Štvrtok 21.10.2021
Dnes má meniny 
Uršuľa
°C
13.11.2018 08:35

Spoločné vyhlásenie ÚVO a ZMOS k zodpovednému verejnému obstarávaniu


Na snímke zľava predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora, predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák


Úrad pre verejné obstarávanie a Združenie miest a obcí Slovenska deklarujú pripravenosť na poskytnutie kvalitnej metodickej a vzdelávacej podpory verejným obstarávateľom a otvorenosť voči komunikácii s médiami, tretím sektorom, laickou i odbornou verejnosťou.


Verejní obstarávatelia, ktorých zastupuje Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS”) sa dlho usilovali o získanie takej dôvery, ktorá im pomôže pri praktickom výkone ich mandátu a podpore miestneho a regionálneho rozvoja. Za takýto prejav dôvery vnímajú aj Národnou radou SR schválenú novelu zákona o verejnom obstarávaní.

Novela po rokoch vytvára možnosti pre skvalitňovanie života občanov, pre podporu regionálnej zamestnanosti a umožňuje tiež rýchlejšie zabezpečovanie tých najbežnejších nákupov, ktorými sa často uspokojujú tie najakútnejšie potreby občanov. Práve tieto nákupy sa stali predmetom ostrej kritiky zo strany tých, ktorí spochybňujú úmysly verejných obstarávateľov. Na jednej strane rozumieme argumentom, ktoré kritici novelizačného bodu, týkajúceho sa zvýšenia limitov pre zákazky s nízkou hodnotou, používajú na zdôraznenie potreby zverejňovania tejto skupiny verejných nákupov, no na druhej strane sa nás táto kritika dotýka. Nie je totiž správne, aby sa na všetkých, ktorí prerozdeľujú verejné zdroje, automaticky pozeralo ako na tých, ktorí chcú tento novelizačný bod zneužiť. A nie je správne ani vytvárať o starostoch, primátoroch a ďalších verejných obstarávateľoch takýto dojem a vsugerovávať ho verejnosti.

Sme presvedčení, že takýto prístup k verejným funkcionárom škodí celej spoločnosti. Vytvára sa tým totiž len hanlivý obraz o verejných funkciách, o ktoré následne slušní a poctiví občania nemajú záujem. Za ZMOS si dovoľujeme povedať, že aj intenzívna kritika výkonu mandátu starostov a primátorov, ktorá často prehlušila akékoľvek pozitíva, sa podpísala pod nižší záujem občanov kandidovať v tohtoročných komunálnych voľbách, teda v roku, kedy si pripomíname štvrťstoročie našej demokratickej spoločnosti. Netvrdíme, že niektorí verejní obstarávatelia sa pri narábaní s verejnými zdrojmi nedopúšťajú pochybení, ba dokonca niektorí v tejto oblasti zlyhávajú. Takýto výkon ich mandátu sme vždy my sami kritizovali a naďalej to aj budeme robiť. No v záujme celej spoločnosti nemôžeme pripustiť, aby sa pohľad na všetkých verejných obstarávateľov paušalizoval a zjednodušoval.

Na priamu diskusiu s verejnými obstarávateľmi sa podujalo len málo tých, ktorí sa na tvorbe novely zákona o verejnom obstarávaní zúčastnili. Nepoznajú preto skutočné dôvody, ktoré viedli k návrhu na zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou. Intenzívne a priame rokovania s verejnými obstarávateľmi v procese prípravy legislatívnych zmien viedol len autor novely, teda Úrad pre verejné obstarávanie. Oceňujeme prístup vedenia ÚVO a vážime si ho. Rovnako ako aj dôveru, ktorú zvýšením limitov pre zákazky s nízkou hodnotou do verejných obstarávateľov vložil. Vnímame to aj ako záväzok dôsledne sledovať, ako členovia ZMOS pri uplatňovaní nového zákona budú postupovať.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad”) považuje za potrebné zdôrazniť, že zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou neznamená, že podnikatelia nebudú mať možnosť o zákazku súťažiť a že sa o nej nedozvedia. Práve aktivity, ktoré úrad vyvinie nad rámec zákona, povedú k tomu, aby bola zabezpečená súťaž medzi jednotlivými ponukami, ako aj ich informovanosť o verejných obstarávaniach spadajúcich do tejto kategórie. Úrad tiež upozorňuje, že všetky zistené pochybenia pri aplikácii novely zákona o verejnom obstarávaní dôsledne preskúma s možnosťou ich postúpenia na Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad a na Generálnu prokuratúru SR.

Úrad pre verejné obstarávanie a Združenie miest a obcí Slovenska zároveň deklarujú pripravenosť na poskytnutie kvalitnej metodickej a vzdelávacej podpory verejným obstarávateľom a otvorenosť voči komunikácii s médiami, tretím sektorom, laickou i odbornou verejnosťou s cieľom zvýšiť informovanosť kontrolného orgánu aj členov spomínaných združení o tom, ako je novela zákona o verejnom obstarávaní uplatňovaná v praxi.

Michal SÝKORA, predseda ZMOS                             Miroslav HLIVÁK, predseda ÚVO

 

 

Autor: (zmos, uvo)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.11.2019
ÚVO ponúka starostom zaplavených obcí metodické usmernenie, obrátil sa na ZMOS
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák sa obrátil na predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera s ponukou pomoci pre zaplavené obce.
viac
20.07.2020
Silná kohézna politika v budúcom rozpočte EÚ 2021-2027 a pláne obnovy EÚ
Partneri Kohéznej aliancie upozornili členské štáty, že v dosiahnutom kompromise týkajúceho sa rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 a pláne obnovy sa musia zachovať investície do miest a regiónov.
viac
25.02.2021
Podmienky využívania tzv. in-house zákaziek sú obsahom nového podcastu ÚVO
Úrad pre verejné obstarávanie pokračuje v príprave podcastov na rôzne aktuálne témy na pomoc verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Obsahom ďalšieho sú možnosti realizácie tzv. in-house zákaziek, ktoré približuje vedúci oddelenia vzdelávania Inštitútu verejného obstarávania Martin Jakubek.
viac
13.10.2021
Konferencia zameraná na podporu sociálnej ekonomiky na Slovensku
V termíne 7. a 8. októbra 2021 sa uskutočnila celoslovenská odborná konferencia s názvom "Sociálna ekonomika na Slovensku, súčasnosť a budúcnosť“, ktorej organizátorom bola Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %