Sobota 01.04.2023
Dnes má meniny 
Hugo
°C
04.02.2023 02:05

Sekcie ekonomiky a financií Rady ZMOS zasadala v Liptovskom Mikuláši


Ilustračná snímka zo zasadania


Viaceré aktuálne témy riešili členovia Sekcie ekonomiky a financií Rady ZMOS na svojom ostatnom zasadnutí, ktoré zvolal a viedol predseda sekcie, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


V rámci prvého pracovného bodu sa členovia sekcie oboznámili s aktuálnymi informáciami z legislatívy v oblasti ekonomiky a financií. Tento materiál zobrala sekcia na vedomie.

V ďalšom bode sa sekcia venovala priebežnému hodnoteniu priorít a uznesení z 33. snemu ZMOS. V rámci tohto bodu členovia sekcie prijali uznesenie v ktorom žiadajú Kanceláriu ZMOS vypracovať a zverejniť údaje o výške nákladov miest a obcí spojených s vyplatením odmien v súlade s Dodatkami ku KZVS na rok 2021 a 2022 a o informáciu o zastúpení ZMOS v Slovenskom pozemkovom fonde SR.

Súčasne odporúčajú  Predsedníctvu ZMOS opätovne požiadať vládu SR o transformáciu návratnej finančnej výpomoci v plnej výške, ktorá bola poskytnutá v súvislosti s výpadkom DPFO počas pandémie  COVID – 19, na nenávratnú dotáciu a o kompenzáciu úhrady výdavkov kompenzáciu úhrady všetkých výdavkov miest a obcí, ktoré vynaložia na svojich občanov umiestnených v zariadeniach neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb.  

Ďalším bodom programu rokovania sekcie ekonomiky bola ústna informácia k Eurofondom (re-alokácia eurofondov 2014-2020 na energetickú krízu, komunikačná platforma ZMOS pre IÚS v programovom období 2021 – 2027, plán obnovy a eurofondy), ktorú uviedla odborná expertka Kancelárie ZMOS na eurofondy Zuzana Špačeková. Členov sekcie informovala o aktuálnom stave čerpania zdrojov zo štrukturálnych fondov za programové obdobie 2014 – 2021 a ich ďalšom použití.

Následne informovala o postavení Slovenska v rámci čerpania zdrojov v programovom období 2021 – 2027 a zdrojov z plánu obnovy na podmienky miest a obcí. Sekcia zobrala ústnu informáciu k tomuto bodu na vedomie. V bode rôzne sa členovia sekcie zaoberali najzávažnejším problémom miest a obcí, ktorým sú vysoké ceny energií. Členovia sekcie vyjadrili vysokú mieru nespokojnosti s riešením energetickej krízy zo strany vlády SR vo vzťahu k mestám a obciam. Vo svojom uznesení k tomuto bodu sekcia ekonomiky odporúča  Predsedníctvu ZMOS požiadať vládu SR: 

- o urýchlené prijatie Nariadenia vlády SR k zastropovaniu cien plynu, elektrickej energie, peletky a štiepky pre všetky subjekty miestnej územnej samosprávy

- aby boli v predmetnom nariadení zastropované ceny peletky na úrovni 199 eur/ton a štiepky na úrovni 60 eur/tona

- o doplnenie výzvy na kompenzáciu zvýšených nákladov z dôvodu zvýšených cien energií o iné zdroje pre výrobu energií, a to štiepku a peletku

- aby zabezpečila stanovovanie zálohových platieb za dodávky energií z referenčného obdobia, kedy ceny energií boli na najnižšej úrovni

- o finančnú kompenzáciu zvýšených cien distribučných poplatkov  alebo ich zníženie na pôvodnú úroveň z roku 2022 (tarifa pri dodávke elektrickej energie, tarifa za prevádzkový systém, tarifa za systémové služby).

Zasadnutie Sekcie ekonomiky a financií Rady ZMOS sa v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konalo 18. januára 2023.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.11.2017
Pre samosprávu je dôležitá podpora miestnej ekonomiky
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa v ostatnom období sústredilo na nástroje podporujúce lokálnu hospodársku politiku a teda miestnu ekonomiku.
viac
02.10.2018
Na zasadnutí zahraničnej sekcie ZMOS sa zúčastnili moldavskí primátori
Hostí sa zaujímali najmä o fungovanie priemyselných parkov a ich prínos pre miestny hospodársky rozvoj.
viac
28.08.2021
Na vojenskom cintoríne upravili hroby a zelenú pláň
Cintorín, ktorý sa týči nad Liptovským Mikulášom a je najväčším pohrebiskom príslušníkov 1. československého armádneho zboru nielen na území Slovenska, ale aj celého bývalého Československa, slávnostne posvätili a symbolicky sprístupnili v piatok 27. augusta 2021.
viac
30.11.2022
Obyvatelia rodinných domov budú od januára triediť odpad do vriec
Mesto Liptovský Mikuláš od januára mení systém zberu triedeného odpadu. Obyvatelia rodinných domov budú po novom zbierať plasty, papier, kovy a lepenku do vriec.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.32 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.99 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %