Sobota 18.05.2024
Dnes má meniny 
Viola
°C
25.09.2020 12:30

Inšpirácie: Ako mestá vytvárajú udržateľnú mestskú mobilitu


Ilustračná snímka.


Európska strešná asociácia obcí a regiónov v Európe (CEMR) v spolupráci s európskou asociáciou miest (EUROCITIES) spracovala štúdiu o úspešných plánoch mobility v európskych mestách.


V desiatich prípadových štúdiách sa dozviete o mestských plánoch mobility, ako aj o odporúčaniach pre mestá, ktoré chcú realizovať svoje vlastné projekty mobility.

V súčasnosti každé mesto čelí výzvam mestskej mobility: ako môžeme zabezpečiť každodenný bezpečný a rýchly pohyb občanov a neškodiť tým  životnému prostrediu?

Najmä doprava predstavuje oblasť, v ktorej môžu byť mestské politiky ovplyvnené inými územnými celkami a inými úrovňami riadenia. Viacúrovňové riadenie a spolupráca znamenajú, že jednotlivé úrovne riadenia verejnej správy navzájom úspešne komunikujú a spolupracujú.

V tomto prípade hovoríme o komunikácii a spolupráci tak horizontálnej – napríklad spolupráca susedných obcí na zabezpečení spoločnej autobusovej doprave  v území, ako aj vertikálnej - napríklad dialóg regionálnej samosprávy s obcami a štátom vo veci vybudovania novej železničnej trati. Takáto spolupráca prirodzene vedie k súdržnejším politikám v prospech občanov na všetkých územiach.

Štúdia „Ako môžu mestá spoluvytvárať projekty mobility (en) skúma 10 prípadových štúdií úspešných projektov z európskych miest a obsahuje odporúčania pre mestá, ktoré chcú realizovať svoje vlastné projekty mobility a konzultovať ich s ďalšími úrovňami riadenia.

Plány úspešnej mobility z celej Európy

Prípadové štúdie sa zameriavajú na to, ako sa mestám podarilo navrhnúť vlastné projekty ako na týchto projektoch spolupracovali s ostatnými úrovňami verejnej správy, s ktorými konzultovali najmä plánovanie, legislatívny základ a financovanie. Štúdia sa osobitne zameriava na prípravu Plánov Udržateľnej Mestskej Mobility  (Sustainable Urban Mobility Plans - SUMPs) - strategický nástroj navrhnutý Európskou komisiou. Za technicky názvom sa skrýva praktická realita: komplexný prístup k konzultáciám s občanmi a inými úrovňami riadenia, ktorý tiež môže uľahčiť prístup k financovaniu zo zdrojov EÚ.

Napríklad mesto Budapešť úplne prepracovala svoj plánovací proces v roku 2013. Na verejných konzultáciách a diskusiách sa zúčastnilo viac ako 200 organizácií, od miestnych územných samospráv až po záujmové združenia. Mesto dokázalo čerpať z fondov EÚ desiatky miliónov eur a vo všeobecnosti došlo k významnej zmene v kultúre mestského plánovania: v súčasnosti sú už zavedené postupy a platformy pre širšiu participáciu občanov.

Mesto Brémy získalo za svoj plán európske ocenenie v roku 2014. Mestské orgány boli schopné spolupracovať s rôznymi miestnymi zainteresovanými aktérmi a partnerskými mestami a vytvorili tak ambiciózny plán, ktorý zvýšil využívanie bicyklov a verejnej dopravy o 20 %.

Odporúčania: zapojiť občanov a ďalšie úrovne riadenia

Štúdia tiež obsahuje odporúčania pre mestských aj európskych zákonodarcov týkajúce sa toho, ako zlepšiť tvorbu politiky do budúcnosti. Napríklad miestne územné samosprávy spolupracujúce na spoločnom projekte by mali vytvoriť platformu na prediskutovanie problémov a dosiahnutie konsenzu. Vo všeobecnosti by riadiace štruktúry mali podporovať spoluprácu medzi obcami.

Miestne územné samosprávy tiež musia „vo vertikálnej rovine“ spolupracovať s orgánmi štátnej správy a orgánmi EÚ. Osoby zodpovedné za plánovanie mobility by potom mali vytvoriť kontaktný bod na komunikáciu s orgánmi verejnej správy o vývoji projektu a dosiahnutých výsledkoch.

Mestá by sa okrem toho mali pripojiť k európskej sieti alebo k príslušnému projektu EÚ s cieľom budovania vlastných plánovacích kapacít a vymieňania si skúseností s inými samosprávami.

Štúdiu spracovala Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) a Európska asociácia miest (EUROCITIES) ako súčasť  Mestskej Agendy (Urban Agenda) a bola zverejnená pri príležitosti Svetového dňa bez automobilov a ukončenia Európskeho týždňa mobility.

Mestská Agenda je iniciatíva Európskej únie, ktorá spája zákonodarcov z EÚ, jednotlivých štátov a aj z miest. Cieľom programu je poskytnúť mestám väčšie slovo pri tvorbe európskych politík, uľahčiť mestám prístup k financovaniu a zdieľať poznatky a najlepšie postupy medzi mestami.

Mestská agenda obsahuje 14 partnerstiev zameraných na udržateľnú mobilitu a ďalšie otázky mestskej agendy, od kvality ovzdušia až po bezpečnosť na verejných priestranstvách. Po troch rokoch fungovania diskutujú inštitúcie EÚ a vlády členských štátov o budúcnosti mestskej agendy, najmä o tom, či existujúce partnerstvá sa majú zachovať alebo vytvoriť nové.

Zdroj: Rada európskych obcí a regiónov

Autor: (ZMOS, Rada európskych obcí a regiónov)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.09.2020
Spravodlivé minimálne mzdy v celej Európe
Európska asociácia miestnych a regionálnych samospráv Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) pripravila stanovisko k návrhu európskej legislatívy týkajúcej sa zabezpečenia spravodlivých minimálnych miezd v celej EÚ.
viac
09.09.2020
Stanovisko CEMR k spravodlivým minimálnym mzdám v celej Európe
Európska asociácia miestnych a regionálnych samospráv Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) pripravila stanovisko k návrhu európskej legislatívy týkajúcej sa zabezpečenia spravodlivých minimálnych miezd v celej EÚ.
viac
08.07.2021
EÚ pripravuje víziu pre vidiecke oblasti spolu s miestnymi samosprávami
Dlho očakávanú dlhodobú víziu EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040 minulý týždeň konečne predstavili podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Suica a komisári pre súdržnosť Elisa Ferreira a pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.
viac
27.12.2021
ZMOS počas roka prinášal inšpiráciu dobrej praxe
Združenie miest a obcí Slovenska počas končiaceho roka predstavilo 12 príkladov dobrej praxe. Každý z nich je príkladom úspešného, inovatívneho a udržateľného riešenia, ktoré môže inšpirovať ostatné samosprávy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %