Pondelok 21.09.2020
Dnes má meniny 
Matúš
°C
29.11.2019 06:10

V nedeľu 1. decembra je Medzinárodný deň boja proti AIDS


1. december – Svetový deň boja proti AIDS


Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho už po 31-krát pripomenie v nedeľu 1. decembra.


Toto ochorenie zaznamenáva vo svete stále rýchlejší vývoj, vďaka čomu je zastavenie tohto trendu jednou z najväčších výziev súčasnosti.

Táto kampaň je veľmi úspešná aj preto, že sa jej aktivity nesústreďujú výlučne na tento deň. Poradne pre prevenciu HIV/AIDS pri jednotlivých Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ), banskobystrický nevynímajúc, po celý rok nielen poskytujú pre záujemcov poradenstvo ale vyšetrujú odobraté vzorky krvi, či organizujú preventívne akcie.

MUDr. Pavol Lokša z odboru epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zároveň vedie Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS konštatuje, že poradenstvo pre klientov sa vykonáva priamo v poradni, kde tiež robia klientom odbery krvi, alebo poradia aj na vyhradenej telefonickej linke 415 42 26. V poradni prevencie HIV/AIDS pri RÚVZ B.  Bystrica bolo k 27. 11. 2019 odobraných 70 vzoriek krvi od 70 klientov, z toho 17 vzoriek bolo anonymných. Všetky výsledky boli na prítomnosť protilátok proti HIV negatívne.

Na linku pomoci HIV/AIDS k dnešnému dňu volalo a konzultovalo svoje podozrenia a problémy 222 klientov. Do poradne volalo a konzultovalo svoje podozrenia a problémy 204 klientov. Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom. Od začiatku vyšetrovania na HIV/AIDS je v BBSK evidovaných 72 prípadov HIV/AIDS u slovenských občanov a 12 u cudzincov s trvalým pobytom.

Podľa vedúcej Odboru epidemiológie RÚVZ V B. Bystrici Slovenská republika patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (895 občanov SR žijúcich s HIV infekciou k 31. 10. 2019). V roku 2018 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. 

Aj v roku 2019 (do 31. októbra) bol v SR zaznamenaný nadpriemerný počet novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcií a na celkovom počte nových prípadov sa opäť (ako v roku 2018) významne podieľali prípady diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku.

U občanov Slovenskej republiky bolo od 01.01.2019 do 31.10.2019 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV infekcie (63 prípadov u mužov a 2 prípady u žien). U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 38 prípadoch homosexuálnym stykom, v 11 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 16 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 01. 01 .2019 do 31. 10. 2019 hlásených 23 nových prípadov HIV infekcie.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31. 10. 2019 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 1160 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 969 prípadov u občanov SR sa 864 vyskytlo u mužov a 105 u žien. U 123 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 74 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 55 v štádiu AIDS). K tomu istému dátumu bolo v tomto roku na Slovensku evidovaných 46 HIV pozitívnych ľudí, z toho u 3 osôb už prepuklo ochorenie AIDS. Boli tiež zaznamenané 2 prípady úmrtia na AIDS.

Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Tento symbol je tiež začlenený do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike prevencie HIV/AIDS

Autor: Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.02.2017
Európsky deň 112
Európske číslo tiesňového volania bolo zavedené v roku 1991 (Rozhodnutím Rady z 29. Júla 1991) so zámerom etablovania jednotného čísla tiesňového volania fungujúceho popri existujúcich národných číslach tiesňového volania vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
viac
15.09.2018
Tohtoročný Európsky týždeň mobility podporuje myšlienku kombinovanej dopravy
Európsky týždeň mobility (ETM) sa v tomto roku koná pod heslom: "Kombinuj a choď!" v dňoch 16. až 22. septembra. Cieľom tohtoročnej kampane je myšlienka podporiť výber rôznych druhov dopravy tak, aby sa bolo možné nimi dostať v meste do jeho rôznych častí.
viac
12.10.2018
V obci realizujú podujatie v rámci Svetového dňa vidieckych žien
V rámci Svetového dňa vidieckych žien pripravili obec Košúty a OZ Vidiecky parlament na Slovensku v kultúrnomo dome konferenciu s názvom Ženy do voza aj do koča spojenú s vyhlásením výsledkov súťaže Vidiecka žena roka – Líderka 2018 v kategóriách politička, podnikateľka, aktivistka a remeselníčka.
viac
25.05.2019
Na Bojnickom zámku vystavili kópiu Turínskeho plátna, je prvý raz na Slovensku
Slovenské národné (SNM)- Múzeum Bojnice sprístupnilo v priestoroch zámockej kaplnky kópiu Turínskeho plátna. Do expozície mu ju zapožičal súkromný zberateľ z Českej republiky. Exponát má byť jedinou hodnovernou kópiou Turínskeho plátna na svete a na Slovensku ho vystavujú po prvý raz.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.91 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.33 %