Streda 19.01.2022
Dnes má meniny 
Drahomíra, Mário
°C
04.04.2017 11:19

ZMOS posúva samosprávu novým projektom


Pohľad na účastníkov odbornej konferencie k problematike bývania marginalizovaných komunít.


Združenie miest a obcí Slovenska rozbieha národný projekt nazvaný Centrum sociálneho dialógu II.


Profil národného projektu

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. potrvá do júla 2021, dokedy sa partneri zaviazali naplniť jeho ciele. Medzi ne patrí podpora hľadania konsenzu na tripartitnej úrovni, pomoc primeranej reakcii a predchádzaniu krízových situácií na trhu práce, prehĺbenie sociálnej súdržnosti v Slovenskej republike, ďalej vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni, a posilnenie budovania odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania.

Hlavnými cieľovými skupinami sú sociálni partneri na všetkých úrovniach (medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej), zamestnanci a zamestnávatelia.

*     *     *

Projekt má troch sociálnych partnerov, ktorí prostredníctvom neho vykonávajú aktivity súvisiace s ich činnosťou a tak zvyšujú kvalitu sociálneho dialógu. Viac nám v rozhovore prezradil výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány, ktorý je za združenie zároveň expertom projektu.

O Mohli by ste nám v krátkosti predstaviť projekt a miesto ZMOS v ňom?

- Najskôr si dovolím určitý úvod. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorej aj touto cestou chceme poďakovať za podporu našich aktivít. Ďalšími partnermi okrem ZMOS je Konfederácia odborových zväzov SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republiková únia zamestnávateľov. Cieľom týchto troch sociálnych partnerov je realizácia aktivít, ktoré budú prínosné a prospešné pre zvyšovanie kvality sociálneho dialógu. My sa preto orientujeme na spracovanie analýz, štúdií a organizovanie konferencií, ktoré sú užitočné z hľadiska presadzovania oprávnených požiadaviek miestnej územnej samosprávy.

O Hovoríte o analýzach, spomínate štúdie. Združeniu miest a obcí Slovenska zrejme pomôžu na rokovaniach, ale nemali by byť prístupné aj členskej základni? Veď v mestách a obciach padne na úrodnú pôdu každý analytický dokument...

- Nechceme robiť materiály, ktoré by skončili v tom najspodnejšom šuplíku, ale musia byť na pracovných stoloch, aby každý, kto ich potrebuje využiť, mohol po nich kedykoľvek stiahnuť. Aj preto pripravujeme na webovej stránke ZMOS špeciálnu záložku, kde všetko z každej aktivity projektu bude verejne prístupné. Každý dokument, prednášku, prezentáciu dáme k dispozícii každému, kto má záujem o tieto informácie.

O V čom vidíte prínosy projektu pre mestá a obce? Viete ich už teraz vymenovať?

- Projekt nevnímame len ako investíciu do odborných kvalít zamestnancov územnej samosprávy, ale aj ako spôsob zabezpečenia kvalitných analytických dokumentov, ktoré budú silným argumentačným zázemím pri presadzovaní oprávnených požiadaviek miest a obcí. Vďaka finančnej podpore dokážeme zabezpečiť dáta a informácie z viacerých kompetenčných oblastí miestnej územnej samosprávy, čo nám pomôže v ďalších krokoch...

 Viac v Obecných novinách č. 13-14/2017 na str. 1 – 2.

Autor: Michal KALIŇÁK


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.08.2018
ZMOS pripravuje konferenciu MUNICIPÁLNA V4
Ambíciou každoročného dvojdňového podujatia, realizovaného v rámci národného projektu, bude prerokovanie tém, z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré majú výrazné presahy na mestá a obce v rámci krajín Vyšehradskej formácie.
viac
15.01.2020
ZMOS vypracoval analýzu sociálneho dialógu na lokálnej úrovni
Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo analytickú štúdiu venovanú sociálnemu dialógu na úrovni miestnej územnej samosprávy krajín V-4 a Ukrajiny. Dokument mapuje historický vývoj, reflektuje na trendy a skúsenosti a ponúka východiska pre Slovensko.
viac
18.07.2020
Pozvánka na záverečnú konferenciu k národnému projektu
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vás pozýva na záverečnú konferenciu k národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI),
viac
02.10.2020
Konferencia o bezpečných cyklotrasách
Nadácia Ekopolis pozýva aj odborníkov z miest a obcí na konferenciu Zvýšenie bezpečnosti na cestách Dunajskej oblasti pre všetkých účastníkov premávky, ktorá sa uskutoční online 15. októbra 2020 od 10,00 do 12,30.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.63 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %