Streda 08.02.2023
Dnes má meniny 
Zoja
°C
19.01.2023 07:45

Mestá a obce majú nedostatky pri prijímaní povinných VZN, naznačuje GP SR


Generálna prokuratúra SR.


Mestá a obce majú nedostatky pri prijímaní obligatórnych (povinných) všeobecne záväzných nariadení (VZN). Vyplýva to zo zhodnotenia stavu zákonnosti všeobecne záväzných nariadení miest a obcí vo veciach územnej samosprávy.


Materiál Generálnej prokuratúry (GP) SR zhromaždil údaje z celkovo 2914 miest a obcí nachádzajúcich sa na celom území SR. Informovala o tom hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.

"Aj napriek uplynutiu už dostatočne dlhého časového obdobia od 1. apríla 2018, keď novela zákona o obecnom zriadení nadobudla účinnosť (uplynuli už viac ako štyri roky), obce dostatočne nezareagovali na túto právnu úpravu a zodpovedajúce nariadenia na svojom území neprijali," priblížila hovorkyňa. Napríklad pri VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev si túto povinnosť nesplnilo až 78 percent obcí.

"Z percentuálnych vyjadrení stavu prijatia niektorých VZN možno s určitosťou vysloviť záver, že jeho úroveň a výška je výrazne determinovaná presadzovaním a vynucovaním orgánmi prokuratúry, keď obce prijali predmetné VZN, a teda splnili si svoju zákonnú povinnosť až na základe podaného upozornenia prokurátora," dodala hovorkyňa. Prokuratúry na zistené porušenia reagovali podaním celkovo 328 protestov prokurátora, ktoré smerovali priamo proti nezákonným VZN, a 307 upozornení prokurátora, ktorými prokuratúry reagovali prevažne na procesné pochybenia pri prijímaní preskúmavaných VZN.

Povinné VZN miest a obcí sa týkajú názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny, pravidiel na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene. Tiež pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, podrobností o organizácii miestneho referenda a činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.

Prokuratúra analyzovala aj dôvodnosť a účelnosť právnej úpravy obsiahnutej v zákone o obecnom zriadení, ktorá ukladá obciam prijať VZN vo vyššie uvedených oblastiach územnej samosprávy. "Výsledky previerok vedú k záveru, že zmena súčasnej úpravy v zákone o obecnom zriadení je žiaduca a nevyhnutná v tom smere, aby obce mohli v rámci výkonu samosprávy normatívne upraviť len tie spoločenské vzťahy, ktoré sú odôvodnené z hľadiska ich miestnych pomerov. Obligatórne uloženie takejto povinnosti v zmysle súčasnej úpravy je však v mnohých prípadoch nelogické a neefektívne," priblížila Tökölyová.

Podľa GP SR si problematika samosprávnych VZN zasluhuje väčšiu mieru pozornosti tak zo strany zákonodarcu, ako aj zo strany príslušných odborných inštitúcií, keďže obce často toto ustanovenie vykladajú nezákonne a snažia sa regulovať právne vzťahy nad rozsah, ktorý je im umožnený právnymi predpismi.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.11.2016
Rada ZMOS riešila aj skládkovanie a zrušenú výzvu
Pripravovaná novela zákona, ktorá hovorí o tom, že by sa malo čo najmenej odpadov ukladať na skládky a viac separovať, bola jedným z predmetov rokovaní Rady Združenia miesta a obcí Slovenska v Štrbskom Plese, ktorá zasadala 7. a 8. novembra.
viac
08.06.2017
V hlavnej úlohe verejné obstarávanie
Opäť raz nočná mora zvaná verejné obstarávanie. Nielenže v ňom má Slovensko poriadne rezervy, ale byrokracia okolo neho už vstupuje aj do oblastí, kde by nemusela.
viac
27.08.2017
Ministerstvo zjednodušilo podmienky výzvy na prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zjednodušilo podmienky výzvy na podporu prístupu k pitnej vode.
viac
17.05.2021
ZMOS sa sústredilo na civilnú ochranu
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na problematiku civilnej ochrany. Práve tá sa v ostatnom období ukázala ako zraniteľná s potrebou zásadných zmien.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.56 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.03 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.41 %