Sobota 27.11.2021
Dnes má meniny 
Milan
°C
14.03.2020 02:45

Vedci sa zaoberajú inváznymi rastlinami a ochranou prírodného bohatstva


Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis).


Vedci z Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (SAV) riešia viacero projektov zameraných na výskum inváznych rastlín na Slovensku a v zahraničí.


Chcú spoznať ich morfologickú a cytologickú variabilitu, ich rozšírenie, ekologické nároky a vplyvy na životné prostredie. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Výsledkom bude nielen spresnenie morfologických opisov a biologických vlastností inváznych rastlín pre ich lepšie odlišovanie, ale aj spoznanie spôsobov a ciest ich šírenia či vplyvov na domácu biotu. Vedci chcú zároveň zdokonaliť mechanizmy na ich odstraňovanie, pretože je prioritne potrebné chrániť domáce prírodné bohatstvo. „Naším cieľom je robiť osvetu a zároveň vylepšovať legislatívu tak, aby sme predchádzali šíreniu inváznych nepôvodných druhov. Spolupracujeme aj s inštitúciami a združeniami mimo akademickej obce - so sekciou pre výskum synantropnej flóry a vegetácie Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, Štátnou ochranou prírody SR a Bratislavským regionálnym ochranárskym združením,” povedal Pavol Mereďa z Botanického ústavu SAV.

V rámci spolupráce so Slovenskou inšpekciou životného prostredia sú v súčasnosti verejnosti podrobne prístupné nielen základné informácie o negatívnych vplyvoch inváznych rastlín, ale aj aktuálnych legislatívnych predpisoch v Európskej únii (EÚ) a na Slovensku, ktoré sa týkajú problematiky inváznych organizmov. „Doterajšie opatrenia pri ochrane prírody pred invazívnymi rastlinami nie sú dostatočné. Spomedzi nepôvodných rastlín vyskytujúcich sa na Slovensku sú štyri druhy zaradené v legislatíve ako invázne rastliny vzbudzujúce obavy EÚ a ďalších sedem, respektíve deväť druhov, je zaradených ako invázne rastliny vzbudzujúce obavy SR. Tento počet však neodzrkadľuje odborné kritériá, podľa ktorých sa na Slovensku vyskytuje oveľa viac druhov rastlín, ktoré sú u nás už celoslovensky alebo lokálne invázne,” skonštatoval Mereďa. Podľa neho sa invázne rastliny vyskytujú na Slovensku rádovo na 50 000 až 100 000 lokalitách, v množstve desiatok miliónov jedincov.

Výskum tiež ukazuje, že nielenže sa na Slovensku nedarí znižovať počet jedincov a lokalít inváznych rastlín, ale nedarí sa tento nárast ani zastaviť. Ani jeden z invázne sa správajúcich druhov rastlín sa doposiaľ nepodarilo z územia Slovenska odstrániť. „K negatívnym javom patrí aj to, že opatrenia na odstraňovanie inváznych druhov sú spravidla jednorazové, a tým málo účinné. Je totiž preukázané, že na zabezpečenie trvalého odstránenia populácie inváznych rastlín je potrebné odstraňovanie uskutočňovať spravidla opakovane počas viacerých rokov a aj opakovane počas jednej vegetačnej sezóny. Jednorazový zásah populáciu invázneho druhu spravidla neodstráni,” dodal botanik.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.08.2017
Nórsky projekt zveľadil slovensko – ukrajinské pohraničie
Podstatná časť finančnej podpory sa sústredila do Národného parku Poloniny, potom do Užanského národného prírodného parku na Ukrajine a sčasti aj do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat na východe Slovenska.
viac
25.10.2017
Envirorezort rozšíri národný zoznam území európskeho významu
Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity – bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov bude na Slovensku účinnejšia. Do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 pribudne 169 lokalít s výmerou takmer 32 tisíc hektárov.
viac
28.05.2020
Zonácia je výzvou na usporiadanie predstáv ochranárov a obyvateľov
Pri zonácii národných parkov je podľa šéfa envirorezortu Jána Budaja veľkou výzvou usporiadanie predstáv ochranárov a obyvateľov územia.
viac
23.11.2021
Invázna zlatobyľ kanadská vábi vzhľadom, spôsobuje však problémy
Pochádza zo Severnej Ameriky a jej žlté súkvetia sú pekne sfarbené, preto ju ľudia často vysádzali aj v záhradách. Patrí však k inváznym rastlinám, rýchlo sa šíri, vytláča pôvodné druhy a je silný peľový alergén. Ide o zlatobyľ kanadskú, ktorej sa zbaviť v prípade výskytu nie je jednoduché.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.60 %