Nedeľa 05.12.2021
Dnes má meniny 
Oto
°C
09.07.2021 07:45

Memorandum o spolupráci prispeje k rozvoju sociálnej ekonomiky v BBSK


Úrad Banskobystrického samosprávny kraj.


Vo štvrtok 8. júla bolo podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).


Cieľom memoranda je úzka spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Sú to práve tri roky, čo Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky uviedla do života vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré svojou prácou priamo v regiónoch hľadajú, oslovujú a podporujú potenciálnych záujemcov o sociálne podnikanie.

V niektorých krajoch našli pracovníci centier v regionálnych inštitúciách silných partnerov, ktorí chápu silu sociálnej ekonomiky pri skvalitňovaní života obyvateľov. Presne tak je to na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja.

Kraj prevádzkuje už tri sociálne podniky

V rámci svojej Rozvojovej agentúry BBSK založil samostatné oddelenie sociálnej ekonomiky a k dnešnému dňu prevádzkuje už tri sociálne podniky. Pre regionálnych koordinátorov z centra sociálnej ekonomiky sa tak stal nie subjektom, ktorému treba pomôcť, ale partnerom, ktorý môže potenciálnych záujemcov o sociálne podnikanie inšpirovať ukážkami svojej dobrej praxe.

„Som veľmi rád, že vďaka tejto spolupráci využijeme efektívne už vytvorené kapacity štátu pre ďalší rozvoj sociálnej ekonomiky v kraji. Banskobystrický samosprávny kraj patrí k lídrom v sociálnej ekonomike a našou snahou je tento inštitút ešte viac posilňovať. Ako prví sme prišli s výzvou pre regionálnych farmárov a producentov, ktorí sa práve vďaka založeniu sociálneho podniku môžu stať dodávateľmi kvalitných potravín do našich škôl a zariadení sociálnych služieb. V sociálnom podnikaní vidíme veľký potenciál, ktorý môže zvýšiť kvalitu života ľudí aj v menej rozvinutých regiónoch,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Špecialista na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK Milan Vaňo dopĺňa: „Za pomerne krátky čas sa nám podarilo vybudovať dobre rozvinutú sieť kontaktov naprieč celým krajom – spolupracujeme s obcami, miestnymi podnikateľmi či združeniami, BBSK je tiež partnerom Asociácie subjektov sociálnej ekonomiky. Hlavnou myšlienkou sociálnych podnikov je vrátiť na trh práce ľudí, ktorí sú sociálne znevýhodnení či stratili pracovné návyky, čo je nesmierne dôležitý rozmer.“

Memorandum o spolupráci

Vyústením doterajšej spolupráce je podpis Memoranda o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou MPSVR SR reprezentovanou národným projektom Inštitút sociálnej ekonomiky a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Memorandum o spolupráci podpísali za Implementačnú agentúru MPSVR SR zástupca generálneho riaditeľa Norbert Tinka a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Gabriela Bieliková. Slávnostného podpisu memoranda sa zúčastnil aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriová.

„Som presvedčený, že podpisom memoranda o spolupráci sa všetkým zainteresovaným podarí zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti  v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce,“ povedal minister Milan Krajniak.

„S vedomím, že úzka spolupráca a spoločné úsilie prepojí skúsenosti a znalosti obidvoch strán memoranda, prejavili obe strany memoranda vôľu spolupracovať a vzájomne sa podporovať v oblasti zvyšovania povedomia širokej a odbornej verejnosti, vzdelávania, výskumu, analýz a ďalšieho vytvárania príležitostí potrebných pre vzostup sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky v priestore verejných a sociálnych politík s cieľom podnietenia rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach Slovenskej republiky,“ uvádza sa v memorande dôvod a zároveň aj cieľ deklarovanej spolupráce.

Autor: (Lenka ŠTEPÁNEKOVÁ, BBSK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.09.2019
Sociálne podnikanie bude témou odborného seminára v Prešove
Budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky a podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách bude témou odborného seminára, ktorý sa uskutoční 11. septembra v Prešove.
viac
14.09.2020
Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom
Počas seminárov zameraných na Aplikačnú prax verejných obstarávaní (VO) so sociálnym aspektom, ktorej organizátorom bola Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR sa zástupcovia obcí zaujímali najmä o to, ako majú správne postupovať pri VO pri použití sociálneho hľadiska.
viac
15.04.2021
Projekt lepšieho uplatnenia absolventov v kraji získal prestížny grant
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja zaujala projektom moderného Kariérneho poradenstva dánsku nadáciu Velux Foundations.
viac
15.07.2021
V Detve začína pod hlavičkou BBSK ordinovať pľúcna lekárka
Banskobystrický samosprávny kraj slávnostne predstavil ďalšiu ambulanciu, v ktorej od 15. júla začína ordinovať pľúcna lekárka Jana Makasová.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.68 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %