Pondelok 04.03.2024
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
29.05.2017 04:26

Aj vo Svite a v Holíči sú nespokojní s oneskorenými platbami od Recyklogroup


Ministerstvo zatiaľ nepristúpilo k odobratiu autorizácie žiadnej OZV.


Pred vyše týždňom primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč informoval, že pohľadávky Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš dosiahli výšku 119-tisíc eur voči OZV Recyklogroup, z čoho „predmetom súdnej žaloby je čiastka 112-tisíc eur“.


Nespokojnosť s platbami Recyklogroupu však vyslovili aj zástupcovia z ďalších zazmluvnených miest: Svitu a Holíča.

„K dnešnému dňu (26. máj) evidujeme pohľadávky voči Recyklogroupu vo výške 11 297,57 aura,“ informovala Jana Faixová z Technických služieb mesta Svit, zabezpečujúcich zber v tomto meste. „Ide o dve faktúry, z ktorých jedna bola splatná 11. mája a druhá je 2. júna.“

J. Faixová tiež upozornila, že neplatenie riešia Technické služby „neustálymi telefonátmi s predstaviteľmi Recyklogroupu“. Podľa jej vyjadrenia, že aj keď o mesiac neskôr, zatiaľ sa im darí domôcť sa pohľadávok. „Aj včera nám telefonicky prisľúbili, že urobia nápravu,“ uzatvorila.

Ešte kritickejší bol so svojou informáciou primátor Holíča Zdenko Čambal. „Zaregistroval som aj v spoločnosti, ktorá u nás vykonáva zber triedeného odpadu, sklz v uhrádzaní faktúr,“ odpovedal nám v e-maile. „Bohužiaľ, podobné informácie mám aj z relatívne zlej platobnej disciplíny ďalších OZV.“

Naopak, zo šamorínskej samosprávy nám odpovedali, že s platbami Recyklogroupu nemajú podobné problémy ako v Liptovskom Mikuláši.

Pripomíname, že zo zákona sú organizácie zastupujúce výrobcov (OZV) povinné platiť zberovým spoločnostiam za odpady, ktoré boli vytriedené. Ak niektoré OZV nedodržiavajú platobnú disciplínu, potom by mal zasiahnuť envirorezort, ktorý môže trestať až odobratím autorizácie. Neplatenie faktúr môže mať pre obec fatálne následky napr. zastavením výkonu triedeného zberu alebo vynútené financovanie z iných kapitol rozpočtu. Dosiaľ však nie je známy jediný prípad, že MŽP SR v tomto smere podniklo výraznejší krok. Aj keď od augusta 2016 Obecné noviny žiadali envirorezort o konkrétnu informáciu päťkrát, dostali vyhýbavú alebo žiadnu odpoveď. Zdá sa, že porušovanie zákona o odpadoch ostáva bez sankcií.

Aj preto dopĺňame, že podľa http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1589029 zaznamenala spoločnosť Recyklogroup s piatimi zamestnancami v minulom roku záporný hospodársky výsledok -214 245 eur, čo viedlo k zápornému vlastnému imaniu spoločnosti vo výške -248 375 eur. Záporné vlastné imanie znamená, že celý majetok spoločnosti je financovaný len z cudzích zdrojov, ktoré predstavujú rôzne druhy záväzkov. Spoločnosť so záporným vlastným imaním je rizikovým partnerom pre veriteľov spoločnosti s tým, že ich pohľadávky nebudú pravdepodobne uspokojené.

Pre každého, čo len priemerného ekonóma, dostatočne výpovedné čísla o (ne)životaschopnosti Recyklogroupu.

V predĺžení (t.j. so záporným vlastným imaním) sa podľa registra účtovných závierok nachádzajú aj ďalšie menšie OZV.

 

Poznámka:

Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov je obchodná spoločnosť so záporným vlastným imaním a aspoň dvoma veriteľmi povinná podať sama na seba návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o tejto skutočnosti. 

 

 

Autor: (Peter ŠPORER)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.06.2017
Aj mestá Trnava a Senec potvrdzujú neplnenia platieb Recyklogroupom
Trnava a Senec sa pridali k Liptovskému Mikulášu, Svitu či Holíču, ktoré avizovali neuhradené pohľadávky voči OZV Recyklogroup.
viac
09.06.2017
Obce sa dostávajú do úzkych, keď niektoré OZV neplnia zákon
Na príklade organizácie zodpovednosti výrobcov Recyklogroup možno ilustrovať, ako si obce alebo mestá komplikujú život, keď sa rozhodli pre nevhodnú voľbu OZV.
viac
09.11.2017
13 miliónov eur bude budúci rok chýbať v triedenom zbere
To je predpokladaný účet za novelu zákona o odpadoch prijatú v posledný októbrový týždeň. Novela zákona o odpadoch priniesla so sebou povinnosť pre organizácie zodpovednosti výrobcov vypovedať zmluvy obciam, pretože im prikázala vyrovnať počet zazmluvnených obcí s množstvom zazmluvnených výrobcov.
viac
02.06.2020
Obce nie sú povinné vypĺňať dotazník
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky doručilo Združeniu miest a obcí Slovenska usmernenie ohľadom informačných systémov verejnej správy z pohľadu základnej služby.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.00 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %