Utorok 18.06.2024
Dnes má meniny 
Vratislav
°C
04.02.2023 02:05

Sekcie ekonomiky a financií Rady ZMOS zasadala v Liptovskom Mikuláši


Ilustračná snímka zo zasadania


Viaceré aktuálne témy riešili členovia Sekcie ekonomiky a financií Rady ZMOS na svojom ostatnom zasadnutí, ktoré zvolal a viedol predseda sekcie, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


V rámci prvého pracovného bodu sa členovia sekcie oboznámili s aktuálnymi informáciami z legislatívy v oblasti ekonomiky a financií. Tento materiál zobrala sekcia na vedomie.

V ďalšom bode sa sekcia venovala priebežnému hodnoteniu priorít a uznesení z 33. snemu ZMOS. V rámci tohto bodu členovia sekcie prijali uznesenie v ktorom žiadajú Kanceláriu ZMOS vypracovať a zverejniť údaje o výške nákladov miest a obcí spojených s vyplatením odmien v súlade s Dodatkami ku KZVS na rok 2021 a 2022 a o informáciu o zastúpení ZMOS v Slovenskom pozemkovom fonde SR.

Súčasne odporúčajú  Predsedníctvu ZMOS opätovne požiadať vládu SR o transformáciu návratnej finančnej výpomoci v plnej výške, ktorá bola poskytnutá v súvislosti s výpadkom DPFO počas pandémie  COVID – 19, na nenávratnú dotáciu a o kompenzáciu úhrady výdavkov kompenzáciu úhrady všetkých výdavkov miest a obcí, ktoré vynaložia na svojich občanov umiestnených v zariadeniach neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb.  

Ďalším bodom programu rokovania sekcie ekonomiky bola ústna informácia k Eurofondom (re-alokácia eurofondov 2014-2020 na energetickú krízu, komunikačná platforma ZMOS pre IÚS v programovom období 2021 – 2027, plán obnovy a eurofondy), ktorú uviedla odborná expertka Kancelárie ZMOS na eurofondy Zuzana Špačeková. Členov sekcie informovala o aktuálnom stave čerpania zdrojov zo štrukturálnych fondov za programové obdobie 2014 – 2021 a ich ďalšom použití.

Následne informovala o postavení Slovenska v rámci čerpania zdrojov v programovom období 2021 – 2027 a zdrojov z plánu obnovy na podmienky miest a obcí. Sekcia zobrala ústnu informáciu k tomuto bodu na vedomie. V bode rôzne sa členovia sekcie zaoberali najzávažnejším problémom miest a obcí, ktorým sú vysoké ceny energií. Členovia sekcie vyjadrili vysokú mieru nespokojnosti s riešením energetickej krízy zo strany vlády SR vo vzťahu k mestám a obciam. Vo svojom uznesení k tomuto bodu sekcia ekonomiky odporúča  Predsedníctvu ZMOS požiadať vládu SR: 

- o urýchlené prijatie Nariadenia vlády SR k zastropovaniu cien plynu, elektrickej energie, peletky a štiepky pre všetky subjekty miestnej územnej samosprávy

- aby boli v predmetnom nariadení zastropované ceny peletky na úrovni 199 eur/ton a štiepky na úrovni 60 eur/tona

- o doplnenie výzvy na kompenzáciu zvýšených nákladov z dôvodu zvýšených cien energií o iné zdroje pre výrobu energií, a to štiepku a peletku

- aby zabezpečila stanovovanie zálohových platieb za dodávky energií z referenčného obdobia, kedy ceny energií boli na najnižšej úrovni

- o finančnú kompenzáciu zvýšených cien distribučných poplatkov  alebo ich zníženie na pôvodnú úroveň z roku 2022 (tarifa pri dodávke elektrickej energie, tarifa za prevádzkový systém, tarifa za systémové služby).

Zasadnutie Sekcie ekonomiky a financií Rady ZMOS sa v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konalo 18. januára 2023.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.11.2017
Pre samosprávu je dôležitá podpora miestnej ekonomiky
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa v ostatnom období sústredilo na nástroje podporujúce lokálnu hospodársku politiku a teda miestnu ekonomiku.
viac
15.01.2018
Einstein na Liptove
Od 17. januára do 21. marca bude každú stredu večer lákať turistov do centra Liptovského Mikuláša zaujímavý program a pestrá gastronomická ponuka.
viac
02.10.2018
Na zasadnutí zahraničnej sekcie ZMOS sa zúčastnili moldavskí primátori
Hostí sa zaujímali najmä o fungovanie priemyselných parkov a ich prínos pre miestny hospodársky rozvoj.
viac
08.10.2022
Rokovala Rada Združenia miest a obcí Liptova
V stredu 5. októbra 2022 sa uskutočnilo rokovanie Rady Združenia miest a obcí Liptova (ZMOL). Zúčastnil sa na ňom aj predseda ZMOS Branislav Tréger.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %