Streda 21.02.2024
Dnes má meniny 
Eleonóra
°C
28.04.2019 09:10

Projekty Ekorok 2019 v Prievidzi


Ilustračná snímka - Ekodivadielko – Príhody dnešného lesa


Tri najúspešnejšie ekoaktivity v Základne škole s materskou školou na Malonecpalskej ulici v Prievidzi.


1. Ekoaktivita: Ekodivadielko – Príhody dnešného lesa

Žiaci 2. oddelenia ŠKD v našej škole – celkom 24 detí /druháci a tretiaci/ sa pod vedením vychovávateľky Mgr. Z. Rendekovej pripravovali na predstavenie Príhody dnešného lesa. Ide o divadelné predstavenie o ochrane prírody v štyroch dejstvách s dĺžkou približne 30 minút.

Samotné nácviky jednotlivých scénok začali už po príchode z vianočných prázdnin. Deti sa najskôr oboznámili, o čom divadielko bude, akej téme sa venuje a aký zámer ním budú sledovať. Tiež si vyrábali kostýmy – a že ich bolo neúrekom! S niektorými pomáhali aj mamky, babky a mnohé učiteľky z našej školy. V predstavení sú zvieratká – veverička, zajko, slimáčik a sýkorka. Okolo nich ožíva aj nemá príroda – stromy, kvety, oblaky, slnko a tiež predmety, či javy – zákazová značka, dym. Vystupujú tu aj ľudia –uvedomelý ekológ a jeho náprotivná strana Dymovník. Postavy sprevádza dejom rozprávač a po každej scénke nasleduje riadená interakcia s publikom.

Prišiel vytúžený deň streda 10. apríla 2019, kedy toto divadielko zahrali malí herci deťom v našej MŠ a žiakom 1. stupňa. 

Hravou, no zároveň poučnou formou stvárnili to, čo našu Zem trápi. Zaoberali sa znečisťovaním vzduchu, vody a prostredia lesa odpadkami. Pripomenuli deťom, akú dôležitú úlohu má separovanie a recyklácia odpadu. Deti z publika si sami mohli vyskúšať triedenie odpadu z našej ufónskej skládky v prvej scénke. Tiež poukázali na nežiadúce druhy správania sa v prírode. 

Divadielko malo veľký úspech! Ako pohladenie po duši pôsobil nielen záujem a pozornosť divákov – detí, ale aj pochvala a uznanie zo strany vedenia školy a kolegýň. A v dohľadnom čase sa tak môžeme tešiť na reprízy tohto predstavenia – po malých úpravách ho šikovní herci zahrajú ešte aj našim dôchodcom z Klubu Dôchodcov v Necpaloch, na tradičnej koncoročnej Akadémii na našej škole ho zahrajú svojim kamarátom – žiakom 2. stupňa a aj rodičia sa môžu tešiť na predstavenie, ktoré budú môcť vidieť pri príležitosti osláv Dňa rodiny na našej škole.

2. Ekoaktivita: Zber elektroodpadu

Poviete si: - Veď to nič nie je. Také obyčajné zbieranie elektroodpadu. To tu už predsa bolo aj je.

No nám sa práve takéto zbieranie elektroodpadu javí ako veľmi potrebné a hmatateľné. Práve preto táto aktivita, ktorá zahŕňa v sebe niekoľko podaktivít dostáva 2. miesto ako jedna z najúspešnejších ekoaktivít na našej ZŠ. Koordinátorkou týchto aktivít je učiteľka Mgr. Silvia Krajčová.

Celý školský rok, nielen počas trvania Ekoroku ako projektu ohraničeného mesiacmi október až apríl, máme možnosť zbierať drobný elektroodpad (fény, lampy, kanvice, tlačiarne, rádia...), tiež staré mobilné telefóny a batérie.

Na škole máme na to určené zberné nádoby, stačí odovzdať elektroodpad na vrátnici, pričom treba poďakovať upratovačkám, informátorke a tiež aj školníkovi, ktorí tieto skutočnosti zapisujú.

Naša škola je zapojená od roku 2010 do projektu RECYKLOHRY, ktorý zastrešuje zber starých spotrebičov, batérií, tonerov;  pravidelne vyhlasuje environmentálne úlohy pre žiakov a koordinátorov. Za toto všetko získavame body, ktoré potom môžeme vymeniť za predmety z ich katalógu odmien (napr. separačné koše, ktoré sme rozmiestnili na chodbách školy spolu s krátkym popisom). V rámci tohto projektu, bola na jeseň 2018 vyhlásená celoslovenská súťaž v zbere starých mobilov. Do súťaže sa zapojila aj naša škola, vyzbierali sme 199 mobilov a zapojilo sa 18 žiakov školy. Patrili sme medzi ocenené školy, ktoré vyzbierali najviac telefónov. Naša žiačka Patrícia Pavlovičová zo 6.A bola vyžrebovaná, získala balík od spoločnosti ORANGE. Do tejto súťaže sa na celom Slovensku zapojilo 236 škôl a spolu vyzbierali 25 807 starých mobilov. Záleží nám na tom, aby sa elektroodpad a teda aj mobily recyklovali a neskončili na skládke odpadov, v spaľovni, poprípade pohodené v prírode.

Rovnaký osud často čaká aj staré batérie. Človek zmýšľajúci sebecky si povie: - Veď nie sú rozmerovo veľké, tak to ani nevidno, keď ich pohodím pod stromy alebo na trávu, či vhodím jednoducho do komunálneho odpadu. Lenže taká obyčajná „baterka“ spôsobuje veľa škôd v prírode. Je dôležité mladú generáciu poučovať a nasmerovať, čo treba robiť. Darí sa nám to od prvého ročníka – už malí prváci sa správajú uvedomele a nosia staré batérie a elektrospotrebiče. Jedna žiačka z 1.A doniesla už 930 starých batérií a máme žiakov, ktorí jednotlivo doniesli aj viac ako 1000 či 1400 kusov batérií.

Počas troch marcových týždňov sme mali na škole vyhlásenú minisúťaž v zbere elektroodpadu. Spolu žiaci a učitelia vyzbierali 88 kusov starých, nefunkčných  a nepotrebných elektrospotrebičov.

Od začiatku roka sme na škole zatiaľ vyzbierali a na následnú recykláciu odoslali 11 300 kusov batérií a 773 kusov elektrospotrebičov. A budeme v tom naďalej pokračovať!  

3. Ekoaktivita: Blokové vyučovanie Deň Zeme

3. apríla 2019, keď naši deviataci riešili testovanie Monitor, sa ostatní žiaci ponorili do sveta prírody zo svojimi učiteľkami v blokovom vyučovaní, ktorého nosnou témou bol Deň Zeme. Žiaci pracovali nielen na zvolených projektoch, ale sa venovali aj zaujímavým prezentáciám, vypracovávali pracovné listy, vypočuli si motivačné príbehy.

Už najmenší prváci sa učili, aké je dôležité chrániť si prírodu a našu planétu Zem.

Naša škola separuje, prírodu tak ochraňuje – bolo hlavným heslom 2. A, ktorá sa učila triediť odpad.

Žiaci z 2. B sa zase venovali rôznym živočíchom v ich prirodzenom prostredí a ochrane lesa.

Tretiaci si stavali ekomesto s čističkami, triedičkami odpadu, parkami a oddychovými miestami so zeleňou. Tiež mysleli na domy so solárnymi panelmi.

Štvrtáci a piataci sa rozdelili do viacerých skupín. Jedna skupina pracovala na projektoch, kde popisovali separovanie a recykláciu odpadu. Ďalší sa venovali domácej výrobe recyklovaného papiera. A našli sa aj takí, ktorým učarovali stromy- a stvárnili ich jemnou ručnou prácou na výšivkách.

Šiestaci volali so Zemou: „SOS!“.  Vypracovávali projekty, ktorými chceli poukázať na neustále sa zhoršujúce životné prostredie a hrozbu zániku života na našej planéte. Uvedomujú si, že sú generáciou, ktorá to bude musieť zmeniť a hľadajú východiská z neradostnej situácie.

Siedmaci zhotovovali ekoprojekty z prírodných materiálov. Zručnosť a fantáziu využili pri stvárňovaní krajiny na zmenšenom trojrozmernom obraze.

A naši ôsmaci?  Dali najavo, že im na životnom prostredí záleží. Boli zbierať odpadky okolo areálu školy a vypracovali projekty na ekologické témy.

V našich triedach to počas tohto dňa vyzeralo skutočne ako v úli. Pracovné nasadenie robotníc pod vedením kráľovien bolo evidentné, polenivších trúdov sme snáď ani nemali. Pracoval každý a takisto aj každý prispel svojou troškou k veľkému dielu. Veľa výstupov zdobí naše triedy, či chodby a nástenky, ale hlavne sme tento deň zabudli na memorovanie a učili sme sa mysľou, rukami a hlavne srdcom ľúbiť našu prekrásnu ZEM.

Autor: Koordinátorka pre Ekorok Mgr. Zuzana Rendeková


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.04.2016
Žiaci základných škôl zachránili zberom papiera približne 740 stromov
Takmer 93 ton odpadového papiera nazbierali žiaci prievidzských škôl od začiatku školského roka, v rámci 13. ročníka projektu EKOROK s Nestlé, čím symbolicky zachránili približne 740 stromov.
viac
10.08.2016
Obec Skačany chce zatepliť budovu telocvične za viac ako 100 000 eur
Rekonštrukciu telocvične pri miestnej základnej škole s materskou školou v podobe zateplenia jej budovy i výmeny okien plánuje samospráva Skačian v okrese Partizánske. Projekt vyčíslila na viac ako 100 000 eur, o prostriedky na jeho financovanie sa uchádza z mimorozpočtových zdrojov.
viac
07.07.2020
Školské poplatky za apríl a máj rodičia v Prievidzi platiť nebudú
Samospráva Prievidze odpustí školské poplatky za apríl a máj, keď boli školy z dôvodu pandémie nového koronavírusu zatvorené.
viac
09.11.2023
Mesto Prievidza predáva objekt ZŠ na Ulici P. J. Šafárika za 3,9 milióna eur
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní minulý týždeň. Cenu za viacero pavilónov a pozemkov stanovila samospráva v zmysle znaleckého posudku na minimálne 3,9 milióna eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.95 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.09 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.96 %