Utorok 30.11.2021
Dnes má meniny 
Ondrej, Andrej
°C
11.09.2021 12:05

ZMOS skúma viaceré aspekty rodinného podnikania v mestách a obciach


Ilustračná snímka (zmos)


Združenie miest a obcí Slovenska začalo s reprezentatívnym prieskumom, ktorý sa orientuje na viaceré aspekty rodinného podnikania v mestách a obciach.


Súčasná situácia poukázala na zraniteľnosť podnikov v mnohých oblastiach podnikania a zároveň odkryla jej negatívny vplyv na miestne ekonomiky a samosprávu. Dôraz a pozornosť je preto potrebné venovať aj tzv. rodinným podnikom a firmám, ktoré sú dôležitým prvkom miestnej ekonomiky. Aktuálnu dobu je potrebné považovať za príležitosť spolupráce medzi miestnou územnou samosprávou a lokálnymi podnikmi, ktoré vzájomnou spoluprácou môžu naštartovať a podporiť lokálnu produkciu a odbyt a na strane druhej podporiť domácu spotrebu u miestneho obyvateľstva.

Cieľom prieskumu je kvantifikácia postojov štatutárnych predstaviteľov miest a obcí k pozícii rodinných podnikov v komunále, a teda získanie informácií o tom, ako samosprávy vnímajú rodinné podniky, do akej miery sú prínosom pre miestnu produkciu aj lokálnu zamestnanosť a aké vzťahy prevládajú medzi samosprávami a týmto typom podnikateľských subjektov.

Združenie miest a obcí Slovenska sa preto štatutárnych predstaviteľov samospráv bude pýtať napríklad na to v akej oblasti podnikajú rodinné podniky v konkrétnom meste, alebo obci, prípadne čo poskytuje rodinný podnik (podniky) pôsobiaci vo vašej samospráve jej obyvateľom. Rovnako nás bude zaujímať či je  samospráva ochotná poskytnúť podporu rodinným podnikom formou zníženia alebo oslobodenia od dane z nehnuteľností v rámci zákonných možností. Tzv. klaster je inovatívny prvok podpory miestneho / regionálneho rozvoja. Je to geograficky blízka skupina vzájomne prepojených podnikov a súvisiacich inštitúcií v konkrétnom odbore, prepojených spoločnými rysmi. Geografický rozsah klastra nie je presne určený a môže zodpovedať jednej obci, mestu alebo viacerým obciam a mestám alebo aj niekoľkým štátom. V tejto súvislosti ZMOS zaujíma, či by samospráva  podporila vytvorenie klastra pre podniky, vrátane rodinné podniky, na svojom území.

Reprezentatívny prieskum začal dnes a potrvá do 22. októbra 2021 na reprezentatívnej vzorke 600 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

 

 

Autor: Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.07.2018
Východiská pre ďalší rozvoj miest a obcí treba hľadať v spolupráci
Vnímať mestá a obce cez volebné obdobie a hranice chotára je nepostačujúce. Na konci dňa to nemusí nikomu pomôcť. Hlavne, keď požadujeme rozvoj namiesto prežívania. Preto sa treba sústrediť na oblasti, v ktorých môžu samosprávy spolupracovať, lebo spoločne sa im môže dariť viac
viac
12.11.2020
Sociálne služby musia reagovať na demografický vývoj aj odkázanosť ľudí
Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili k otázkam týkajúcich sa výkonu posudkovej činnosti. Ich postoje potvrdili, že posudková činnosť je etablovaná originálna kompetencia v rukách samosprávy.
viac
05.03.2021
ZMOS sa sústredil na energetiku
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na energetiku.
viac
13.04.2021
ZMOS začína s analýzou PPP v komunále
Združenie miest a obcí Slovenska má vytvorený expertný tím, ktorý sa najbližších šesť mesiacov bude venovať analýze PPP z hľadiska využitia v mestách a obciach.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.68 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %