkom snemu predložil správu o činnosti a plnení úloh združenia za rok 2015. Združenie miest a obcí Slovenska na rokovaní zastupoval výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška.

 

Úspešný minulý rok

Po roku sa opäť stretávame na sneme nášho združenia, na ktorom je priestor pre bilancovanie minulosti a plánovanie budúcnosti, uviedol J. Kamas a pokračoval: V minulom roku sme sa stretli na štyroch zasadnutiach, na ktorých sme riešili dôležité témy a otázky samosprávy. Keďže ostatný snem priniesol podstatné zmeny v personálnom obsadení rady združenia a kontrolnej a revíznej komisie, prvý polrok sa niesol aj v znamení predstavovania nových myšlienok a systému chodu združenia, ktorého výsledkom bolo o. i. schválenie rokovacieho poriadku združenia, ktorý stanovuje demokratické pravidlá rokovania, rešpektujúce práva a určujúce povinnosti zúčastnených.

Rada združenia ako výkonný orgán zasadala v pravidelných intervaloch, a to spolu desaťkrát, spravidla aj za účasti členov kontrolnej a revíznej komisie. O výsledkoch jej činnosti ste boli pravidelne informovaní zasielaním zápisníc z rokovania rady združenia do vašich elektronických schránok.

 

Témy aj pre ďalšie obdobie

Medzi dôležité témy, ktoré sme riešili, uviedol ďalej J. Kamas, patrila revitalizácia chodu spoločného obecného úradu stavebného. V priebehu roka sme dosiahli určité čiastkové úspechy v tejto oblasti. Boli uskutočnené tri výberové konania a schválené financovanie úradu, čo umožní navýšenie pracovných miest na optimálnu úroveň. Zlepšili sa pracovné podmienky zakúpením kancelárskeho nábytku a získaním príslušnej výpočtovej techniky vďaka zapojeniu spoločného obecného úradu do projektu Dátového centra miest a obcí. Aj napriek týmto čiastkovým úspechom sa nám nepodarilo túto tému dotiahnuť do celkového úspešného konca v zmysle uznesenia zo zasadnutia združenia, ktoré sa konalo ešte v novembri 2014. Z toho dôvodu je táto téma zaradená aj medzi základné smery a úlohy združenia na ďalšie obdobie.

Ďalšou oblasťou, ktorú sme začali spoločne riešiť, povedal, bolo spoločné výberové konanie na výber organizácie, zabezpečujúcej vývoz komunálneho a separovaného odpadu z jednotlivých obcí. Po počiatočnom záujme takmer všetkých obcí riešiť túto problematiku spoločne s cieľom dosiahnuť výhodné podmienky, začali sa prípravné práce na realizáciu výberového konania. Po následnom odstúpení väčšiny obcí bola táto spoločná aktivita prerušená a túto oblasť si každá obec riešila individuálne.

V júni bol predstavený návrh propagácie združenia formou stolového kalendára, čo bolo jednou z možností zviditeľnenia samotného združenia i členských obcí a mesta. Vďaka aktívnemu prístupu všetkých obcí sa spoločné dielo podarilo dotiahnuť do úspešného konca a v tomto roku sa naše združenie propaguje vlastným stolovým kalendárom, ktorý sme vydali v náklade takmer 6000 kusov.

 

Spolupráca v záujme rozvoja regiónu

Na zasadnutia rady združenia, konštatoval ďalej J. Kamas, boli prizývaní aj zástupcovia jednotlivých inštitúcií a prijali sme zástupcov organizácií, ktoré chceli odprezentovať svoje zámery na pomoc a rozvoj regiónu. Spomeniem rokovanie s riaditeľom OVS, a. s., Dolný Kubín Milanom Daďom, keď sa riešila hlavne pripravenosť OVS, a. s., na nové programové obdobie, hľadanie možností na podporu výstavby existujúcich aglomerácií a plánovaných aglomerácií i možnosti úpravy cenníka OVS, a. s. Aj v tejto oblasti je potrebná intenzívnejšia spolupráca v rozvoji dolnooravského regiónu hlavne aktívnou prácou v orgánoch spomenutej akciovej spoločnosti, keďže nevyužitím ponúknutých možností v novom programovom období ostanú všetky povinnosti na pleciach samospráv.

 Viac v Obecných novinách č. 13-14/2016 na str. 9

Autor: (r)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.04.2016
ZMO horného Gemera: aj východ potrebuje rozvojové stimuly, komunikácie a prácu
V Spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave sa 16. marca sa uskutočnil výročný snem Združenia miest a obcí horného Gemera. Na sneme sa zúčastnilo 35 zo 62 členov združenia, t. j. 54,5 % členov.
viac
07.04.2016
Odkaz z Bardejova: Podporme sa navzájom, nesúperme, ale spolupracujme
Na svojom výročnom sneme sa 16. marca v Bardejove zišli členovia Regionálneho združenia miest a obcí Šariša. ZMOS na zasadaní zastupoval jeho výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
22.03.2018
ZMODO sa chce tento rok venovať najmä oblasti cestnej infraštruktúry na Orave
Hlavnou témou marcového snemu Združenia miest a obcí dolnej Oravy (ZMODO) vo Veličnej v okrese Dolný Kubín bolo schválenie rozpočtu a určenie základných úloh na najbližšie obdobie. Združenie sa chce tento rok venovať najmä oblasti cestnej infraštruktúry na Orave.
viac
27.04.2019
Päť kandidátov na predsedu ZMOS
Súčasťou májového snemu Združenia miest a obcí Slovenska ktorý sa uskutoční v dňoch 22. a 23. máj 2019 v Bratislave bude aj voľba predsedu ZMOS a členov kontrolnej komisie na najbližšie volebne obdobie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.90 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.84 %