Štvrtok 04.03.2021
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
09.01.2021 03:45

V Stropkove napriek ťažkému roku mnohé predsavzatia naplnili


Ilustračná snímka, zdroj: stropkov.sk


Napriek tomu, že uplynulých 366 dní roka 2020 negatívne ovplyvnilo všetky oblasti života, v stropkovskej samospráve sa snažili v maximálnej možnej miere eliminovať vplyv krízy tak, aby ju mesto pocítilo čo najmenej a naplnili sa predsavzatia, ktoré si takto pred rokom stanovili.


Primátor mesta Ondrej Brendza je presvedčený, že sa im to napriek vyššie uvedenému v mnohých oblastiach podarilo.

Prípravy na obchvat podľa plánu

Najočakavánejšou investíciou posledných desaťročí je nepochybne stropkovský obchvat. „Od môjho nástupu do funkcie v roku 2014 sme sa v tomto projekte posunuli o riadny kus dopredu. Som rád, že aj v uplynulom roku pokračovali prípravné práce na jeho realizácii, napriek tomu, že ich sčasti spomalila pandémia i personálne zmeny na ministerstve dopravy a Slovenskej správe ciest,“ priblížil O. Brendza. Veľkým prínosom bola podľa neho augustová návšteva štátneho tajomníka ministerstva dopravy v Stropkove, ktorý verejnosť ubezpečil, že projekt je naďalej medzi prioritami v rámci budovania a modernizácie cestnej siete na Slovensku a prípravy na jeho realizáciu pokračujú podľa plánu. Počas celého roka prebiehalo majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod budúcu stavbu a dnes je v majetku štátu vyše 80 % územia pod vytýčenou trasou obchvatu. Do konca marca by mala byť hotová aktualizácia projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a do konca roka 2021 vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Samotná realizácia by mala podľa informácií z IVSC Košice začať v roku 2022 a ukončená by mohla byť do dvoch rokov.

Kostolná veža privíta prvých návštevníkov

Začiatkom roka bola ukončená druhá etapa archeologického prieskumu severnej časti zaniknutého hradu. Na základe získaných poznatkov pristúpili k prípravám prieskumu severozápadného bastiónu, ktorý by sa v budúcnosti mohol stať jednou z dominánt tamojšieho námestia. V jari prebehne jeho archeologický prieskum za zhruba 60 tisíc eur, ktorý bude spolu s dokumentáciou prvých dvoch etáp podkladom pre vyhlásenie súťaže architektonických návrhov na finálnu podobu južnej, doteraz nerekonštruovanej časti námestia.

„Pokračovali sme aj v budovaní turistickej infraštruktúry. V jeseni sme vďaka cezhraničnému projektu s mestom Korczyna ukončili novú vyhliadkovú vežu na Ščobe (50 tis.) a zrekonštruovali aj časť ubytovne Pod vlekom (60 tis.). Výzvou pre rok 2021 je prvá etapa rekonštrukcie ubytovacej časti, na ktorú sme získali prostriedky z výzvy okresného úradu,“ uviedol primátor.

V roku 2020 ukončili podľa jeho slov najvýznamnejší projekt posledných rokov v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva a podpory cestovného ruchu. „Obnova interiéru kostolnej veže s cieľom jej sprístupnenia verejnosti takým projektom jednoznačne je. Z vlastných prostriedkov sme tam investovali 110 tis. eur, ďalších 60 tisíc nám poskytla vláda SR. Celý projekt sme realizovali v úzkej spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou ako vlastníkom veže sanktuária a s požehnaním košickej arcidiecézy, v úzkej spolupráci s Pamiatkovým úradom v Prešove.“ Po uvoľnení protipandemických opatrení bude možné vežu sprístupniť aj oficiálne už v prvých mesiacoch nového roka. V oblasti propagácie Stropkova a prezentácie ich bohatej histórie boli aktívni aj v publikačnej činnosti – v závere roka sa vydavateľsky podieľali na knižných publikáciách Stropkovská čítanka a Veľké príbehy malého mesta z pera rodáčky Marty Szattlerovej a pre rok 2021 vydali hodnotný reprezentačný kalendár mesta s významnými osobnosťami stropkovskej histórie.

Nová materská škola i odborné učebne

Samospráva intenzívne pracuje aj na príprave výstavby novej materskej školy na ulici Pod Laščíkom. V súčasnosti sú v štádiu administratívnych kontrol verejného obstarávania a predpokladajú, že v tomto roku by mohli začať stavať. Celková investícia presiahne 815 tis. eur a po jej dokončení vznikne moderné zariadenie pre 80 detí. Tento projekt je nevyhnutný aj z dôvodu povinnej predškolskej výchovy, ktorú by pri súčasných kapacitách stropkovských škôlok nedokázali zabezpečiť.

V oblasti školstva tiež v uplynulom roku zmodernizovali počítačové a odborné učebne v ZŠ na Konštantínovej. K úspešnému ukončeniu projektu ostáva zabezpečiť didaktické pomôcky pre školákov.

Investície do moderných technológií

V rámci inteligentných riešení v októbri ukončili projekt bezplatného vysokorýchlostného internetového pripojenia WiFi4EU. Mesto naňho získalo 15 tisíc eur a okrem námestia a parku je bezplatným internetom pokrytá aj autobusová stanica a všetky športoviská na ulici Matice slovenskej. Za vyše 14 tisíc eur rozšírili v závere roka monitorovací systém mesta o ďalších 8 kamier a v súčasnosti tak na bezpečnosť Stropkova dohliada spolu 25 statických a otočných kamier.

Realizovali aj projekt likvidácie divokých skládok za vyše 50 tisíc eur. Kompletne bola vyčistená a zrekultivovaná roklina za bytovkami Pod Laščíkom. Ťažším orieškom bola likvidácia časti skládky Za jarkom. Jej kompletné odstránenie je pre Stropkovčanov výzvou aj do budúcna a primátor verí, že sa im to časom podarí.

Športoviská v novom šate

Po zdĺhavom, 11 mesiacov trvajúcom procese verejného obstarávania začali v polovici decembra s rekonštrukciou zimného štadióna. Projekt v hodnote 350 tisíc eur je financovaný z vlastných prostriedkov (150 tis. eur), dotácie vlády SR (100 tis.) a príspevku Prešovského samosprávneho kraja (100 tis.) Investičná akcia by mala byť ukončená v jarných mesiacoch a Stropkovčania dostanú po rokoch moderné športovisko s novou plochou a zázemím, ktoré bude možné využiť mimo zimnej sezóny aj na iné druhy športov. „Pokračujeme aj v rekonštrukcii interiéru tribúny futbalového štadióna, ktorá je dočasným domovom pre 300 športujúcich detí, mládež a dospelých a v posledných rokoch sa vďaka kvalitne odvedenej práci zamestnancov Služby mení na nepoznanie. Ukončili sme aj rekonštrukciu tenisových kurtov, ktoré sú ponovom v správe mestského podniku. V dosiaľ nerekonštruovanej časti plánujeme vytvoriť multifunkčné ihrisko na viacero druhov športov,“ dodal primátor.

Napriek ťažkému roku plnému obmedzení pozitívne hodnotí letnú sezónu na kúpalisku, ktoré postupne modernizujú a opäť sa stáva vyhľadávaným miestom na relax pre rodiny s deťmi. Obnovou prechádza aj Park zvierat, ktorý má napriek mnohým obmedzeniam za sebou takisto vydarený rok.

Podarili sa aj dva nové projekty v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry. Z 200-tisícovej dotácie z úradu vlády postavili novú cestu do priemyselného parku a realitou je aj dlhoočakávaná spojnica ulíc Nový riadok a akad. Pavlova. Z vlastných prostriedkov pokračovali v modernizácii cintorínov, siete verejného osvetlenia, tepelných rozvodov a modernizovaný bol aj vozový park mestského podniku Služba.

Stop pre kultúrne akcie

V roku 2020 sa v Stropkove bohužiaľ nepodarilo zorganizovať väčšinu naplánovaných kultúrno-spoločenských podujatí. Nekonali sa oslavy 616. výročia prvej písomnej zmienky spojené s oceňovaním osobností a kolektívov mesta, odložiť museli aj oslavy storočnice stropkovského futbalu, prvýkrát v novodobej histórii bol zrušený stropkovský jarmok, neuskutočnili sa Dni medu a ani ďalšie podujatia, ktoré každoročne do mesta lákali množstvo návštevníkov.

Plány na rok 2021

Medzi priority na rok 2021 zaradili druhú etapu rekonštrukcie ulice Hrnčiarska od križovatky so Športovou po Poštovú ulicu. Naplánovaná je revitalizácia priestranstva pred Mestským úradom a samospráva je blízko podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie na revitalizáciu mestského parku, kde boli úspešní v cezhraničnom projekte s poľským mestom Bobowa. V rámci modernizácie odpadového hospodárstva plánujú vybudovať minimálne jedno nové stojisko polopodzemných kontajnerov. „Pokračovať chceme v rozširovaní siete verejného osvetlenia na uliciach Mlynská, Šandalská a Šarišská. Zamerať sa plánujeme aj na bytovú výstavbu – v réžii mesta chceme postaviť byty v rámci nadstavby obchodného domu Mier a záujem postaviť nové byty registrujeme aj od niekoľkých súkromných subjektov,“ povedal O. Brendza. Rekonštruovať by sa malo ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ Mlynská a pripravujú aj rozšírenie škôlky v Bokši. V mestskej časti Sitníky chcú pokračovať v protipovodňových opatreniach. „V rámci dlhodobého projektu spojenia Stropkova a Svidníka cyklochodníkom by sme v roku 2021 mali urobiť prvý krok, a to spracovať projektovú dokumentáciu na túto stavbu, na ktorú máme vyčlenených 50 tisíc eur. Nové využitie by mali nájsť viaceré budovy vo vlastníctve mesta – napríklad bývalá ľudová škola umenia na ulici Mládeže či objekt pri kúpalisku, ktorý bol využívaný ako fitnescentrum a naposledy slúžil ako bar,“ uzavrel primátor O. Brendza.

 

Autor: Peter Novák, hovorca mesta Stropkov


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.01.2019
V Stropkove plánujú v tomto roku viacero investičných aktivít
Mesto Stropkov plánuje v najbližších štyroch rokoch množstvo investičných aktivít. Najvýznamnejšou tohtoročnou investíciou financovanou z eurofondov bude podľa hovorcu radnice Petra Nováka projekt zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu v celkovej výške takmer 750-tis.eur.
viac
10.09.2020
Vzácne čriepky problémov bude treba poskladať a riešiť
V rámci svojich pracovných ciest po slovenských regiónoch navštívil predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger v spoločnosti starostu košickej mestskej časti Juh Jaroslava Hlinku a ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS Michala Kaliňáka mesto Košice.
viac
31.12.2020
Mesto hodnotí tento rok z pohľadu investícií ako úspešný
Mesto Lipany hodnotí tento rok napriek okolnostiam v súvislosti s koronakrízou ako úspešný. Ako uviedol jeho primátor Vladimír Jánošík, očakával väčšie výpadky v podielových daniach, ktoré sa podľa jeho slov našťastie nenaplnili.
viac
18.01.2021
V roku 2020 sa aj napriek pandémii Rožňava rozvíjala
Hoci bol vlaňajšok predovšetkým rokom ochorenia COVID-19, samospráva Rožňavy neprestala aj za podpory poslancov pokračovať v budovaní a rozvoji mesta. Uviedol to primátor Michal Domik v zhrnutí uplynulého roka na sociálnej sieti.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.70 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %