Piatok 28.01.2022
Dnes má meniny 
Alfonz
°C
24.07.2018 11:30

Východiská pre ďalší rozvoj miest a obcí treba hľadať v spolupráci


Ilustračný graf - prínos v medziobecnej spolupraci


Vnímať mestá a obce cez volebné obdobie a hranice chotára je nepostačujúce. Na konci dňa to nemusí nikomu pomôcť. Hlavne, keď požadujeme rozvoj namiesto prežívania. Preto sa treba sústrediť na oblasti, v ktorých môžu samosprávy spolupracovať, lebo spoločne sa im môže dariť viac


Kooperáciu treba podporovať

Nedávny prieskum Združenia miest a obcí Slovenska poukázal na to, že mestá a obce sa neboja spolupráce. Nevidia v tom strašiaka, ale skôr východisko. A to bez ohľadu na menšiu obec či väčšie mesto. Jednoducho koordinovaný rozvoj územia je to, čo vnímajú ako dôležité z hľadiska plnenia svojich funkcií aj nárokov obyvateľov.

Žiadna cyklotrasa nemá význam, keď končí na hranici obce. A potom nič. Ťažko hľadať rozvojové impulzy v obci, ktorá má rovnaké trápenie s prevádzkou verejného osvetlenia ako susedná. Kúpia draho a prevádzkujú v stresoch. Avšak spojenie viacerých pre cyklotrasu či spoločný nákup elektriny a podobný postup v ďalších oblastiach v sebe prinášajú pridanú hodnotu. Tak z hľadiska ekonomických kategórií, ako aj s prihliadnutím na celkové využitie pre viacerých. Nie pre niekoho.

V spomínanom prieskume 73,8 % starostov a primátorov konštatovalo, že v medziobecnej spolupráci vidia prínos. Z nich ho v ekonomických aspektoch vníma 44 % opýtaných, ďalších 22,4 % vníma prínos v sociálnych aspektoch, ako je tvorba pracovných miest a ostatní v efektivite a napríklad úsporách z rozsahu. To dokazuje, že komplexné vnímanie samosprávy a orientácia na spoluprácu so susedmi je rozumný prístup k spoločnému a určite koordinovanému rozvoju územia. Teda k tomu, čo je jedným z predpokladov tak často spomínanej agendy Smart.

Respondenti v prieskume zároveň konštatovali, že najvážnejšie dôvody nespolupráce s inými obcami spočívajú v chýbajúcej podpore či už ekonomickými nástrojmi, alebo aj poskytovaní metodickej pomoci a právneho servisu. Presné pomenovania týchto dôvodov sú signály, na ktoré bude potrebné reagovať. Svoje skúsenosti s tým majú v susednej Českej republike, kde už dnes dokážu na úrovni konkrétnych mikroregiónov vyčísliť úspory a efektivitu vyplývajúcu z úzkej spolupráce susediacich obcí a miest.

Od miest k mikroregiónom

Hovoriť v našich podmienkach o Smart Cities nie je veľmi na mieste. Najmä ak zo 140 miest iba 10 má viac ako 50 000 obyvateľov a napríklad 20 miest má menej ako 5000 obyvateľov. A keďže až 2661 obcí ma u nás menej ako 3000 obyvateľov, v medziobecnej spolupráci treba vidieť perspektívu pre tzv. Smart regióny.

Mestá, napriek svojej odlišnej veľkosti zohrávajú významnú úlohu v rozvoji regiónov. Veď ich navštevujeme za prácou i oddychom, kvôli vzdelaniu, nemocniciam a úradom, od ktorých niečo požadujeme. Hoci až 96 % tvoria dediny, bez miest to jednoducho nejde.

Kooperácia samospráv a tiež ich integrácia napríklad do spoločných komunálnych podnikov sú prvky, ktoré treba podporovať. Sú to riešenia budúcnosti, v ktorých sa efektivita, získanie ekonomickej sily a rozloženie rizík stávajú silnými stránkami úspechu. A má to prvky inovatívneho prístupu, v ktorom môže výrazne asistovať technologická modernizácia.

Dnes sa ukazuje, že samosprávy nedokážu jednoznačne pomenovať, čo je agenda Smart. Na takto zameranú otázku uviedlo 26,1 % štatutárnych predstaviteľov miest a obcí, že jednoznačne vedia čo to je. Ďalších 54,2 % odpovedalo „asi viem“. Zvyšní respondenti odpovedali na škále odpovedí: „asi neviem“, „určite neviem“, prípadne „neviem sa vyjadriť“. Napriek tomu, spomedzi všetkých respondentov, ktorí sa stretli s agendou Smart, len 15,1 % uviedlo, že majú všetky potrebné informácie. Čiastočnými informáciami disponuje 69,1 % starostov a primátorov, ktorí by zároveň uvítali viac informácií. Zvyšných 15,8 % konštatovalo, že nemá o tejto agende vôbec žiadne informácie.

To dokazuje, že agenda Smart je ťažko uchopiteľná. Môže to prameniť vo viacerých dôvodoch. Možno v chýbajúcich konkrétnych príkladoch, prípadne výraznejšej vysvetľovacej kampani, alebo tí, ktorí doposiaľ úspešne uskutočňovali projekty v oblasti tzv. modernizácie jednoducho nevedia, že aj to je vo svojej podstate Smart. Napokon, prezentácia lavičiek s nabíjačkou na moderné mobily z toho robí viac reklamu než dôležitú službu pre ľudí. V každom prípade sa tento pojem nestal bežnou rečou samosprávy. Napriek tomu, spomedzi tých, čo majú informácie o tejto agende, sa celkovo 27,8 % vyjadrilo, že túto agendu považujú za dôležitú pre modernizáciu samosprávy a ďalších 46,8 % odpovedalo, že „skôr áno ako nie“. Od Smart Cities treba prejsť k Smart regiónom.

Myslime na budúcnosť

Podpora medziobecnej spolupráce a jej spojenie s agendou Smart v sebe nesú užitočné riešenia, čo napokon v prieskume vyjadrili primátori a starostovia s viacročnými skúsenosťami v samospráve. Zrejme na tieto oblasti sa bude potrebné zamerať v čo najväčšej miere. Výsledky prieskumu napovedajú, že samospráva má záujem vykročiť na cestu modernizácie, ale okrem toho, že potrebuje uchopiteľný obsah a preukázateľný prínos, musí cítiť aj väčšiu podporu. Možno aj na to treba myslieť pri nastavovaní eurofondov, na ktoré siahneme po roku 2020 a tiež na iné možnosti financovania municipálneho rozvoja. Tam, kde je vôľa, netreba otáľať s podporou. V záujme budúcnosťtiuž teraz treba prejsť od solitérov k partnerom.

Obecné noviny č. 29-30/2018

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.02.2020
ZMOS spúšťa interaktívnu mapu partnerstva
Interaktívna mapa partnerstva prináša vizuálne vyobrazenie rôznych foriem spolupráce na úrovni miest a obcí. Mapu vnímame ako podporný nástroj pre medziobecnú spoluprácu, vzájomné sieťovanie a zdieľanie príkladov dobrej praxe ako aj výbornú pomôcku na investičnú príležitosť pre privátny sektor.
viac
26.11.2020
Ministerstvo bude spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy
Ministerstvo financií (MF) SR bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy.
viac
17.05.2021
ZMOS sa sústredilo na civilnú ochranu
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na problematiku civilnej ochrany. Práve tá sa v ostatnom období ukázala ako zraniteľná s potrebou zásadných zmien.
viac
04.11.2021
ZMOS a SOŠV vidia v spolupráci užitočnosť aj spoločenský prínos
Združenie miest a obcí Slovenska a Slovenský olympijský a športový výbor spojili sily a idú spoločne rozvíjať šport.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.62 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %