Nedeľa 26.05.2024
Dnes má meniny 
Dušan
°C
21.10.2023 02:10

Zasadala novozriadená Sekcia historických miest a UNESCO Rady ZMOS


Ilustračná snímka z online zasadania


Zasadala novozriadená Sekcia historických miest a UNESCO Rady ZMOS pod vedením primátora Spišského Podhradia Michala Kapustu. Zasadnutie sa konalo v stredu 18. októbra 2023 online formou. Predmetom bolo tematické zameranie činnosti sekcie na nadchádzajúce obdobie.


Nová odborná sekcia bola zriadená rozhodnutím Rady ZMOS v júni 2023 na štvorročné funkčné obdobie 2023-2027 po posledných komunálnych voľbách (2022). 

Zasadnutie sekcie otvoril jej predseda, primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta. V úvode predstavil prítomných členov sekcie aj tých, ktorí sa rokovania nemohli zúčastniť. Následne rámcovo predstavil plánovanú náplň činnosti sekcie a pokračoval v súlade so schváleným programom rokovania –  informáciou k Rokovaciemu poriadku odborných sekcií Rady ZMOS a voľbou podpredsedu odbornej sekcie. Za podpredsedu sekcie bola navrhnutá a jednohlasne zvolená primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková.

Členovia sekcie sa následne oboznámili so závermi 35. mimoriadneho snemu ZMOS. V súlade s jeho závermi a náplňou činnosti sa na nadchádzajúce obdobie stane hlavnou prioritou sekcie téma ochrany národných kultúrnych pamiatok pred požiarmi, sprístupnenie možnosti čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a Operačného programu Slovensko 2021-2027 na pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny vrátane oblastí nehmotného kultúrneho dedičstva, rozvoj cestovného ruchu a šírenie príkladov dobrej praxe.

V závere zasadnutia informovala tajomníčka sekcie, Eva Balažovičová, o obsahu konzultácie k návrhu plánovanej výzvy „Ľudia a hrady II. prechod na sociálnu ekonomiku“ v rámci Programu Slovensko 2021-2027, cieľ politika súdržnosti EÚ 4 (sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) a žiadosti MK SR o nomináciu kandidátov na člena v Múzejnej a galerijnej rade (MGR) zastupujúcich ZMOS. Na návrh podpredsedníčky sekcie, odsúhlasili členovia sekcie pokračovanie členstva PhDr. Jozefa Labudu, CSc. ako zástupcu ZMOS v MGR na ďalšie funkčné obdobie.

Odčlenenie témy kultúrneho dedičstva a súvisiacich pre novovytvorenú Sekciu historických miesta a UNESCO a efektívne fungovanie sekcie môže pomôcť samosprávam dosiahnuť udržateľný rozvoj a zlepšiť životné podmienky obyvateľov v miestnych komunitách.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.06.2022
Zasadala sekcia pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMOS
Zasadnutie odbornej sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMOS sa konalo hybridnou formou v priestoroch Kancelárie ZMOS a prostredníctvom komunikačnej platformy ZOOM.
viac
14.01.2023
Zasadala Sekcia inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS
Na štvrtkovom rokovaní Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS, ktoré sa konalo v Dudinciach, bolo prijatých niekoľko uznesení k cestovnému ruchu a regionálnemu rozvoju v území. Témou rokovania boli aj eurofondy a plán obnovy.
viac
04.02.2023
Sekcie ekonomiky a financií Rady ZMOS zasadala v Liptovskom Mikuláši
Viaceré aktuálne témy riešili členovia Sekcie ekonomiky a financií Rady ZMOS na svojom ostatnom zasadnutí, ktoré zvolal a viedol predseda sekcie, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
viac
01.02.2024
Sociálni partneri ZMOS a RÚZ o spolupráci v Aliancii sektorových rád
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik sa stretol s generálnym sekretárom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martinom Hoštákom k témam sociálneho dialógu, spolupráci v rámci novozriadenej Aliancie sektorových rád a k ďalším spoločným témam spolupráce.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %