Nedeľa 23.06.2024
Dnes má meniny 
Sidónia
°C
15.05.2024 07:50

Kraj posilňuje spoluprácu s biznis sektorom


Snímka zdroj: PSK


Biznis raňajkami s podnikateľským sektorom odštartoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) nový koncept spolupráce. V rámci svojich kompetencií chce zacieliť na podporu biznis sektora v regióne a prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju.


Do spolupráce pritom pozýva aj akademickú sféru , vedu a výskum so zámerom rozšíriť ju aj na neziskový sektor. 

Oblasť prepájania podnikateľov, vedecko-výskumných inštitúcií, ako aj štátnej a verejnej správy vyššie územné celky doteraz  systematicky neriešili. Pilotne sa do tejto tripartitnej (triple helix) spolupráce pustil Prešovský samosprávny kraj zavedením nového konceptu podpory socio-ekonomických partnerov a ich vzájomného sieťovania. Potvrdili to aj utorkové (14.5.) biznis raňajky s podnikateľmi z okresu Prešov, ktoré privítali takmer dve desiatky etablovaných firiem zamestnávajúcich nad 50 zamestnancov.

Konceptom triple helix s presahom do štvorpartity, kde budú do spolupráce prizvané aj občianske združenia a neziskový sektor, chce krajská samospráva s partnermi hľadať nové možnosti rozvíjania ich podnikania. Výsledkom kooperácie má byť zlepšenie podnikateľského ekosektora a zvýšenie počtu pracovných miest v kraji. Prepojením na oblasť vedy a výskumu sa majú tiež okrem sekundárneho hospodárstva podporiť aj inovácie a startupy.

PSK chce s predstaviteľmi podnikateľského sektora model spolupráce nastavovať participatívnym spôsobom. Zahŕňa to najmä sieťovanie, výmenu informácií a zdieľanie problémov v jednotlivých oblastiach. Posilniť ju chce aj cez aktuálnu  projektovú ideu, ktorá má napomôcť vytvoriť v kraji analyticko-strategickú jednotku, tzv. regionálny inovačný ekosystém. Jeho aktéri z biznis sektora, akademickej pôdy, verejnej sféry a prípadne občianskej spoločnosti budú prinášať nové inovačné výzvy, identifikovať nové poznatky a generovať príležitosti.

Nedávne biznis raňajky s firmami z oblasti automobilového, elektro, oceliarskeho, stavebného, odevného, potravinárskeho a gastro priemyslu otvorili hneď viacero tém rozvoja a posilnenia tejto spolupráce. Kľúčovými témami boli vzdelávanie a špeciálne to duálne, ale aj možnosti zapájania sa do štátnych výziev čerpania eurofondov. V centre záujmu bola tiež dopravná infraštruktúra a ľudské zdroje, a v neposlednom rade tiež zamestnávanie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

Autor: (ts-PSK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.09.2017
Do spoločných projektov investovali Trenčiansky a Zlínsky kraj milióny eur
Regionálny rozvoj, cezhraničná spolupráca, spoločné cestné prepojenie, kultúra a cestovný ruch sú hlavnými oblasťami spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Zlínskym krajom v Českej republike.
viac
15.03.2018
Kraje chcú spolupracovať v oblasti školstva, zamestnanosti a dopravy
Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj chcú spolupracovať v oblasti školstva, zamestnanosti a dopravy. Predsedovia vyšších územných celkov zastrešujúcich súčasných 16 najmenej rozvinutých okresov v krajine podpísali 13. marca v Košiciach memorandum o spolupráci.
viac
17.09.2020
Výzva pre subjekty zo ŽSK z Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020
Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” vyhlásil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Termín uzávierky je 30. september 2020.
viac
06.03.2024
Kraj zrekonštruuje prešovský most Lesík delostrelcov
Za osem mesiacov bude nad železničnou traťou na Lesíku delostrelcov stáť nový oceľový most. Jeho výstavbu zrealizuje Prešovský samosprávny kraj, ktorý na impozantnej stavbe preinvestuje takmer štyri milióny eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.66 %