Pondelok 24.02.2020
Dnes má meniny 
Matej
°C
18.12.2019 02:00

Na čo by od januára nemali samosprávy zabudnúť


Ilustračná snímka


Ak v tomto roku nádoba na triedený zber v obci alebo v meste obsahovala viac ako 45 percent znečistenia, podľa zákona sa nepovažoval tento odpad za vytriedený.


V praxi to znamená, že organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) za ich zber neplatili zberovým spoločnostiam, musela ho zaplatiť obec.

Toto percento sa v budúcich rokoch zníži. V roku 2020 na 40 a v roku 2021 len na 35 percent. Znamená to, že ak sa v zberných nádobách napríklad medzi plastmi (ale aj medzi sklom, papierom, kovmi či nápojovými kartónmi) vyskytne vyššie percento znečistenia ako spomínané povolené percento, výrobcovia prostredníctvom OZV nebudú podobne „vytriedený“ obsah kontajnerov (vriec) uhrádzať zberovým spoločnostiam (ale tie budú žiadať o úhradu za zber obce alebo mestá). Odvoz a ďalšie úkony s ním spojené zaplatia obyvatelia rovnako ako platia za zmesový odpad.

Jednoznačný princíp

„Spôsob kontroly ostane, samozrejme, rovnaký ako bol dosiaľ,“ hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka najväčšej OZV ENVI - PAK. „Zamestnanci zberových spoločností vykonávajúcich zber z kontajnerov (zberných vriec) s triedenými odpadmi vizuálne skontrolujú ich obsah, pričom prekročenie limitu fotograficky zdokumentujú a odošlú vedeniu svojej spoločnosti. Zároveň konkrétny kontajner alebo zberné vrece označia dočasnou nálepkou, že obsahoval nečistoty vo vyššej miere ako povoľuje zákon. Následne zberová spoločnosť zašle túto dokumentáciu OZV ako podklad pre reklamáciu, a zároveň obci oznámi, že obsah bude na jej náklady pretriedený, respektíve zneškodnený skládkovaním či v spaľovni. A zberová spoločnosť nebude OZV fakturovať zber z daného kontajnera.“

Aké sú najčastejšie problémy s plastmi

Pri kontajnerom (zberných vreciach) s plastmi – na rozdiel od papiera, skla či kovov - sa nedodržiavanie stanovených limitov znečistenia vyskytuje najčastejšie. Preto zopakujeme známe pravidlá:

- Do žltého kontajnera PATRIA: plastové PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov či kozmetiky. Aby zberová spoločnosť zbytočne pri fľašiach neprevážala „vzduch“, znižujeme ich objem stlačením alebo zošliapnutím.

- Do žltého kontajnera NEPATRIA: plastové obaly so zvyškami jedál, zvyškami kozmetiky alebo iných prostriedkov, linoleum, guma, molitan, obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, stavebný polystyrén, pneumatiky.

Upozornenie: Pri plastoch je vždy potrebné zistiť spôsob triedenia v konkrétnej obci! V niektorých zbierajú v žltých kontajneroch (zberoch vreciach) aj nápojové kartóny (TetraPak), prípadne kovové obaly (konzervy, plechovky).

Rada: Opotrebované pneumatiky patria na zberné dvory alebo do predajní, v ktorých predávajú nové. Na zberný dvor patrí aj stavebný odpad (linoleum/gumolit).

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.09.2016
A s týmto do ktorého kontajnera?
Ako laik som si nebol istý, do ktorého kontajneru patrí komunálny odpad na fotografii. Vyčlenil som ho zo svojej týždennej produkcie jednočlennej domácnosti dôchodcu.
viac
16.11.2016
Do ktorého kontajnera s týmto...­?
Vyfotografoval som sedem rôznych druhov odpadov, pri ktorých som si nebol istý, do ktorého kontajnera triedeného odpadu ich vhodiť. Obrátil som sa na odborníkov z radov OZV ENVI - PAK.
viac
20.12.2016
Denne posúvame odpadovú gramotnosť, aby Slováci triedili viac
Od septembra zatiaľ preškolených 206 základných a 234 materských škôl – taká je bilancia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK o ozrejmovaní správneho separovania odpadov v slovenských domácnostiach a všetkého čo s tým súvisí.
viac
24.08.2017
Na prešovských uliciach pribudlo 50 nových kontajnerov
Na prešovských uliciach pribudlo 50 kusov kontajnerov na triedený zber plastov. Mesto upozorňuje občanov, že zvýšiť efektívnosť separácie môžu tiež tým, že nenechajú odvážať „vzduch“.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.36 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.86 %