Nedeľa 29.03.2020
Dnes má meniny 
Miroslav
°C
19.12.2019 04:23

Nie každá obec musí zvyšovať poplatok za komunálny odpad


Ilustračná snímka: garbage-can


Dnes mnohé obce a mestá zvyšujú poplatky za odpad. Iné nie. Aké výšky poplatkov stanovili svojim občanom v dlhodobo cielene triediacich samosprávach Žiaru nad Hronom a Slaskej?


V médiách sa v poslednom období objavili informácie o budúcoročnom zvyšovaní poplatkov za komunálne odpady vo viacerých obciach, ale aj zvyšovania ďalších poplatkov či daní. V princípe by malo platiť, že v obci, kde malým dielom a nekvalitne triedili plasty, kovy, sklo, papier, bioodpady, pneumatiky, stavebný odpad, končiacimi poväčšine medzi zmesovými odpadmi, by mali pociťovať nielen v roku 2020, ale (pri ich nezmenenom prístupe k odpadom) aj v nasledujúcich rokoch čoraz väčšie problémy s „platením“ poplatkov za komunálne odpady.

Dva prípady solídne triediacich: Žiar a Slaská

Ponúkame zjednodušený pohľad dvoch samospráv, ktoré sa dlhodobo k svojim komunálnym odpadom správajú zodpovedne. V portfóliu spoločnosti organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK sú i okresné mesto Žiar nad Hronom (vyše 19-tisíc obyvateľov) a obec Slaská (476), vzdialená od Žiaru šesť kilometrov.

Na otázku, či samospráva Žiaru zvýši v budúcom roku poplatok za komunálny odpad, odpovedala Ivana Martincová Škriniarová z oddelenia odpadového hospodárstva mesta: „Nie. Zmenu poplatkov sme riešili v roku 2018 pre obdobie od januára 2019,“ doplnila. „Tento poplatok ostáva v platnosti aj pre nasledujúci kalendárny rok 2020.“

Vzhľadom na dlhodobo existujúci systém triedenia v Slaskej a tomu zodpovedajúci nízky doterajší poplatok (3 eurá ročne na osobu – pozn. pš) sa obec chystá budúcoročný zvýšiť o jedno euro. „To však, samozrejme, nespôsobila nekvalitná separácia, ale zohľadnenie, že zo zákona sa automaticky v roku 2020 zvyšuje poplatok za uloženie odpadu aj pri maximálnej separácii,“ konštatoval starosta Slaskej Daniel Gelien. Zároveň doplnil, že obec nezvyšuje v roku 2020 ani ďalšie poplatky či dane.

Základ: dlhoročný záujem o nakladanie s komunálnymi odpadmi

„Mesto Žiar nad Hronom sa systematicky venuje problematike dlhodobo, viac ako 15 rokov,“ informovala I. Martincová Škriniarová. „Za jeden z najdôležitejších krokov uskutočnených v minulosti považujeme vybudovanie stojísk zberných nádob a prechod na množstvový systém zberu. Tiež sme zrealizovali celý rad projektov a akcií, smerujúcich ku zvýšeniu miery triedenia, k zníženiu množstva skladovaného odpadu i k zmodernizovaniu odpadového mobiliáru a techniky.“

„Dôležité je medzi ľuďmi apelovať na stav životného prostredia, ktorý je alarmujúci,“ doplnil D. Gelien, starosta obce Slaská. „Ak chceme budúcim generáciám zanechať aspoň časť zdravej prírody, mali by sme sa spamätať čím skôr.“

Osveta podstatou triedenia

„Mesto Žiar neustále pracuje na rozvoji odpadového hospodárstva a hľadá cesty ako naplniť ciele stanovené národnou a európskou legislatívou,“ informuje I. Martincová Škriniarová. „V súčasnosti realizujeme projekt cez informačné aktivity v oblasti odpadového hospodárstva  s cieľom predchádzať vzniku odpadu, zvýšiť mieru jeho triedenia, zhodnocovať respektíve znižovať množstvo zmesových komunálnych odpadov a ich ukladania na skládky.“

„Podstatou úspechu separovania je predovšetkým osveta medzi ľuďmi,“ konštatuje starosta obce Slaská D. Gelien. „Dôležitý je však aj pohľad cez peňaženku. Občanom treba vysvetľovať, že ak sa na separácii zúčastnia, eliminujú vznik zmesového komunálneho odpadu, a tým znížia náklady potrebné na jeho likvidáciu. To sa nám darí, ale aj tak v budúcnosti chceme systém separácie ešte skvalitniť, aby čo najmenej zaťažoval občana a  samotnú mieru separácie čo najviac zvýšil.“

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.08.2016
Preplnené kontajnery. Kto je zodpovedný za ich vývoz?
Pri veľkom počte ľudí sa môže stať, že nemáte kam vyhodiť vzniknutý odpad z domácnosti, pretože všetky zberné nádoby sú preplnené. Kto je zodpovedný za zvoz komunálneho odpadu a triedeného zberu?
viac
10.11.2016
Aká bude úhrada poplatkov SOZA?
Začiatkom novembra sa v Senici uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov vybraných samospráv, Združenia miest a obcí Slovenska a Slovenského ochranného zväzu autorského.
viac
15.11.2016
Nové financovanie zberu a odvozu triedeného odpadu sa zabieha
Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý odštartoval 1. júla, napreduje, potrebuje však „utriasť“ a zabehnúť sa.
viac
26.04.2018
Prvý rebríček slovenských miest a obcí v triedení odpadu
Do portfólia spoločnosti ENVI - PAK patrilo v roku 2017 viac ako 50 % miest a obcí na Slovensku. Prvýkrát vznikol rebríček sídel podľa toho, ako úspešné sú v triedení odpadu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.05 %