Štvrtok 25.07.2024
Dnes má meniny 
Jakub, Timur
°C
24.07.2017 04:01

Bratislava pokračuje v obnove historických pamiatok a objektov


Morový stĺp na Župnom námestí je situovaný pred hlavným vchodom do kapucínskeho kostola.


Hlavné mesto prostredníctvom svojej mestskej organizácie GIB ako správcu mestských kultúrno-historických pamiatok zabezpečilo pamiatkovú obnovu troch historických objektov v rámci postupnej obnovy dôležitých mestských kultúrnych pamiatok.


Jedná sa o fontánu Plastika s raketou v parčíku na Kvačalovej a národnej kultúrnej pamiatky Mariánsky stĺp na Františkánskom námestí spolu s Morovým stĺpom na Župnom námestí. Pamiatková obnova bola zameraná na obnovu ich vonkajšieho vzhľadu, pričom celkové náklady na obnovu týchto pamiatok predstavovali sumu takmer 160 000 eur.

Ako informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal: „Bratislava je mesto s bohatou históriou, kde sa konali korunovácie uhorských kráľov. Chceme si uchovať pozostatky histórie ako svedkov dejín a v rámci skrášľovania Bratislavy obnovovať historické a kultúrne pamiatky s cieľom ich záchrany aj pre ďalšie generácie.“

V parčíku na Kvačalovej ulici sa nachádza päťuholníkový bazén obložený keramickým obkladom, v strede ktorého v minulosti bola umiestnená plastika s raketou. Bazén fontány v dôsledku dlhoročného chátrania bol značne poškodený, polámaný a popísaný. Generálny investor Bratislavy ako správca fontány na podnet samotných obyvateľov, ako aj mestskej časti Ružinov zabezpečil obnovu jej vonkajšieho vzhľadu a fontána bola uvedená do prevádzky koncom júna 2017. Zatiaľ bez ústrednej plastiky, ktorá bola zdemontovaná v roku 1974, ktorá bude doinštalovaná koncom roka. Náklady rekonštrukcie boli vo výške 22 000 eur.

Omnoho náročnejší bol proces obnovy Mariánskeho stĺpu v pamiatkovej rezervácii na Františkánskom námestí pred Kostolom jezuitov, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, kde sa s prácami na jeho obnove začalo v marci tohto roka. V dolných častiach artefaktu sa jednalo o narušenie jeho statiky, pričom na celom povrchu boli badateľné znaky narušenia štruktúry kameňa, povrchy boli napadnuté riasami a lišajníkmi. Celkový technický stav tohto umeleckého artefaktu bol značne narušený aj mechanickými poškodeniami z minulosti.

„Predmetom obnovy bolo štvorstupňové kamenné schodisko, štvorhranný kamenný podstavec s nápismi a reliéfmi, valcový kamenný stĺp a takisto aj kamenná socha Panny Márie“, uviedol riaditeľ mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy Vladimír Gašperák. Ako ďalej doplnil: „Pri obnove národnej kultúrnej pamiatky sme museli zohľadňovať aj odlišné postupy obnovy. A kým obnova schodiska mala umelecko-remeselný charakter, ostatné časti diela bolo potrebné realizovať reštaurátorským spôsobom, t. j. opodstatnenou kombináciou konzervačnej a rekonštrukčnej metódy a náklady sa vyšplhali do výšky 67 500 eur.“

Víťazný Mariánsky stĺp je darom cisára a kráľa Leopolda I. Panne Márii, čo prezrádza dedikačný nápis na severnej strane podstavca. Prívlastok „víťazný“ získal preto, lebo jedným z dôvodov jeho zriadenia bolo víťazstvo nad Turkami a druhým dôvodom bolo politické víťazstvo rekatolizačného tlaku nad protestantským hnutím.

Koncom minulého týždňa sa skončili reštaurátorské práce aj na pamiatkovej obnove národnej kultúrnej pamiatky – Morový stĺp na Župnom námestí, ktorý je situovaný tesne pred hlavným vchodom do kapucínskeho kostola. Práce, ktoré trvali od začiatku apríla tohto roka, boli zamerané najmä na opravu narušenej štruktúry kameňa v vplyvom poveternostných faktorov, ktoré najviac poznamenali hlavicu stĺpa. Tento umelecký artefakt má architektonickú skladbu typickú pre morové a mariánske stĺpy 18. storočia. Základ kompozície tvorí masívny 4-boký podstavec orientovaný na výšku. Chronogram zložený z písmen MDCLLVVVVIII na juhovýchodnej strane podstavca predstavuje dátum vzniku morového stĺpa, ktorým je rok 1723 a vznikol 10 rokov po skončení morovej epidémie v meste ako poďakovanie patrónke Uhorska, panne Márii, za jej skoré ukončenie a ochranu. Celkové náklady na reštaurovanie pamiatky predstavovali takmer 69 000 eur.

Z ďalších kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste, ktoré minulý rok prešli obnovou, treba spomenúť Mirbachov palác, ktorý bol zreštaurovaný podľa pôvodnej architektúry z 18. storočia. Takisto boli opravené ciferníky na hodinách na Radničnej veži a obnovená bola aj fasáda na kostole Klarisiek, ako aj horný hrad Devín. V rámci prác na obnove mestských kultúrnych pamiatok v centre mesta  bol komplexne vyčistený aj pamätník Ľudovíta Štúra na Námestí Ľudovíta Štúra.

 

Autor: (Iveta KEŠEĽÁKOVÁ, hmb)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.05.2017
V Bratislave začínajú s revitalizáciou Námestia slobody
Hlavné mesto začína s revitalizáciou Námestia slobody. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal podpísal zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným Nadáciou HB Reavis, ktoré v spolupráci s mestom zabezpečí potrebné práce pri revitalizácii územia.
viac
10.07.2020
Spustili rekonštrukciu pamätníka Slavín, zriadia v ňom aj múzeum
Jedna z hlavných dominánt Bratislavy, vojnový pamätník Slavín, prejde rozsiahlou rekonštrukciou za takmer dva milióny eur.
viac
16.03.2021
Spustenie rekonštrukcie fontány Družba očakáva mesto ešte tento rok
Mesto Bratislava predpokladá spustenie rekonštrukcie fontány Družba na bratislavskom Námestí slobody ešte v tomto roku. Uviedla to hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.
viac
26.05.2021
Bratislava vyhlásila súťaž na rekonštrukciu Jurigovho námestia
Hlavné mesto Bratislava v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a mestskou časťou Karlova Ves vyhlásil architektonicko-krajinársku súťaž na rekonštrukciu verejných priestranstiev na Jurigovom námestí.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %