Streda 13.11.2019
Dnes má meniny 
Stanislav
°C
11.10.2018 03:35

Ocenenie za Sociálny čin roka 2017


Ilustračná snímka


Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ocenil výnimočných ľudí, ktorí svojou obetavosťou, ľudským prístupom, láskou a empatiou pomohli iným v núdzi, vykonali mimoriadny humánny čin či originálnu aktivitu nad rámec svojej práce.


Podujatie s názvom Sociálny čin roka sa konalo už po pätnásty raz v historickej budove NR SR za účasti premiéra Petra Pellegriniho.

V slávnostnej atmosfére si prevzalo ocenenia celkovo 20 ľudí v troch kategóriách. V prvých dvoch boli ocenení zamestnanci detských domovov a oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny po celom Slovensku. Tí sa s láskou, oduševnením a ľudským nasadením venujú deťom napríklad s poruchami správania v rodinách a detských domovoch, vzdelávajú ich nad rámec pracovných povinností, pripravujú im voľnočasové aktivity, pomáhajú deťom v náhradných rodinách pri kontakte s biologickými rodičmi a podobne. Práve 14-ti z nich stáli na pódiu pri preberaní cien. „Chceme vzdať hold ľuďom, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, v detských domovoch, v obciach a mestách či mimovládnych organizáciách aj dobrovoľníkom. Je dôležité pripomínať, že existujú rodiny, ktoré majú svoje problémy a štát i mimovládne organizácie majú záujem tieto problémy riešiť,“ povedal J. Richter.

Za sociálne činy v roku 2017 si cenu prevzali tí, ktorí už dlhé roky vykonávajú dobrovoľnícku činnosť pre deti a seniorov, poskytujú poradenstvo v krízových situáciách, pomáhajú rodinám v kríze, organizujú zbierky či benefičné koncerty po tragických udalostiach, pracujú s deťmi a s mládežou v detských domovoch, resocializačných zariadeniach, ale aj v sociálne slabších komunitách. „Som veľmi rád, že už 15 rokov si slávnostne pripomíname tých, ktorí pomáhajú, chodia do problémových rodín a venujú sa im. O tých, ktorí pomoc potrebujú, by sa sme sa mali postarať automaticky. Ak je niekomu robená krivda, ak sa mu nedarí, pomôžme mu,“ uviedol premiér Peter Pellegrini.

Minister J. Richter pripomenul, že rezort práce sa snaží zlepšovať systém odbornej pomoci deťom a rodinám a už od roku 2012 prijíma legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú tak rodinného práva, ako aj sociálnoprávnej ochrany detí a kurately. „Tohtoročná novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele dáva možnosť viac riešiť problematické situácie priamo v teréne a pracovať s rodičmi. Vytvorením nového druhu zariadenia z detských domovov, krízových stredísk a resocializačných zariadení - Centra pre deti a rodiny, môžeme lepšie reagovať na potreby praxe,“ doplnil.

Podujatie Sociálny čin roka sa uskutočnilo v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za účasti predstaviteľov rezortu, zástupcov štátnych, verejných i spoločenských inštitúcií. Je ocenením tých, ktorí vykonali mimoriadny humánny čin či originálnu aktivitu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj pracovníkov za významný prínos pri pomoci rodinám v kríze, deťom ohrozeným vyňatím z rodín, alebo žijúcich v náhradnom rodinnom prostredí. „Títo ľudia pracujú so srdcom pre srdcia týchto detí. To je to najdôležitejšie,“ dodal za domovákov predseda spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Ocenenia si prevzali:

I. kategória - zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mgr. Viliam Gyürke, DeD STUDIENKA, Bratislava (štátny detský domov),

Mgr. Katarína Štefaničiaková, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Senec (neštátny detský domov),

Mgr. Jaroslav Bryndzák, DeD Košická Nová Ves (štátny detský domov),

Bc. Mária Sabatulová, DeD Prešov (štátny detský domov),

Erika Garayová, DeD Mlynky.Biele Vody (štátny detský domov),

Bc. Dagmar Potočná, Krízové stredisko Alžbetka, SNV (neštátne zariadenie, KS),

Edit Fördösová, DeD Kolárovo (štátny detský domov).

 II. kategória – zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mgr. Mária Juhásová, ÚPSVR Bardejov,

Mgr. Anna Lakatošová, ÚPSVR Vranov nad Topľou,

Mgr. Iveta Pelcová, ÚPSVR Banská Bystrica,

Mgr. Vladimír Suchánek, ÚPSVR Čadca,

PhDr. Eva Kolenčíková, ÚPSVR Nitra,

Bc. Oľga Benetinová, ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom,

PhDr. Marcela Tutková, ÚPSVR Michalovce.

III. kategória – SOCIÁLNY ČIN ROKA

PhDr. Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny, Mestský úrad Zvolen,

Mgr. Jana Danišová, Bánovce nad Bebravou,

rehoľná sestra Maristella, spoločnosť Congregatio Jesu, Prešov,

Hudobné kapely Lamačské chvály a F6,

Mária Cehelníková, DeD Košice,

PhDr. Juraj Malý, kňaz, Saleziáni dona Bosca.

Autor: (mpsvr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.08.2016
Nominácie na Sociálny čin roka 2016 - výzva na zasielanie nominácií na ocenenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v oceňovaní Sociálneho činu roka.
viac
18.07.2017
Ministerstvo prijíma nominácie na Sociálny čin roka 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v oceňovaní Sociálneho činu roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
viac
30.10.2017
Školy dostanú vyše pol milióna eur za mimoriadne výsledky žiakov
Školy dostanú viac ako pol milióna eur za úspechy ich žiakov na celoslovenskej či medzinárodnej súťaži alebo olympiáde. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.
viac
25.07.2018
Výzva na zasielanie nominácií za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v udeľovaní Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.82 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.42 %