Piatok 21.01.2022
Dnes má meniny 
Vincent
°C
01.12.2021 12:35

Charta dobrého participatívneho rozpočtovania


Banner.


Predstavujeme dokument, ktorý samosprávam pomôže realizovať dobré participatívne rozpočty.


Od zavedenia prvého participatívneho rozpočtu v hlavnom meste Bratislava v roku 2011 uplynulo desaťročie. Za túto dobu si rôzne prvky participatívneho rozpočtovania na Slovensku vyskúšalo najmenej 64 ďalších miest a obcí. Rôznorodosť ich skúseností je značná a do istej miery aj žiaduca. Participatívne rozpočtovanie má schopnosť prispôsobovať sa miestnym podmienkam, možnostiam a potrebám, a tak je to správne. Problémom však môžu byť možnosti, ktoré sú pre participáciu verejnosti vytvorené. Obmedzovať participáciu len na možnosť miestnych obyvateľov podať návrh, o ktorom rozhodne skupina poslancov, a to často bez spätnej väzby o tom, čo sa s návrhom reálne stalo – to sa dnes už nenosí. Ustupuje mu poznanie, že (ne)kvalitná participácia prináša (ne)želané výsledky, a že participatívne rozpočtovanie nemusí slúžiť výlučne len na napĺňanie potrieb obyvateľov, ale súčasne i zámerov a politík samotnej samosprávy.

Aké by malo byť dobré participatívne rozpočtovanie?

Zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci so skúsenými navrhovateľmi projektov, koordinátormi participatívneho rozpočtovania, odborníkmi a volenými zástupcami zo samospráv, akademikmi, zástupcami mimovládnych organizácií i profesijných asociácií, po sérii spoločných stretnutí a diskusií sformulovali kľúčové princípy, na ktorých by malo dobré participatívne rozpočtovanie stáť. Sú nimi:

(1) starostlivé naplánovanie,

(2) otvorenosť,

(3) inkluzívnosť,

(4) motivovanie a posilňovanie,

(5) edukatívnosť,

(6) deliberatívnosť,

(7) dôveryhodnosť,

(8) udržateľnosť,

(9) kreativita a flexibilita.

Charta každý z pomenovaných princípov podrobnejšie rozvíja a ponúka dodatočný priestor pre reflexiu doteraz používaných postupov. Nemá však ambíciu prikazovať alebo vynucovať. Má skôr motivovať a inšpirovať, aby sme sa spoločnými silami posúvali ku kvalitnejším politikám a želaným výsledkom.

Čo hovoria o Charte dobrého participatívneho rozpočtovania zástupcovia samospráv?

„Preštudovali sme si ju s radosťou, pretože je spracovaná jednoducho, zrozumiteľnou rečou, ale vecne a širokospektrálne. Je zhrnutím skúseností viacerých samospráv a našli sme v nej aj skúsenosti nášho mesta, čo je výsledkom Vášho pozorovania a dobrého „načúvania“. Na druhej strane sme v charte našli skúsenosti a prax, ktoré sú pre nás nové a obohatia i naše ďalšie napredovanie. Samosprávy, ktoré budú chcieť chartu využiť ako motivačný nástroj pri zavedení participatívneho rozpočtovania v nej nájdu všetky základné myšlienky, na základe ktorých si budú vedieť nastaviť svoje ciele a postupy." (zamestnanec mesta Liptovský Mikuláš)

„S obsahom materiálu sa stotožňujeme a považujeme ho za užitočný pre všetkých, kto sa uvedenej téme venuje, alebo je na začiatku dlhej cesty..." (zamestnanec mesta Martin)

„Dokument je napísaný veľmi kvalitne a komplexne." (zamestnanec mesta Svit)

Nechajte sa Chartou dobrého participatívneho rozpočtovania inšpirovať aj vy, nájdete ju na tomto odkaze:

https://www.participacia.eu/parti-rozpocty/participativne-rozpoctovanie-v-samospravach/charta-pr/

 

Autor: (MV SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
14.10.2020
B. Tréger tlmočil predsedovi vlády zásadný postoj k návrhu rozpočtu
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom tlmočil premiérovi postoj ZMOS k návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023.
viac
23.11.2020
Informácia k tvorbe rozpočtov
Mestá a obce vstupujú do obdobia tvorby rozpočtov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ako základného nástroja finančného riadenia miest a obcí.
viac
24.11.2020
Týždeň otvoreného vládnutia 2020 prináša online prezentácie a workshopy
Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva samosprávy – mestá, obce, samosprávne kraje - na zaujímavé a užitočné online prezentácie a workshopy, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020.
viac
14.10.2021
Druhý ročník projektu ELoGE Slovensko
Registrácia samospráv na získanie Európskej značky excelentnosti dobrej správy vecí verejných pre rok 2021 spustená.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %