Nedeľa 23.06.2024
Dnes má meniny 
Sidónia
°C
22.05.2024 08:55

Rozvody pitnej vody – skryté nebezpečenstvo


Združenie pre lepšiu správu bytových domov - logo


Voda je životodarná tekutina a tá, ktorá je určená na pitie, by mala byť čistá a zdravá. Ako čistota vody súvisí s výkonom správy bytových domov? Aké sú povinnosti správcu a vlastníkov?


Kde sa berie znečistenie a ako vzniká?

Podľa odborníkov sú prakticky len dve možnosti znečistenia pitnej vody - znečistenie zdroja a znečistenie vodovodným systémom. V zanesenom vodovodnom potrubí sa môžu množiť nebezpečné baktérie. Hrozbou môže byť prítomnosť baktérie rodu Legionella, ktorá sa najčastejšie vytvára v rozvodoch teplej vody bez cirkulácie. Legionella môže v prípade svojho premnoženia spôsobiť napríklad i silný zápal pľúc. Do ľudského organizmu sa tieto baktérie dokážu dostať vdýchnutím častíc alebo pri kontakte s kontaminovanou vodou.

Keďže je systém spoločným zariadením v bytovom dome a ohrozenie života a zdravia, tak podľa § 9 ods. 4 z. NRSR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov: „Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.“

Kvalitné a čisté vodovodné rozvody Najčastejšie pitnú vodu kontaminujú nekvalitné, väčšinou presluhujúce domové a bytové rozvody. Preto je nevyhnutné zabezpečiť kvalitné rozvody vody. Ďalšou možnosťou je tiež čistenie a dezinfekcia rozvodov vody. Podľa § 5 ods. 6 vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z.: „Rozsah ukazovateľov kvality pitnej vody alebo početnosť odberov vzoriek pitnej vody možno v programe monitorovania systému zásobovania pitnou vodou znížiť, ak sú dodržané aj tieto požiadavky:

- miesta a početnosť odberov vzoriek pitnej vody na odberných miestach zohľadňujú pôvod, zmeny a dlhodobý trend hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody,

- manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou potvrdzuje, že nie je pravdepodobné zhoršenie kvality pitnej vody niektorým z možných identifikovaných faktorov ovplyvňujúcich zás. pitnou vodou

- výsledky všetkých analýz vzoriek pitnej vody odobraté v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú zásobovanú oblasť dosiahnu menej ako 60 % limitnej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody.“

Správcovia bytových domov sú preto povinní zabezpečiť čistotu rozvodov z dôvodu ochrany života a zdravia vlastníkov v dome aj bez ich súhlasu.

 

Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.12.2016
Klenovská priehrada získala v hlasovaní 12 Naj 11. miesto
Najväčšou zásobárňou pitnej vody v regióne Malohont, ktorý sa rozprestiera na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, je vodná nádrž Klenovská priehrada nad obcou Klenovec.
viac
21.03.2017
RÚVZ B. Bystrica bezplatne vyšetrí vodu zo súkromných vodných zdrojov
Odpadová voda – to je tohtoročná téma Svetového dňa vody (World Water Day), ktorý si svet pripomína každoročne 22. marca.
viac
27.08.2017
Ministerstvo zjednodušilo podmienky výzvy na prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zjednodušilo podmienky výzvy na podporu prístupu k pitnej vode.
viac
05.01.2018
V Krupine chcú odovzdať obnovený Dom služieb aj mestský úrad
Prioritou vedenia mesta Krupina v tomto roku je obnova budov, miestnych komunikácii a tiež revitalizácia športovísk. K najväčším investíciám patrí rekonštrukcia Domu služieb, s ktorou sa začalo už vlani v lete.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.66 %