Sobota 17.11.2018
Dnes má meniny 
Klaudia
1°C Bratislava
29.11.2017 12:03

László Sólymos: Naším cieľom je urobiť a mať poriadok v systéme


Sprava Jozef Dvonč, prvý podpredseda ZMOS, László Sólymos, minister ŽP SR, Michal Sýkora, predseda ZMOS a Štefan Bieľak, podpredseda ZMOS.


Jedným z bodov dvojdňového rokovania Rady ZMOS, ktoré sa konalo 14. a 15. novembra 2017 v Štrbskom plese, boli aktuálne otázky v oblasti životného prostredia s dôrazom na aplikáciu a zmeny v zákone o odpadoch. Zúčastnil sa na ňom aj László Sólymos, minister životného prostredia SR.


Tému uviedol Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS. Ocenil ústretový prístup rezortu ministerstva životného prostredia k prerokovanej problematike a potom slovo odovzdal Lászlóovi Sólymosovi.

V úvode svojho príhovoru László Sólymos poďakoval Rade ZMOS za pozvanie na rokovanie a možnosť vystúpiť. Ďalej pokračoval:

- Spolupráca medzi mestami a obcami a ministerstvom životného prostredia je veľmi konštruktívna a je jedným zo základných priorít nášho rezortu. Oceňujem aj komunikáciu so sekciou životného prostredia ZMOS. Charakterizuje ju úzka spolupráca a vzájomný rešpekt.

Ochrana zdravia obyvateľstva a životného prostredia v našich mestách a obciach je kľúčová úloha nášho rezortu a touto zásadou sa riadime aj pri tvorbe legislatívy, ktorú predkladáme do vlády SR a Národnej rady SR. V týchto intenciách sme pripravili aj novelu zákona o ovzduší a aplikačnú novelu zákona o odpadoch, ktorá nedávno schválili poslanci Národnej rady SR.

Novelu zákona o ovzduší iniciovali aj smogové udalosti na začiatku tohto roku. Vtedy sme si vytýčili úlohu zlepšiť informovanosť obyvateľov o smogovej hrozbe a som presvedčený, že sa nám to podarilo. Novela nielen zlepšuje informovanosť obyvateľov o stave ovzdušia, ale zároveň prináša aj opatrenia na zlepšenie jeho ochrany. Zároveň umožňuje mestám a obciam zriaďovať nízkoemisné zóny a tak aktívne vstupovať do ochrany ovzdušia v konkrétnych podmienkach. Vjazd do týchto zón budú mať napríklad len vozidlá od určitej emisnej triedy, pričom konkrétne pravidlá si určí mesto alebo obec svojím všeobecne záväzným nariadením.

Ďalšia právna norma - aplikačná novela zákona o odpadoch - prináša novú a, predpokladám, že nie poslednú nápravu problémov vyplývajúcich z praxe pri nakladaní s odpadmi. Vieme, že nový zákon o odpadoch platný od roku 2016 priniesol zásadné zmeny do dovtedajšej praxe, ale zároveň aj množstvo nových povinností.

Nový zákon však preveruje čas aj konkrétna prax. Rovnako to bude platiť aj pre nedávno schválenú aplikačnú novelu a asi aj ďalšie novely tohto zákona, ktoré ešte len prídu. Nie je tajomstvo, že už v súčasnosti rokujeme s partnermi, medzi ktorých patrí aj ZMOS, o ďalšej úprave tohto zákona. Jej výsledkom by malo byť ďalšie zefektívnenie systému odpadového hospodárstva.

Vieme, že aj v súčasnosti evidujeme nedostatky v systéme odpadového hospodárstva. Od mnohých zástupcov samospráv prichádzajú na ministerstvo negatívne signály najmä v súvislosti s vypovedaním zmlúv organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Je to dôsledok tzv. prevzmluvnenia. Táto situácia sa dala očakávať, a teda je prirodzená.

Sme pripravení pomôcť im. Ide približne o 400 miest a obcí, čo naozaj nie je zanedbateľný počet. Plne chápem ich rozhorčenie, že opätovne musia absolvovať rokovania o podmienkach nových zmlúv s OZV. Je to však zároveň aj šanca vyrokovať si lepšie podmienky a rozhodnúť sa, s ktorou organizáciou budú ďalej spolupracovať.

Dôležité je najmä zvážiť, s kým zmluvu podpíšu, na aký čas - dĺžku platnosti zmluvy - a možné dôvody jej vypovedania. Pravdou je, že doteraz platné zmluvy často mohli OZV vypovedať kedykoľvek, a to dokonca bez udania dôvodu. Táto skutočnosť je príčinou hromadného vypovedania zmlúv a v konečnom dôsledku aj súčasnej celkovej nestability systému odpadového hospodárstva.

Naším cieľom je urobiť a mať poriadok v systéme, v ktorom pôsobia OZV. Ide predovšetkým o to, aby sa nemohlo stať, že v polovici roka OZV z mesta alebo obce odíde a tá zostane - ľudovo povedané - na dlažbe.

Príhovor ministra a následnú diskusiu s primátormi a starostami, členmi Rady ZMOS, čítajte v Obecných novinách č. 47-48/2017

Autor: (st)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.05.2016
Ministerstvo a mestá podporujú princíp ,,jedna obec – jedna OZV“
Zákon o odpadoch postupne vchádza do svojej druhej fázy. Zmluvy o budúcich zmluvách s obcami sú podpísané a trh sa tým rozdelil medzi viaceré OZV.
viac
07.10.2016
V budovách NR SR separujú odpad upratovačky
Tlačové NR SR nám elektronickou poštou odpovedalo na otázky.
viac
16.11.2016
Rada ZMOS riešila aj skládkovanie a zrušenú výzvu
Pripravovaná novela zákona, ktorá hovorí o tom, že by sa malo čo najmenej odpadov ukladať na skládky a viac separovať, bola jedným z predmetov rokovaní Rady Združenia miesta a obcí Slovenska v Štrbskom Plese, ktorá zasadala 7. a 8. novembra.
viac
19.05.2017
Liptovský Mikuláš sa rozišiel s OZV Recyklogroup
Pred niekoľkými dňami mesto Liptovský Mikuláš informovalo, že odstúpilo od zmluvy s OZV Recyklogroup, ktorú samospráva v súlade so zákonom uzatvorila v minulom roku na uhrádzanie platieb za triedený zber komunálnych odpadov v Mikuláši.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.95 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.75 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.31 %