Piatok 21.01.2022
Dnes má meniny 
Vincent
°C
27.01.2016 11:00

Účasť obcí a verejnosti na enviromentálnom procese EIA sa zvyšuje


Proces EIA má zvýšiť povedomie samospráv o vplyvoch na životné prostredie. (Foto: archív)


Ciele a výsledky školiaceho projektu ZMOS zameraného na zvyšovanie znalostí a skúseností samospráv v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.


V roku 2014 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) začalo finalizovať veľkú novelu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“). Tento zákon, ktorý predchádza povoleniu konkrétnych činností, stavieb alebo využitia územia a v zásade stanovuje podmienky povolenia z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, je mimoriadne dôležitý pre obce a je kritériom ich ďalšieho rozvoja.

Novelou zákona EIA sa zásadne menia procesy a postupy podľa tohto zákona s mimoriadne veľkým dosahom na samosprávne orgány obcí a miest. Preto sa Kancelária ZMOS rozhodla v tejto fáze vstúpiť do legislatívneho procesu nielen jeho „pasívnym“ pripomienkovaním, ale aktívne pri formulovaní novely zákona EIA a jeho konečnej podoby.

Obce sú málo informované

Súčasne sme si uvedomili, ako sú obce a mestá na Slovensku málo informované o procese EIA a o prebiehajúcich legislatívnych zmenách. Preto sa v úzkej súčinnosti a s výraznou podporou výkonného podpredsedu ZMOS Milana Mušku pristúpilo k sformulovaniu osobitného školiaceho projektu s názvom „Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA“.

Na zabezpečenie kofinancovania tohto projektu sa Kancelária ZMOS úspešne uchádzala o podporu v grantovej schéme Finančného mechanizmu EHP cez grantovú schému Aktívne občianstvo a inklúzia na podporu mimovládnych organizácií riadenú Nadáciou Ekopolis. Okrem vlastných zdrojov ZMOS sa na financovaní podieľal aj štátny Environmentálny fond pri MŽP SR. Súčasne ZMOS využilo aj možnosť zapojiť do projektu aj nórskeho partnera – obdobnú organizáciu samosprávnych orgánov z Nórskeho kráľovstva ako je ZMOS s logom KS (Kommunesektorens Organisasjon, Oslo).

Projekt sa začal v septembri 2014. Od začiatku boli do jeho implementácie zapojení aj odborní pracovníci MŽP SR, najmä riaditeľ odboru environmentálneho posudzovania G. Nižňanský a nestor procesu EIA M. Luciak. Ciele projektu boli zamerané predovšetkým na ľudí zo samospráv, odborných pracovníkov obecných úradov a stavebných úradov, ktorí sa s problematikou EIA stretli a zaoberajú sa ňou vo svojej praxi. Aj z tohto dôvodu boli do projektu zahrnutí aj zástupcovia obcí a miest alebo experti, ktorí už majú s procesom rôzne skúsenosti.

Autor: Peter Straka


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.01.2022
Sp. Nová Ves žiada štát o pomoc, mestu chýba milión eur na energie
Samospráva v Spišskej Novej Vsi žiada štát o pomoc, mestu chýba milión eur na energie. Primátor Pavol Bečarik v tejto súvislosti vyzýva vládu SR, aby pomohla samosprávam zvládnuť rapídny nárast ceny elektrickej energie, ktorý postihne mestá a obce na Slovensku.
viac
18.01.2022
Samosprávy majú byť partnerom štátu pri témach, ktoré sa ich týkajú
Samosprávy by mali byť váženým partnerom štátu pri rozhodovaní o témach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla počas pondelkového prijatia zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a združenia samosprávnych krajov SK8.
viac
14.01.2022
ZMOS na rokovaní k Centrám zdieľaných služieb
Realizácia Centier zdieľaných služieb bola hlavnou témou stretnutia predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislava Trégera s predstaviteľmi ministerstva vnútra SR na čele so štátnym tajomníkom rezortu Jánom Lazarom.
viac
14.01.2022
Žilinský kraj spustil vlastné podcasty
Obľúbená forma podcastového vysielania si našla svoje miesto medzi ďalšími sociálnymi sieťami a informačnými médiami, ktorými župa sprostredkuje informácie o svojich projektoch, činnosti, nových službách alebo aktuálnych problémoch.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %