Štvrtok 18.07.2019
Dnes má meniny 
Kamila
°C
18.11.2018 05:45

V pondelok štartuje Európsky týždeň boja proti drogám


Ilustračná snímka TASR


Poukázať na nebezpečenstvo spojené s užívaním alkoholických nápojov najmä u mladistvých, sú zamerané aktivity slovenského verejného zdravotníctva počas Európskeho týždňa boja proti drogám vyhláseného z iniciatívy EÚ, ktorý oficiálne štartuje v pondelok (19. novembra 2018).


Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

Pri tejto príležitosti organizujú odbory podpory zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva banskobystrický nevynímajúc, množstvo predovšetkým vzdelávacích aktivít. Majú naplánované dve prednášky zamerané na prevenciu fajčenia- "Fajčenie = závislosť" pre žiakov 9. ročníkov Špeciálnej ZŠ internátnej a  študentov Odborného učilišťa internátneho vo Valaskej.  Budú sa tiež konať interaktívne  prednášky spojené s besedou a videofilmom k problematike drogovej závislosti na viacerých základných a stredných školách v okresoch Banská bystrica a Brezno podľa výberu príslušných odborov školstva.

„Prevencii drogových závislosti sa však venujeme v priebehu celého roka a to v rámci zdravotno-výchovných aktivít, cielených na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v materských, základných, stredných aj vysokých školách, orgnizáciách, kluboch dôchodcov, Jednotách dôchodcov, či v rómskej komunite. Zdravotno-výchovným aktivitám sa venujeme aj pri príležitostí významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako je Svetový deň srdca, Svetový dňa bez tabaku, Medzinárodný deň bez fajčenia, Európsky týždeň boja proti drogám, počas športových podujatí a olympiád, organizovaných mestami Banská Bystrica a Brezno. V Poradni na odvykanie od fajčenia poskytujeme tiež bezplatné individuálne alebo skupinové poradenstvo fajčiarom, ktorí sa rozhodli skoncovať so svojou nikotínovou závislosťou. Poradenstvo pri riešení závislosti na nikotíne a alkohole poskytujeme aj formou konzultácií cez telefón, alebo e-mailom,“ vymenúva aktivity banskobystrického RÚVZ odborná pracovníčka oddelenia podpory zdravia Tatiana Zvalová.

Svetová správa o drogách 2018 uvádza, že aspoň jedenkrát v roku 2016 užilo drogu približne 275 miliónov ľudí vo svete (asi 5,6% celosvetovej populácie) vo veku 15 až 64 rokov. Približne 31 miliónov ľudí, ktorí užívajú drogy, trpí poruchami zapríčinenými užívaním drog. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomrelo v roku 2015 približne 450 000 ľudí v dôsledku užívania drog. Z týchto úmrtí 167 750 bolo priamo spojených s poruchami užívania drog (predovšetkým predávkovaním). Zvyšok bol nepriamo pripísaný užívaniu drog a zahŕňal aj úmrtia na HIV a hepatitídu C získané prostredníctvom nebezpečných injekčných postupov.

V zmysle definície WHO „drogová závislosť  je duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu buď sústavne, alebo periodicky s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit z nedostatku látky“. Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

 

Autor: Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.03.2016
Dvanásť projektov sa "pobije" o 20.000 eur z rozpočtu Banskej Bystrice
Banskobystričania môžu začať rozhodovať o rozdelení 20.000 eur z participatívneho rozpočtu mesta. Hlasovanie, ktorým ľudia podporia súťažné projekty, sa spustí 22. marca.
viac
12.12.2016
Banská Bystrica sa chystá vytvoriť prvý inštitucionálny plán mobility v SR
Mesto pod Urpínom bude mať prvenstvo v oblasti udržateľnej mobility v rámci Slovenska. Spoločne s nadáciou Ekopolis a ďalšími európskymi partnermi realizuje projekt MOVECIT. Ten je podporený v rámci programu Interreg Central Europe a zameriava sa na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie.
viac
22.01.2018
V tradícii darovania krvi Bystričania pokračujú aj v novom roku
Po úspešnom obnovení tradície darovania krvi v priestoroch Mestského úradu (MsÚ) v apríli 2017, pokračujú v pomáhaní druhým aj v novom roku. Novoročná kvapka krvi premení na odberovú miestnosť už po druhý raz zasadačku č. 250.
viac
21.04.2018
Primátor navštívil Augsburg, projekt Fuggerovskej cesty je bližšie
Kooperácia slovensko-nemeckých historikov za účelom nových poznatkov a definovania spoločných pilierov pri tvorbe Fuggerovskej cesty je jedným z krokov, na ktorom sa dohodol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko s hlavou univerzitného, druhého najstaršieho mesta v Nemecku, Augsburg, Kurtom Griblom.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %