Utorok 09.08.2022
Dnes má meniny 
Ľubomíra
°C
23.08.2021 02:45

TTSK prijal nízkouhlíkovú stratégiu ako prvý kraj v SR


Ilustračná snímka.


Trnavský samosprávny kraj (TTSK) je prvý z regiónov Slovenska, ktorý prijal nízkouhlíkovú stratégiu ako základné východisko v oblasti ochrany životného prostredia.


Poslanci krajského zastupiteľstva jej dali zelenú v apríli tohto roka,  dopĺňa víziu, ktorá je začlenená v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK. Stanovuje globálny ciel znížiť do roku 2030 emisie CO2 minimálne o 40 percent, na úrovni specifickych zámerov popisuje konkrétne opatrenia. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu TTSK.

Poslanci pritom už v októbri 2019 odobrili zámer TTSK ukončiť používanie herbicídov na báze glyfosátu pri ničení burín a ruderálnych rastlín na verejných priestranstvách vo vlastníctve a správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a nahradiť ich prípravkami na ekologickom princípe. Zároveň rozhodli o odporúčaní obciam a mestám v TTSK na nepoužívanie herbicídov v lokalitách v ich pôsobnosti.

„Kontinuálne znižujeme spotrebu energie a postupne vymieňame zastaranú a neefektívnu techniku, napríklad nové počítače v Úrade TTSK majú o zhruba 65 percent nižšiu spotrebu ako pôvodné. Ďalej sme implementovali smart riešenie LED osvetlenia na parkovisku, vyregulovanie vykurovacej sústavy úradu a pripravujeme analýzy a projekty garantovaných energetických služieb,” informovala vedúca odboru komunikácie Natália Petkáčová.

TTSK má schválených dvanásť žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu opatrení na zvýšenie podielu výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom výmeny súčasných tepelných zdrojov za tepelné čerpadlá s použitím aerotermálnej energie v knižniciach, galériách, stredných školách alebo zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom je dosiahnuť zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a produkcie skleníkových plynov, zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. „Pripravujeme aj ďalšie projekty, napríklad na realizáciu vodozádržných opatrení, ktoré by sme chceli spolufinancovať z európskych zdrojov,” doplnila Petkáčová.

Úrad TTSK od roku 2019 realizuje, ako uviedla,  dôsledný systém separovania odpadov, každoročne sa zapája do Týždňa mobility, v rámci ktorého motivuje verejnosť k uprednostneniu verejnej dopravy pred individuálnou, rovnako sa každoročne zapája do projektu Do práce na bicykli a Do obchodu na bicykli. „Prostredníctvom Fondu na rozvoj Trnavského kraja finančne podporujeme aj projekty zamerané ma tvorbu a ochranu životného prostredia. Projektom EnviroTour TTSK realizujeme environmentalne vzdelávanie na našich skolach. Každoročne organizujeme aj súťaž Ekologicky cin roka. Podporili sme uskutočnenie medzinárodného festivalu filmov o trvale udržateľnom rozvoji a ochrane životného prostredia Ekotopfilm – Envirofilm, pre stredoškolákov i dospelých,” uviedla vedúca odboru komunikácie.

S podporou Environmentálneho fondu TTSK zakúpil  prvý elektromobil. V súčasnosti je testovaný v bežnej prevádzke úradu a na základe zhodnotenia skúseností s jeho využívaním kraj zváži možnosti zaradenia elektromobilov a hybridných automobilov do svojho vozového parku.

TTSK zriadil už v roku 2009 Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja (CKF). „Pre členské obce a mestá predstavuje CKF de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm či nepredvídateľných udalostí. Prostriedky možno použiť aj na preventívne opatrenia vrátane vodozádržných alebo týkajúcich sa ozdravného rezu stromov,” informovala Petkáčová.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.01.2021
Poslanci TTSK budú schvaľovať politiku života bez odpadu
Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) budú na najbližšom zasadnutí schvaľovať zámer uplatňovať politiku života bez odpadu pri používaní plastov, respektíve sa snažiť o ich čo najširšie opätovné využitie. Informovalo o tom komunikačné oddelenie TTSK.
viac
23.04.2021
Na projekt záchrany hradov s podporou nezamestnaných pôjde 1 milión eur
Na projekt záchrany hradov s pomocou nezamestnaných vyčlení Ministerstvo kultúry (MK) SR zo svojho rozpočtu jeden milión eur, ktorý oprávnení žiadatelia budú môcť použiť na náklady súvisiace s odmenami a odvodmi pre nezamestnaných.
viac
06.07.2021
Schválená regionálna stratégia má podporiť inovácie
Podporiť inovácie a inovačný ekosystém v kraji je cieľom Regionálnej inovačnej stratégie (RIS) Košického kraja. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) ju schválilo na zasadnutí minulý týždeň.
viac
12.07.2021
Mesto Šaľa sa vydalo na cestu za zlepšovaním na princípoch modelu CAF
Šalianska radnica už niekoľko rokov pracuje na skvalitňovaní služieb pre občanov. Terajšie vedenie mesta, od svojho nástupu, nastavuje filozofiu fungovania úradu v zmysle služby občanovi, lebo verejná služba má znamenať, že úrad je tu pre občana s cieľom vybaviť jeho požiadavku čo najústretovejšie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.10 %