Piatok 23.10.2020
Dnes má meniny 
Alojzia
°C
30.10.2017 04:08

Ekocentrá súčasťou koncepcie envirovzdelávania


Ilustračná snímka: (bsk).


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci s odborníkmi z neziskového sektora Špirála ako celoštátnej sieti organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu na Slovensku pripravuje „Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v bratislavskom regióne“.


Verejná odborná prezentácia vytvorenej Koncepcie regionálnym partnerom kraja je plánovaná na 15. novembra 2017 v priestoroch BSK.

„Jednou z priorít bratislavskej župy je ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne. Tá sa však začína pri vzdelávaní. Ideálnymi miestami na realizovanie programov počas celého roka sú environmentálno-vzdelávacie centrá, teda ekocentrá, lesné škôlky a lesné školy. Bratislavský kraj podporuje nielen vznik, sieťovanie a rozvoj existujúcich centier, ale aj ich dlhodobú udržateľnosť,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Cieľom dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK“ je podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov prostredníctvom rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu.

Koncepcia, ktorú BSK predstaví v polovici novembra, zanalyzuje platnú legislatívu v SR a predstaví časti dotýkajúce sa environmentálnej výchovy, lesnej pedagogiky, ekocentier, lesných škôl a eko-turizmu. Následne poskytne návrhy na zlepšenie legislatívy v danej oblasti, pričom bude vychádzať z podnetov priamo z územia, teda od starostov a primátorov, ale záležať bude aj na skúsenostiach a názoroch pedagógov, vedeckých odborníkov, občianskych združení a iných relevantných subjektov aktívne sa zaoberajúcich danou témou. Rešpektovať bude aj zahraničnú legislatívu.

Súčasťou dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK“ bude aj analýza súčasných učebných osnov v oblasti environmentálnej výchovy, ekológie a lesnej pedagogiky na základných a stredných školách. Dôležitou časťou bude aj identifikácia a popis vybraných úspešne fungujúcich centier a ich sietí v zahraničí, najmä v Českej republike, ktoré by mohli slúžiť ako dobré príklady pri budovaní centier a ich siete v kraji, a zároveň by sa mohli stať ich budúcimi partnermi na aktívnu cezhraničnú spoluprácu.

Koncepcia bude akceptovať aj charakteristiku štyroch vybraných mikroregiónov BSK, teda Záhorie, Malé Karpaty, Podunajsko a Bratislava. Zameria sa najmä na zhodnotenie prírodného potenciálu územia, popis najvýznamnejších či jedinečných biotických a abiotických prvkov prírodného prostredia subregiónu, opis typických biotopov daného územia, dopravnú dostupnosť,  identifikáciu prírodných a kultúrno-historických turistických atraktivít v mikroregiónoch, kvality eko-turistickej infraštruktúry, pripravenosť a najmä vôľu relevantných subjektov.

V strategickej časti sa bude „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK“ venovať návrhu funkčnej hierarchickej siete centier na území BSK, pričom bude rešpektovaný princíp, že na území BSK vznikne jedno regionálne centrum, ktoré bude zastrešovať jednotlivé subjekty environmentálnej výchovy a ekoturizmu v BSK. V každom mikroregióne má vzniknúť aspoň jedno environmentálno-vzdelávacie centrum.

Súčasťou bude aj mapový výstup s identifikovanými lokalitami s vysokým potenciálom pre vznik/podporu už existujúcich environmentálno-vzdelávacích centier všetkých hierarchických úrovní. Záver „Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK“ bude návrh akčného plánu (minimálne v dvoch variantoch) s časovým a finančným plánom a určením zodpovednosti za jednotlivé kroky. Na základe Akčného plánu BSK plánuje kraj v budúcnosti spolu s mestskou časťou Bratislava-Čunovo a Štátnou ochranou prírodu využiť objekty národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa a sýpky v bratislavskom Čunove na vytvorenie regionálneho ekocentra so vzdelávacími aktivitami pre mládež.

Autor: (Lucia FORMAN, hovorkyňa BSK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.03.2017
Župa ocenila pedagógov
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja pedagógov zo stredných odborných škôl a gymnázií, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
viac
11.04.2017
Budova bývalej škôlky je nebezpečná
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja dnes na mimoriadnom brífingu reagovali na nepravdivé informácie, ktoré zazneli na tlačovej konferencii župných poslancov Rudolfa Kusého a Eduarda Demela ohľadom predaja budovy materskej školy na Znievskej ulici č. 4 v MČ Bratislava – Petržalka.
viac
12.01.2019
Župa otvorila už dvanáste centrum odborného vzdelávania
Stredná odborná škola dopravná v Martine získala ako ďalšia škola v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja označenie Centra odborného vzdelávania.
viac
16.10.2020
TSK podpísal memorandum o spolupráci s Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska
Podpora environmentálnej výchovy, zlepšovanie stavu životného prostredia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a spoločná realizácia projektov je hlavným cieľom memoranda o spolupráci medzi TSK a Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.86 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.27 %