Utorok 16.07.2024
Dnes má meniny 
Drahomír, Rút
°C
09.08.2018 08:50

Efektívnejšia správa daní a cla a proklientsky orientovaný úrad Finančnej správy


OP EVS


Z Európskeho sociálneho fondu je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na projekt vyčlenená suma 10 700 000 eur.


Hlavným cieľom národného projektu „Zefektívnenie správy daní a cla“ je prispieť k dobudovaniu efektívnej a proklientsky orientovanej organizácie zvýšením kvality služieb poskytovaných klientom Finančnej správy (FS) v oblasti správy daní a cla a zlepšenie výkonov a výsledkov FS. Z Európskeho sociálneho fondu je cez OP EVS na projekt vyčlenených 10 700 000 eur.

Rámcovým cieľom Finančnej správy v oblasti zvyšovania kvality služieb poskytovaných klientom FS je pokračovať v zefektívnení poskytovaných služieb. „Zníženie administratívnej záťaže, odstránenie duplicít, zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích aktivít a optimalizácia životných situácií klientov FS sú kroky, ktoré občanom a podnikateľským subjektom zjednodušia komunikáciu a interakciu s FS,“ upresnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková. Ide o zjednotenie a zlepšenie poskytovania služieb klientom Finančnej správy s cieľom podporiť dobrovoľné plnenie povinností.

Základom národného projektu bude vytvorenie procesného, organizačného a personálneho cieľového modelu FS, ktorý bude predpokladom a východiskom k zvýšeniu efektívnosti a výkonnosti FS. Cieľový model FS vo vzťahu k externému prostrediu bude zameraný na optimalizáciu procesov životných situácií občanov a podnikateľov ako klientov štátu. Následným krokom bude implementácia reformných zmien vyplývajúcich z cieľového modelu FS do praxe podľa priorít smerom dovnútra organizácie ako aj voči klientom FS. Pre zefektívnenie výberu daní a cla je nevyhnutné dosiahnuť aj zvyšovanie výkonnosti FS zavedením komplexného a efektívneho systému riadenia výkonnosti vo FS na všetkých úrovniach riadenia. Súčasťou systému bude tiež oblasť zameraná na spôsob odmeňovania zamestnancov FS tak, aby boli vhodne motivovaní k efektívnemu plneniu svojich pracovných povinností, a tým celkovo prispeli k zvýšenej výkonnosti na pracovisku. Pre úspešnú realizáciu reformných zmien bude nevyhnutné zabezpečiť prostredníctvom národného projektu vzdelávacie aktivity pre vybraných zamestnancov FS, ktorých vyberú na základe personálneho cieľového modelu. Poslednou fázou národného projektu bude zefektívnenie internej a externej komunikácie. Vzhľadom na počet zamestnancov Finančnej správy dôjde k skvalitneniu informovanosti zamestnancov, čo bude mať vplyv na zlepšenie informovanosti verejnosti, no predovšetkým klientov.

Vychádzajúc zo zámerov zvyšovania efektivity verejnej správy, bola k 1.januáru 2012 zlúčená daňová a colná správa do finančnej správy. Vznikla nová organizácia z pohľadu organizačnej štruktúry s približne 9000 zamestnancami, ktorá zabezpečuje rozsiahle agendy v oblasti správy daní a cla. V dôsledku toho je potrebné pokračovať v realizácii ďalších strategických a koncepčných zámerov súvisiacich so správou daní a cla. Vďaka podpore operačného programu Efektívna verejná sa budú reformné aktivity finančnej správy uskutočňovať až do marca 2021.

Obecné noviny č. 31-32/2018

Autor: (mv sr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.10.2016
Monitorovací výbor pre OP EVS schválil zámery deviatich národných projektov
Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválil v piatok (21.10.) predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí.
viac
19.12.2017
Vybudujú proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie
Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur.
viac
15.01.2018
Samuel Arbe: Efektívna verejná správa je príležitosť pre samosprávy
Rezort vnútra je riadiacim orgánom OP Efektívna verejná správa, ktorý vypracoval v spolupráci s partnerskými organizáciami. Samuel Arbe, riaditeľ odboru tohto operačného programu v rozhovore priblížil, čo operačný program ponúka pre verejnú správu, ktorej dôležitou súčasťou je samospráva.
viac
24.03.2021
Finančná správa upozorňuje na opakované podvodné emaily
Finančná správa upozornila na svojej web stránke na opakované podvodné emaily. Neznámy odosielateľ v mene finančnej správy naďalej rozposiela daňovníkom email, v ktorom ich láka na vrátenie určitej sumy po vyplnení priloženého formulára na vrátenie platby.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.22 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %