Štvrtok 21.10.2021
Dnes má meniny 
Uršuľa
°C
25.03.2021 02:30

30 rokov prístupu LEADER


Ilustračná snímka.


V roku 2021 si pripomíname 30. výročie prístupu LEADER. Metóda LEADER je jeden z najúčinnejších nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka.


LEADER je ojedinelý v tom, že zodpovednosť za rozvoj územia, napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podporených projektov preberajú miestne akčné skupiny, ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i prednosti svojho regiónu.

Tento novátorský prístup v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ bol spustený v roku 1991 s cieľom zlepšiť rozvojový potenciál vidieckych oblastí. Vidiek totiž pokrýva až 90 % územia Európskej únie a viac ako polovica obyvateľov EÚ žije na vidieku.

Metóda Leader vznikla z iniciatívy Európskej komisie ako pilotný projekt pre podporu integrovaného rozvoja vidieka vo vybraných územiach. Názov LEADER je skratkou francúzskeho názvu Laisons Entre Actions de Développement de I'Économie Rurale, ktorá znamená Prepojenia aktivít rozvíjajúcich vidiecku ekonomiku.

LEADER predstavuje metódu mobilizácie a realizácie rozvoja v miestnych vidieckych spoločenstvách. Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov vidieka, aby na základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby rozmýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú, a aby spoločne realizovali rozvojové stratégie. Základom je hľadať nové spôsoby, ako zvýšiť konkurencieschopnosť územia, ako najlepšie využiť svoje prednosti a prekonať problémy, medzi ktoré patrí starnúce obyvateľstvo, nízka úroveň služieb, alebo nedostatok pracovných príležitostí.

Metóda LEADER je postavená na siedmich princípoch, ktoré musia byť dodržané všetky naraz, aby bolo možné uplatniť program LEADER:

- Prístup zdola nahor Územno-miestny princíp

- Lokálne partnerstvo

- Integrovaný prístup

- Vytváranie sietí

-Inovácie

- Spolupráca (národná a medzinárodná)

Medzi najdôležitejšie patrí prístup „zdola nahor“. Znamená to, že nedochádza k direktívnemu centrálnemu riadeniu, zásadná vízia a rozhodnutia vznikajú na lokálnej úrovni a realizujú ich miestni ľudia. LEADER predstavuje spojenie miestnych ľudí ako najlepších odborníkov na rozvoj svojho územia, či ide o hospodárske a sociálne záujmové skupiny, verejné inštitúcie, alebo súkromné organizácie. Územno-miestny princíp znamená, že ide o spoločensky súdržné územie, ktoré má spoločné tradície, pocit spolupatričnosti, spoločné potreby a očakávania. Má mať minimálne 10 000 a maximálne 150 000 obyvateľov. Na území pôsobí lokálne verejno-súkromné partnerstvo – miestna akčná skupina (MAS), ktoré združuje zástupcov z rôznych sociálno-ekonomických sektorov.

Prvé verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku vznikali v rokoch 2006 - 2007 a o tri roky neskôr 29 z nich získalo štatút MAS. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 110 miestnych akčných skupín, pričom reálne ich funguje 108. Z celkového počtu je 65 MAS združených v Národnej sieti miestnych akčných skupín SR.

V rámci Európskej únie sú MAS združené v neziskovom združení ELARD, ktoré dnes spája takmer 2 200 členov z 26 krajín. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.11.2017
Odborníci o rozvoji vidieka
Bratislavský samosprávny kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj zorganizovali v poradí tretiu Konferenciu rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2017. Bola určená najmä pre prijímateľov z oblasti vidieka a konala sa 23. novembra v hoteli na Seneckých jazerách.
viac
20.04.2021
NS MAS chce nové pravidlá pre budúce programové obdobie
Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR pripravila na 23. apríla online konferenciu Ako ďalej LEADER na Slovensku v rokoch 2021-2027.
viac
27.04.2021
NS MAS zadefinovala 10 požiadaviek pre nové programové obdobie
Viaczdrojové financovanie, zjednodušenie systému a lepšia komunikácia s riadiacimi orgánmi patria medzi hlavné požiadavky do nového programového obdobia, ktoré zadefinovala Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky.
viac
17.08.2021
Žiadame krízový manažment: Doteraz nebol prefinancovaný ani jediný projekt!
Problémom nie je nepripravenosť žiadateľov, ale neúmerná byrokracia! Zo 140 miliónov eur určených na projekty LEADER boli v programovom období 2014-2020 podané žiadosti za 45 miliónov eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %