Streda 26.01.2022
Dnes má meniny 
Tamara
°C
11.02.2021 11:40

Súčasný IROP pre kultúru


Ilustračná snímka.


Európska komisia odblokovala takmer 109 miliónov eur na podporu zamestnanosti v kultúre. Kultúra a kreatívny priemysel patria medzi odvetvia, ktoré pandémia zasiahla najviac a v ohrození je živobytie tisícov ľudí.


IROP je hlavným eurofondovým nástrojom pre podporu regiónov. V rámci prioritnej osi 3 sa z programu IROP podporuje vytváranie podmienok pre udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Odblokované finančné prostriedky idú na už dokončenú výzvu pre kreatívne centrá. K dnešnému dňu je pre tento účel zazmluvnených vyše 74 miliónov eur. Ďalších 35 miliónov eur ide na podporu mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Spolu ide o 260 projektov v oblastiach vizuálneho umenia, audiovízie, dizajnu a módneho priemyslu, tradičnej remeselnej výroby, architektúry, dizajnu a pod. V rámci projektov výzva umožňuje nákup moderného technologického vybavenia, rekonštrukciu priestorov ako aj podporu samotnej kreatívnej tvorby a výroby

Ešte v roku 2018 prešiel IROP systémovým auditom. Ten odhalil závažné nedostatky v oblasti systému riadenia a kontroly na úrovni riadiaceho orgánu, ako aj na úrovni jedného zo sprostredkovateľských orgánov – Ministerstva kultúry SR. Oblasť podpory kultúry z regionálneho programu patrila dlhodobo k najproblematickejším. Európska komisia 12. februára 2019 zaslala Slovensku varovný list, v ktorom požadovala vykonať viaceré nápravné opatrenia:

– zlepšiť postupy a kvalitu overovania pri verejnom obstarávaní

– na základe toho vykonať opätovné kontroly vybraných verejných obstarávaní

– zlepšiť výber projektov v rámci prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

– zaviesť účinné opatrenia proti podvodom s ohľadom na špecifické riziká IROP v procese výberu uchádzačov, implementácie, overovania projektov, certifikácie a platieb

V rámci prioritnej osi 3 sa z programu IROP podporuje vytváranie podmienok pre udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Ak by Slovensko chyby neodstránilo, Brusel by pre túto oblasť nepreplácal žiadne platby. Po nástupe novej vlády v marci 2020, a najmä po 1. októbri, kedy regionálny operačný program prešiel pod MIRRI SR, v ňom ministerstvo postupne zaviedlo zásadné zmeny a zlepšenia, vrátane krízového riadenia.

Autor: (MIRRI SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.07.2017
Schvaľovanie žiadostí o podporu kreatívneho priemyslu sprevádza spor
Formalizmus a sporný výklad zákona mali zabrániť desiatkam subjektov uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v dotačnej výzve na podporu kreatívneho priemyslu.
viac
02.11.2020
Kultúrno-kreatívne centrá dostávajú zelenú
Ministerka kultúry SR Natália Milanová podpísala prvé rozhodnutia o schválení projektov na budovanie kreatívnych centier. Na prvé štyri projekty predložené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa rozdelí nenávratný finančný príspevok 43,5 milióna eur.
viac
09.04.2021
Rezorty sa rozhodli na rozdelení zdrojov REACT-EU
Slovensko sa dočká ďalšej rýchlej pomoci na boj s pandémiou a jej dopadmi. Z EÚ na to dostaneme navyše 780 miliónov eur. Najväčšia časť zdrojov pôjde do Operačného programu Ľudské zdroje.
viac
18.06.2021
Navýšenie IROP z REACT-EU schválené Európskou komisiou
Európska komisia schválila prvú tranžu z 242 miliónov eur, o ktoré sa bude navyšovať Integrovaný regionálny európsky program z protikrízového balíka REACT-EU. Na Slovensko príde prvý balík vo výške 195 miliónov eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %