Nedeľa 26.05.2024
Dnes má meniny 
Dušan
°C
29.01.2021 08:35

Za prvý mesiac vyzbierali v Beluši 3 tony kuchynského odpadu


Snímka zdroj: (ocu).


Ešte v roku 2019 obec Beluša zabezpečila do domácností v rodinných domoch kompostéry, čím si mohla uplatňovať výnimku a neuskutočňovať tento zber. Od 1. januára 2021 sa ale časť výnimiek zrušila a obec musela riešiť zber kuchynského odpadu v komplexnej bytovej výstavbe.


S dostatočným časovým predstihom, v novembri 2020, obec zrealizovala verejné obstarávanie na zber, prepravu a zabezpečenie znehodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), kedy z troch ponúk, cenovo najvýhodnejšiu, predložila spoločnosť Marius Pedersen, realizujúca v obci aj zber zmesového komunálneho odpadu.

Vďaka dotácii z Ministerstva životného prostredia obec zabezpečila pre obyvateľov komfortný a veľmi hygienický systém zberu tohto druhu odpadu vďaka prevetrávaným košíkom a kompostovateľným vreckám, ktoré boli bezplatne rozdané do každej domácnosti bytových domov v obci. Spolu bolo pripravených 650 štartovacích sád - obsahoval 10 litrový kompostovací košík a 50 ks 10 litrových kompostovateľných vreciek zo 100 % kompostovateľného škrobu. Tie si mohli občania prevziať aj počas prvého kola celoplošného testovania Covid-19 v obci, následne boli košíky k dispozícii na zbernom dvore.

Počas leta bude distribuovaný obyvateľom bytových domov ďalší balíček kompostovateľných vrecúšok. K dnešnému dňu bolo rozdaných 457 sád (70 %). Občania, ktorí majú záujem si vyzdvihnúť kompostovací košík a kompostovateľné vrecká, môžu tak učiniť na Zbernom dvore počas otváracích hodín.

Pred vianočným obdobím bola zabezpečená rozsiahla informačná kampaň. 28. decembra 2020 sa rozmiestnilo 37 hnedých smetných nádob, spĺňajúcich najvyššie hygienické štandardy na kuchynský odpad. Uskutočnené kroky umožnili začať zber odpadu hneď v úvode nového roka, pričom v porovnaní s okolitými samosprávami sme boli „o krok vpred“. Počas prvého zberu sa vyzbieralo cca 500 kg, po mesiaci od začatia zberná spoločnosť vyviezla viac ako 3 tony odpadu. Zber BRKO prebieha v obci každý pondelok.

„Som rád, že kompetentní pracovníci spolu s vedením obce pochopili význam zberu kuchynského odpadu a dôležitosť vytvorenia pohodlného a hygienického zberu tohto odpadu. Tzv. "nábehová krivka" - teda čas, za ktorý si občania zvyknú na zber nového druhu odpadu, je v Beluši veľmi krátky a od začiatku sú vyzbierané množstvá odpadu vysoké. Verím, že myšlienka premeniť odpad na zdroj, teda z kuchynského odpadu produkovať na priemyselnej kompostárni kvalitný kompost, nadchne Belušanov čo najviac a zapojenosť občanov a vyzbierané množstvá kuchynského odpadu budú naďalej utešene stúpať,“ informuje Ing. Peter Majdan, obecný poslanec a člen Komisie na ochranu životného prostredia, zároveň regionálny manažér spoločnosti JRK.

Novú možnosť biologického zhodnotenia kuchynského odpadu uvítali aj občania, ktorí svoju spokojnosť vyjadrujú efektívnym a zodpovedným prístupom, čo potvrdzuje veľmi vysoká čistota zberu - v hnedých nádobách končí len odpad, ktorý je do nádob určený. Dôležitosť separovania tohto druhu odpadu vysvetľuje Mgr. Andrej Petríček, referent životného prostredia na Obecnom úrade v Beluši: „Ak netriedite vaše kuchynské zvyšky, putujú do zmesového odpadu, ktorý končí priamo na skládke. Skládkovanie je z ekologického hľadiska najhoršou možnosťou, ako naložiť s odpadom. Takýmto prístupom zlepšujeme životné prostredie.“

Autor: (Jana HULIAČKOVÁ, OcÚ Beluša)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.01.2021
Je čas prakticky riešiť kuchynský odpad
Na Slovensku s Novým rokom odštartoval zber kuchynského odpadu. Vo väčšine obcí a miest by sa mal naplno rozbehnúť do šiestich mesiacov.
viac
27.03.2021
Na zber BRKO si občania postupne zvykajú
Obyvatelia Liptovského Hrádku si postupne zvykajú na zber BRKO, teda biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
viac
21.04.2021
Zo Sídliska III vyviezli za štvrťrok takmer 40 ton kuchynského odpadu
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností, ktorý od 1. januára tohto roka zaviedla samospráva mesta Humenné na najväčšom mestskom sídlisku, sa medzi jeho obyvateľmi stretol s pozitívnou odozvou.
viac
20.05.2021
V Beluši vyzbierajú za týždeň takmer tonu bioodpadu
Ani šesťtisícová obec v Trenčianskom kraji sa nevyhla povinnosti zaviesť povinný zber kuchynského odpadu. Beluša pritom využila aj jednu výnimku. V rodinných domoch sa o bioodpad postarajú samotní obyvatelia a na svojich záhradách využívajú kompostovacie zariadenia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %