Štvrtok 18.07.2019
Dnes má meniny 
Kamila
°C
07.01.2019 03:05

Krajské mesto vstúpilo do roka 2019 s historicky najvyšším rozpočtom


Pohľad do zasadačky počas rokovania mestského zastupiteľstva. Snímka zdroj: Bystricoviny


Banskobystrickí poslanci jednomyseľne schválili historicky najvyšší vyrovnaný rozpočet mesta Banská Bystrica v objeme takmer 84 miliónov eur na strane príjmov i výdavkov. To možno považovať za úspešné vykročenie volených zástupcov občanov nášho mesta do nového volebného obdobia.


Jednomyseľne prijatý návrh rozpočtu mesta na budúci rok

Vyrovnaný rozpočet na rok 2019 dáva priestor na budovanie parkovísk a vytváranie parkovacích miest, obnovu ciest a chodníkov, podporu cestovného ruchu a pokračovanie v obnove materských škôl.

„Som rád, že poslanci rozpočet mesta schválili a podporili ho. Aj keď sa jedná o historicky najvyšší rozpočet, je potrebné povedať, že veľká časť prostriedkov pôjde na plnenie legislatívnych zmien. To znamená novela cestného zákona, zákona o „odmeňovaní zamestnancov“ a zmena týkajúca sa zabezpečovania „obedov zadarmo“ v materských a základných školách. Myslím si, že rozpočet vytvára stabilitu pre ďalšie obdobie a je nastavený tak, aby mesto mohlo plniť svoje základné funkcie,“ povedal primátor Ján Nosko.

Mesto plánuje pokračovať v údržbe a rekonštrukcii materských škôl a výstavbe nových parkovacích plôch. Na opravy a údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev či vybudovanie nových parkovacích miest je vyčlenených 600 000 eur.

„Projekčne sa pripravuje parkovisko na Tatranskej ulici, po príprave a vysúťažení taktiež most v Iliaši. Pokračuje sa vo financovaní už rozbehnutých projektov, ako je napríklad cyklotrasa ESC – Podlavice, výstavba parkoviska na Tulskej ulici, rekonštrukcia a obnova vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej ulici, výmena svietidiel s rozvádzačmi a iné,“ dodal prednosta MsÚ Martin Adamec.

V mestskej časti Radvaň sa v rámci športovej infraštruktúry vybuduje mestský mládežnícky štadión, na ktorý má mesto vyčlenenú z fondu minulých rokov sumu 1 520 000 eur a ďalších 730 000 eur bude financovaných formou dotácie z Úradu vlády SR.

V oblasti propagácie a marketingu sa zaznamenal nárast o zhruba 152 000 eur. Dôvodom je prevádzka novovybudovanej kancelárie Informačného centra v priestoroch dopravnej časti Terminal Shopping Center. Nárast výdavkov na informačné centrá je krytý aj z prostriedkov podnikateľskej činnosti, ktorá je od nového roka súčasťou rozpočtu.

V rámci opravy a údržby kultúrnych pamiatok v roku 2019 bude dokončený projekt Obnovy vojnového cintorína v Majeri z obdobia 1. svetovej vojny (150 000 eur). Jednou z plánovaných činností je tiež vyvíjanie aktivít smerujúcich k záchrane historickej časti mesta európskeho významu, Medeného Hámra. Na vypracovanie komplexného odborného posudku je v rozpočte vyčlenených 35 000 eur.

Na realizáciu projektov predkladaných občanmi mesta v rámci Participatívneho rozpočtu je vyčlenená rovnaká suma ako v predošlom roku 40 000 eur.

Voľba orgánov mesta a mestského zastupiteľstva

V 31 – člennom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť 5 poslaneckých klubov. Predsedom osemčlenného klub SMER-SD, SNS je Marek Modranský, podpredsedom Jakub Gajdošík. Osemčlenný Klub nezávislých poslancov má predsedu Stanislava Mičeva, podpredsedom je Milan Smädo. Predsedom trojčlenného klubu Srdcom Bystričania je Martin Turčan, podpredsedom Matúš Molitoris.

Klub Banskobystrickej alternatívy má osem členov s predsedom Vladimírom Pirošíkom a podpredsedníčkou Hanou Kasovou. Trojčlenný klub Banskobystrickej pravice vedie predseda Martin Klus, podpredsedom  je Igor Kašper. Nezaradenou poslankyňou zostala Erika Karová.

Poslanci sa dohodli na vytvorení a zložení mestskej rady, výborov mestských častí a odborných komisií MsZ. Rokovania o obsadení postu viceprimátora resp. viceprimátorov budú ešte pokračovať.

Po dohode poslaneckých klubov zastupiteľstvo zvolilo novú mestskú radu. Tá bude mať osem členov. Sú nimi predseda a podpredseda klubu SMER-SD, SNS Marek Modranský s Jakubom Gajdošíkom, predseda a podpredseda Klubu nezávislých poslancov Stanislav Mičev s Milanom Smädom, predseda klubu Srdcom Bystričania Martin Turčan, predseda klubu Banskobystrickej alternatívy Vladimír Pirošík s Milanom Lichým a podpredseda klubu Banskobystrickej pravice Igor Kašper.

Poslanci zároveň schválili znížení maximálnej výšky možného zvýšenia platu primátora mesta, určeného uznesením č. 431/2016-MsZ z 19. 4. 2016  zo 70 na 60 percent s účinnosťou od 1.decembra. Je to v súlade s novelou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Základný plat primátora mesta je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve  vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a určeného násobku. Podľa počtu obyvateľov Banskej Bystrici násobok pre primátora mesta je v zmysle novely vo výške 3,54.

Autor: (msú)


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.03.2016
Dvanásť projektov sa "pobije" o 20.000 eur z rozpočtu Banskej Bystrice
Banskobystričania môžu začať rozhodovať o rozdelení 20.000 eur z participatívneho rozpočtu mesta. Hlasovanie, ktorým ľudia podporia súťažné projekty, sa spustí 22. marca.
viac
18.04.2016
Banskobystričania rozhodli o projektoch participatívneho rozpočtu
Občania mesta Banská Bystrica rozhodli o tom, ktoré z 12 projektových návrhov budú v roku 2016 realizované z verejných financií, ktoré na tento účel Mesto alokovalo. Ide o celkovú sumu 20 000 eur.
viac
19.10.2017
Začína sa s obnovou najzanedbanejších ciest a chodníkov
Zvolenská cesta a Poľná ulica patria k najvyťaženejším a najzanedbanejším miestnym komunikáciám (MK) v Banskej Bystrici. Na ich žalostný stav už dlhodobo poukazujú aj samotní Banskobystričania.
viac
15.12.2017
Rok zelene a materských škôl v Banskej Bystrici
Banskobystrickí poslanci na svojom 21. zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2018. Počíta s investíciami do obnovy materských a základných škôl, miestnych komunikácií, športovej infraštruktúry i do budovania parkovísk.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %