Piatok 14.06.2024
Dnes má meniny 
Vasil
°C
12.03.2021 09:20

Model CAF pre organizácie samosprávy


Zdroj: (ÚNMS SR).


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na svojej webovej stránke predstavil organizácie samosprávy s modelom CAF. ÚNMS SR sa ako národný korešpondent modelu CAF usiluje podporovať implementáciu modelu CAF a rozširovať základňu jeho používateľov.


- Organizáciám verejnej správy preto ponúkol možnosť zapojiť sa do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, v rámci ktorého získava 15 organizácií verejnej správy možnosť za podpory CAF centra implementovať model CAF a získať titul Efektívny používateľ modelu CAF.

- Titul je platný dva roky a jeho získaním sa organizácia zaradí medzi tie európske organizácie, ktoré sa manažérstvu kvality venujú aktívne a kráčajú po ceste trvalého zlepšovania.

Celkovo boli zverejnené tri výzvy na zapojenie sa do národného projektu, pričom špecifikom poslednej z nich bolo jej zameranie na organizácie samosprávy. Cieľom bolo vytvorenie skupiny podobných organizácií, ktoré v tom istom čase čelia podobným výzvam, vďaka čomu sa môžu vzájomne porovnávať a inšpirovať sa svojimi úspechmi a dobrou praxou. V budúcnosti budú môcť tieto organizácie vytvárať aj benchmarkingové partnerstvá.

Po uzatvorení výzvy v decembri 2020 bolo do národného projektu zapojených týchto osem organizácií samospráv: Mesto Nitra, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Žilina, Obec Vysoká nad Kysucou, Mesto Šaľa, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Mestská časť Bratislava-Rača a Mestská časť Bratislava-Vajnory. Časť týchto organizácií začala s prípravnou fázou implementácie modelu CAF už vo februári 2021, zatiaľ čo ďalšie organizácie nastúpia na cestu s modelom CAF v apríli alebo júni 2021 podľa dohodnutého harmonogramu.

Využitím podpory ÚNMS SR je týmto organizáciám ponúknutá školiaca, konzultačná a posudzovateľská činnosť, ktorá im proces implementácie modelu CAF uľahčí a pomôže im úspešne prejsť aj Externou spätnou väzbou modelu CAF, ktorá preverí správnosť zrealizovaných krokov. Takáto spätná väzba zabezpečí získanie externého pohľadu na vykonané aktivity, a zároveň podporí aj entuziazmus potrebný pre ďalšie trvalé zlepšovanie. 

Čo je vlastne model CAF?

Spoločný rámec hodnotenia je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejný sektor. Je prvým európskym nástrojom manažérstva kvality vyvinutým verejným sektorom, ktorý je špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy. Je to všeobecný, jednoduchý, prístupný a ľahko použiteľný model pre akúkoľvek organizáciu verejného sektora a dá sa aplikovať na národnej, regionálnej, ako aj miestnej úrovni. Zaoberá sa všetkými aspektmi organizačnej výnimočnosti a podporuje trvalé zlepšovanie.

Viac informácií TU.

Autor: (ÚNMS SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.09.2020
Vzdelávať sa budú prostredníctvom národného projektu TEACHERS
Pedagogickí a odborní zamestnanci sa budú vzdelávať prostredníctvom národného projektu TEACHERS.
viac
05.10.2020
Spoznaj oblasti neziskového sektora na Slovensku: Dobrovoľníctvo
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri sa zameraním na dobrovoľníctvo.
viac
12.07.2021
Mesto Šaľa sa vydalo na cestu za zlepšovaním na princípoch modelu CAF
Šalianska radnica už niekoľko rokov pracuje na skvalitňovaní služieb pre občanov. Terajšie vedenie mesta, od svojho nástupu, nastavuje filozofiu fungovania úradu v zmysle služby občanovi, lebo verejná služba má znamenať, že úrad je tu pre občana s cieľom vybaviť jeho požiadavku čo najústretovejšie.
viac
15.07.2021
Rodinné poradne pre rodiny a jednotlivcov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.15 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.70 %