Sobota 29.01.2022
Dnes má meniny 
Gašpar
°C
29.05.2021 08:05

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK odpovedá na vaše otázky


ENVI-PAK - Radíme s odpadmi


Ak potrebujete poradiť v oblasti odpadov, píšte na adresu komunikacia@envipak.sk.


Má obec (1800 obyvateľov) povinnosť prevádzkovať zberný dvor, resp. zabezpečiť občanom možnosť odovzdania veľkoobjemného a drobného stavebného odpadu?

Podľa § 81 ods. 7 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je obec okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.

V zmysle § 80 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je zberný dvor zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Zo zákona o odpadoch nevyplýva, povinnosť obce zriadiť zberný dvor, je však povinná zabezpečiť najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej FO, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek KO s obsahom nebezpečných látok. Obec v stanovenom termíne pristaví na vopred určených miestach veľkokapacitné kontajnery alebo zvolí iný spôsob zberu týchto odpadov.

Ak potrebujete poradiť v oblasti odpadov, napíšte nám, prosím, na adresu komunikacia@envipak.sk.

 

Autor: (ENVI-PAK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.03.2017
Canon aj po rokoch potvrdil, že patrí medzi ekologicky najzodpovednejších
Po troch rokoch od získania certifikátu Zodpovedná spoločnosť prešla Spoločnosť CANON SLOVAKIA opätovným environmentálnym auditom. Výsledok auditu dopadol lepšie, než pred rokmi a Canon opäť potvrdil certifikát rozšírenej úrovne.
viac
12.06.2021
Na vaše otázky odpovedá ENVI-PAK - organizácia zodpovednosti výrobcov
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK odpovedá na vaše otázky. Ak potrebujete poradiť v oblasti odpadov, napíšte nám, prosím, na adresu komunikacia@envipak.sk.
viac
05.10.2021
Kam patrí polystyrén a kam vyhodiť molitan?
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK odpovedá na vaše otázky. Ak potrebujete poradiť v oblasti odpadov, napíšte nám, prosím, na adresu komunikacia@envipak.sk.
viac
11.12.2021
Kam vyhodiť bločky z nákupov?
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK odpovedá na vaše otázky. Ak potrebujete poradiť v oblasti odpadov, napíšte nám, prosím, na adresu komunikacia@envipak.sk.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.62 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %