Pondelok 18.11.2019
Dnes má meniny 
Eugen
°C
30.09.2019 12:05

Dérerka pokračuje cestou modernizácie


Ilustračná snímka I. Sochorová


Najstaršia škola v Malackách – ZŠ Dr. J. Dérera – zaznamenala ďalší posun vo svojej modernizácii. Projektový zámer samosprávy ako zriaďovateľa pod názvom Modernejšie v Dérerke - v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)- priniesol dve vynovené učebne.


„Jedna bola určená na skupinové vyučovanie, pretože v nej doteraz nebola počítačová technika. Získali sme priestor na výučbu informatiky i cudzích jazykov. V druhej učebni bola zastaraná technika vymenená za modernejšiu. Dve nové tabule s dataprojektormi ponúkajú možnosť pracovať s programom 3D,“ informovala riaditeľka školy Katarína Habová. Doplnila, že škola nadobudla edukačné softvéry, ktoré ponúkajú rôzne výukové programy pre vyučovanie na druhom stupni, najmä v rámci predmetov chémia či biológia - napríklad zaujímavé prezentácie o ľudskom tele, kolobehu vody atď. Takže prvým veľkým plusom je nespochybniteľné zatraktívnenie výučby. Túto skutočnosť potvrdili aj učiteľky Klaudia Kopcová a Monika Mifkovičová, ktoré mali v čase našej návštevy hodinu vo vynovených triedach. „Nové vybavenie umožňuje deťom pracovať efektívnejšie. Učia sa pracovať s balíkom Office 365. Ten im dáva možnosť vypracovávať úlohy, komunikovať navzájom i s vyučujúcimi či spoločnú prácu na úlohách. Žiaci majú istotu v uložení dokumentov,“ vysvetlila K. Kopcová.

Ďalším prínosom projektu sú doplnené zbierky učebných pomôcok v kabinetoch fyziky, techniky a biológie. „Ide o veci, ktoré nám chýbali, od jednoduchých silomerov, cez optické súpravy, modely rastlín, častí ľudského tela až po svetelný mikroskop. Veľmi sa nám páčia elektronické stavebnice na vyučovanie fyziky a techniky, ktoré ocenili aj samotní vyučujúci,“ priblížila riaditeľka s tým, že škola má k dispozícii moderné biologicko-chemické aj fyzikálne laboratórium už viacero rokov. Predkladaný projekt umožnil doplniť vybavenia laboratórií či kabinetov, preto sa rozhodli ísť cestou modernizácie.

Cieľom projektu Modernejšie v Dérerke prioritne zostáva vytvorenie učebne na informatiku, pretože jej výučba sa musí deliť - išlo teda aj o riešenie potrebného priestoru. Dataprojektory s možnosťou interaktívneho vzdelávania zároveň posúvajú využitie novovzniknutej triedy aj na vyučovanie cudzích jazykov. Tým, že škola má delených viacero vyučovacích hodín, je učebňa naplno využívaná.

„Každý posun v technickom vybavení vnímame veľmi priaznivo. Usilujeme sa o to, aby boli v každej miestnosti programy, ktoré tam majú byť, nech majú učitelia pri výučbe jednotlivých predmetov pohodu,“ uzavrela K. Habová.

Autor: I. Sochorová


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.02.2019
V obci budú modernizovať učebne základnej školy
V obci Čierny Brod (okres Galanta) budú modernizovať učebne základnej školy. Na tento účel sa podarilo získať dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
viac
12.03.2019
Začala sa modernizácia učební
Projekty modernizácie učební v Malackách sa už rozbehli. Mesto na ne vlani získalo financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
viac
29.03.2019
Žilinské základné školy zmodernizujú svoje učebne
Žiaci žilinských základných škôl sa budú vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti v moderných priestoroch. Vďaka podpore z Integrovaného regionálneho operačného programu vzniknú na 9 základných školách školské knižnice a nové učebne pre technické práce, prírodné vedy, informatiku či cudzie jazyky.
viac
18.04.2019
Mesto zmodernizuje učebne v piatich základných školách za 340-tis. eur
Mesto Šaľa modernizuje v piatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta odborné a jazykové učebne. Na ich modernizáciu získalo nenávratný finančný príspevok Európskej únie vo výške 340-tis. eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.91 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.75 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %