Sobota 06.03.2021
Dnes má meniny 
Radoslav, Radoslava
°C
03.06.2020 08:45

WiFi4EU: dnes sa zaregistruj, zajtra požiadaj o peňažnú poukážku


Snímka zdroj: (zmos).


Štvrtá a posledná výzva iniciatívy WiFi4EU: Bezplatné WiFi pre obyvateľov EÚ bude vyhlásená dnes 3. júna 2020 o 13:00 a potrvá do 4. júna 2020 do 17:00.


V štvrtej výzve rozdelí Európska komisia 947 peňažných poukážok v celkovej sume 14,2 milióna EUR mestám a obciam v celej Európe na základe zásady „kto prv príde, ten prv melie“, s možnými geografickými úpravami. 

Peňažný poukážka umožní víťazným mestám a obciam zaviesť bezplatné Wi-Fi siete vo verejných priestranstvách.  Takmer 30 000 zaregistrovaných európskych miest a obcí na portáli WiFI4EU je dôkazom silného a miestneho dopytu po rozširovaní ponuky služieb WiFi pre občanov s cieľom podporiť miestne e-hospodárstvo a cestovný ruch a zvýšiť dostupnosť miestnych verejných služieb.

Maximálny počet peňažných poukazov nebude pridelený pre jednotlivé zúčastnené krajiny.

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe. Poukazy sa použijú na zavedenie Wi-Fi vo verejných priestoroch obce, kde doteraz nebol žiadny bezplatný hotspot Wi-Fi. 

V týchto náročných časoch prispieva WiFi4EU k budovaniu rezistentnosti pripojenia prostredníctvom zabezpečenia bezplatných prístupových bodov Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane nemocníc (18% inštalácií) a škôl (37,5% inštalácií). Súčasná krízová situácia posilňuje význam univerzálneho prístupu k vysokorýchlostnému, spoľahlivému a zabezpečenému internetovému pripojeniu pre všetkých: podniky, verejné služby a občanov.

Oprávneným žiadateľom sú mestá, obce a mestské časti.

Aby ste sa  mohli uchádzať o peňažnú poukážku v sume 15 000 EUR, musíte sa  pred zverejnenám výzvy zaregistrovať na  portáli WIFi4EU (SK verzia). Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako iniciatíva WiFi4EU funguje, pozrite si  sprievodcu WiFi4EU krok za krokom (SK verzia)  a  často kladené otázky (EN verzia) . 

 

REGISTRÁCIA NA PORTÁLI WIFI4EU

Aby ste sa mohli uchádzať o peňažnú poukážku WiFi4EU, musí Vaša obec alebo Vaše združenia obcí uvedené v zozname (Q1.2) najprv vyplniť registračné informácie na portáli WiFi4EU . Registrácia sa môže vykonať kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku členského štátu EÚ.

Upozornenie: pri registrácii sa musia použiť prihlasovacie údaje obce. 

Prejdite na domovskú stránku portálu WiFi4EU a začnite s registráciou. Potom zo zoznamu vyberte svoju obec. Uveďte požadované informácie o obci (vrátane krajiny, typu organizácie, ktorá má byť zaregistrovaná (obec alebo združenie), adresa).

Uveďte kontaktné informácie o starostovi / zákonnom zástupcovi, t.j. osobe, ktorá má právomoc podpísať dohodu o grante (grantovú dohodu).

Upozornenie: odporúčame, aby dohodu o grante podpisoval LEN starosta a nie iný zákonný zástupca obce.

Ak si napriek tomu starosta obce želá vymenovať inú osobu, ktorá podpíše dohodu o grante (t.j. „oprávnená osoba“), registrácia by mala obsahovať aj kontaktné údaje „oprávnenej osoby“.

Upozornenie: prístup na portáli je vždy prepojený na osobu, ktorá vytvorila prihlásenie na portáli počas registrácie a ktorá je preto na portáli označená ako „kontaktná osoba“ a jej emailovú adresu. Preto sa dôrazne odporúča, aby ste vo svojej žiadosti uviedli „Oprávnenú osobu“, táto osoba je tak isto „Kontaktnou osobou“ (vrátane uvedenej e-mailovej adresy), aby sa uľahčil proces podpísania dohody o grante.

„Združenia obcí“ môžu zaregistrovať viaceré obce, aby sa zjednodušil manažment týchto registrácií. Od každého združenia sa však bude vyžadovať, aby konečnú žiadosť predložil online osobitne pre každú obec uvedenú v registrácii. Upozorňujeme, že združenia obcí nemajú nárok na peňažnú poukážku; každý poukaz sa udeľuje jednotlivej obci ako príjemcovi.

Zverejňovať sa bude iba názov registrovanej obce.

Obce nemusia pri registrácii (alebo v žiadosti) predkladať technické popisy alebo dokumentáciu o zavedení sieti Wi-Fi. Predbežné odhady akýchkoľvek nákladov na projekt (napr. odhady od spoločností zabezpečujúcich inštaláciu Wi-Fi) sa tiež nevyžadujú.

 

PREDLOŽENIE ŽIADOSTI

Predloženie žiadosti Krok za krokom TU.

Aby ste sa mohli prihlásiť do výzvy  WiFi4EU, musíte sa najprv zaregistrovať na portáli WiFi4EU pomocou platného prihlasovacieho účtu. To je možné vykonať kedykoľvek vyplnením registračného formulára a odovzdaním požadovaných podporných dokumentov (viď nižšie).

Po otvorení výzvy budete môcť predložiť žiadosť kliknutím na tlačidlo „Požiadať o poukážku“ na stránke „Moja žiadosť“ na portáli.

Aké dokumenty sa požadujú pi predkladaní žiadosti?

Na to, aby ste sa mohli predložiť žiadosť,  musíte najprv dokončiť svoju registráciu na portáli WiFi4EU, stiahnutím dvoch potrebných podporných dokumentov:

1, Vyplnený formulár „Proof of agreement (Dôkaz o zhode)“ vrátane kópie pasu alebo občianskeho preukazu zákonného zástupcu / starostu obce.

2, Kópia menovacieho aktu alebo dokumentu, ktorým sa potvrdzuje, že zákonný zástupca (starosta ) je zákonným zástupcom obce.

Ak chce zákonný zástupca poveriť osobu, aby v jeho mene podpísala dohodu o grante, musia sa pred podpísaním dohody o grante predložiť aj ďalšie dva dokumenty:

1, formulár „Oprávnená osoba“ podpísaný zákonným zástupcom (t.j. starostom a poverenou osobou, ktorá podpíše dohodu o grante).

2, kópiu pasu / OP oprávnenej osoby.

Formuláre „Dôkaz o zhode“ a „Oprávnená osoba“ sú k dispozícii vo všetkých jazykoch členských štátov na portáli WiFi4EU na stránke „Moja registrácia“.

Všetky šablóny podporných dokumentov sú k dispozícii na stránke INEA WiFi4EU . Po dokončení sa musia nahrať ako samostatné súbory na portáli WiFi4EU na stránke „Moja registrácia“ pomocou vhodného formátu (.pdf, .png alebo .jpg).

V prípade získania peňažnej poukážky musí obec zabezpečiť zavedeniu WiFI siete a jej fungovanie do 18 mesiacov od podpísania grantovej dohody. Obec si musí vybrať spoločnosť na zvedenie WiFI, ktorá musí byť zaregistrovaná na portáli WiFI4EU.

Bližšie informácie sa dozviete TU.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.11.2016
Blíži sa lll. uzávierka výzvy na materské školy. Zapojte svoje mesto alebo obec
Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte 32,74 miliónov eur.
viac
25.08.2017
Úrad vlády vyčlenil na podporu regiónov viac ako milión eur
Úrad vlády Slovenskej republiky informuje širokú verejnosť, že na webovom sídle www.nro.vlada.gov.sk vyhlásil a zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
viac
30.07.2018
Bezplatné wifi zóny v obciach a mestách môžu pomôcť aj rozvoju turizmu
Bezplatné wifi zóny na verejných priestranstvách v obciach a mestách môžu zvýšiť kvalitu života občanov, ale aj pomôcť k rozvoju turizmu. Uviedol to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši na tlačovej konferencii v Bratislave, kde zároveň spustil výzvu WiFi pre Teba.
viac
09.02.2021
ZMOS žiada vládu o zavedenie systému do testovaní obyvateľstva
Združenie miest a obcí Slovenska žiada vládu Slovenskej republiky o to, aby do testovania obyvateľov zaviedla systém. Dlhodobé suplovanie zdravotníckych úkonov musí nahradiť zrozumiteľný systém manažovania.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.70 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %