Sobota 25.05.2024
Dnes má meniny 
Urban
°C
16.09.2023 12:05

MV SR pracuje na zvyšovaní odolnosti verejnej správy voči hybridným hrozbám


Ilustračný výrez plagátu


Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR v stredu 13. septembra 2023 odprezentovalo verejnú verziu Hĺbkovej analýzy zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám. Dokument je reakciou na potrebu zmapovať slabé miesta verejnej správy vo vzťahu k hybridnému pôsobeniu.


Cieľom dokumentu však nie je iba identifikovať zraniteľnosti, ale aj navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

Analýza je výsledkom širokej spolupráce ministerstva vnútra s viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy a bezpečnostnými zložkami. Ide o prvý dokument tohto typu, v ktorom sú komplexne zmapované zraniteľnosti štátnej správy SR voči hybridným hrozbám. Detailné poznanie slabých miest je základným predpokladom pre úspešné čelenie skrytému, podvratnému pôsobeniu namierenému proti záujmom SR.

Materiál obsahuje úvodnú kapitolu skúmajúcu celkovú architektúru systému na riešenie hybridných hrozieb v rámci štátnej správy a 22 tematických kapitol, v ktorých sú analyzované zraniteľnosti voči špecifickým nástrojom hybridných hrozieb.

Hybridné hrozby sú v posledných rokoch jednou z najväčších výziev v oblasti bezpečnosti, a to na Slovensku, ako aj na úrovni EÚ a NATO. Dôvodom je zmena spôsobu presadzovania záujmov zo strany nepriateľských aktérov a zvyšujúci sa vplyv technológií na všetky oblasti spoločnosti.

Komplexné informácie o problematike hybridných hrozieb a súvisiacich témach nájdete na novej webstránke www.hybridnehrozby.sk.

O práci Centra boja proti hybridným hrozbám MV SR sa viac môžete dozvedieť aj na sociálnej sieti Twitter: @CBHH_SK.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Národný projekt Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy. Kód projektu v ITMS2014+: 314011CDW7

Autor: (ts-MV SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.03.2017
Lepšie nastavenie reforiem na Slovensku
Operačný program Efektívna verejná správa zaviedol v programovom období 2014 - 2020 nový prvok do správy eurofondov. Po dohode s Európskou komisiou vypĺňajú všetky verejné inštitúcie uchádzajúce sa o zdroje reformný zámer.
viac
24.03.2017
Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery národných projektov
Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil na svojom marcovom siedmom zasadnutí predložené zámery dvoch národných projektov.
viac
15.01.2018
Samuel Arbe: Efektívna verejná správa je príležitosť pre samosprávy
Rezort vnútra je riadiacim orgánom OP Efektívna verejná správa, ktorý vypracoval v spolupráci s partnerskými organizáciami. Samuel Arbe, riaditeľ odboru tohto operačného programu v rozhovore priblížil, čo operačný program ponúka pre verejnú správu, ktorej dôležitou súčasťou je samospráva.
viac
01.04.2023
Pri budúcom rozvoji územnej samosprávy pomôžu odporúčania európskych expertov
Zahraniční experti pripravili pre Slovensko odporúčania na zlepšenie fungovania územnej samosprávy. Návrhy sú súčasťou spoločného projektu Ministerstva vnútra SR a Rady Európy s finančnou podporou EÚ pod názvom Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %