Utorok 27.02.2024
Dnes má meniny 
Alexander
°C
17.01.2019 02:00

Stropkov pokračuje v rozvojových investíciách


Stropkov - ilustračná snímka


Stropkovská samospráva má pred sebou prvý rok nového funkčného obdobia. Keďže tamojší primátor Ondrej Brendza v ostatných komunálnych voľbách svoj mandát presvedčivo obhájil a vedenie mesta pokračuje v nezmenenom zložení.


Rekonštrukcia úradu, modernizácia učební a likvidácia skládok

Najvýznamnejšou tohtoročnou investíciou financovanou z eurofondov bude projekt zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu v celkovej výške takmer 750 tisíc eur. V rámci projektu bude zateplená stará a nová časť úradu, zaizolovaná strecha, vymenené okná i technológia kotolne. „Vďaka eurofondom aktuálne prebieha realizácia projektu modernizácie učební v ZŠ na Konštantínovej za vyše 187 tis. eur. Rovnako zo štrukturálnych fondov budeme môcť zlikvidovať čierne skládky pri rómskych obydliach, na čo sme získali 52 tis. eur. Z dotácie ministerstva školstva bude zateplená mestská športová hala. Predpokladané náklady na tento projekt predstavujú zhruba 115 tis. eur,“ priblížil primátor. V rámci aktuálnej výzvy sa chce samospráva uchádzať o podporu na výstavbu materskej školy pre marginalizované rómske komunity na ulici Pod Laščíkom.

Nové cesty, parkoviská i malý obchvat

Na rekonštrukcie a budovanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v tomto roku vyčlenili 260 tis. eur, ďalších 167 tis. eur tvorí transfer na komunikácie pre mestský podnik Služba. V Stropkove plánujú začať s budovaním tzv. malého obchvatu, ktorý by mal vzniknúť prepojením ulíc vo východnej časti mesta. „Začíname prepojením Nového riadka a Ul. akad. Pavlova, vďaka čomu presmerujeme časť vozidiel prechádzajúcich centrom. V ďalších etapách tento projekt rozšírime aj o ďalšie jestvujúce i novovybudované úseky.“ Projekčne začínajú pripravovať II. etapu rekonštrukcie pešej zóny na Hrnčiarskej. V širšom centre vznikne takmer 30 nových parkovacích miest. Mesto sa tiež začína zaoberať rozšírením verejného osvetlenia od Mlynskej ulice do mestskej časti Bokša.

Stropkovčania v roku 2019 očakávajú dokončenie dvoch developerských projektov – átria Pod Kamenicou (súboru piatich polyfunkčných domov) a polyfunkčného objektu s bytmi a obchodnými prevádzkami na Hviezdoslavovej, ktoré vzniknú po prestavbe bývalého internátu SOUP.

Tvoria rozvojový akčný plán

V minulom roku bol okres Stropkov zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy. V rámci podpory, ktorú takéto regióny môžu získať od štátu, sa aj mesto bude uchádzať o prostriedky určené na niektoré rozvojové projekty. Aktuálne je v príprave akčný plán pre celý okres. V rámci jeho koncepcie sa tam samospráva bude snažiť zahrnúť aktivity pre mesto zamerané na rozvoj infraštruktúry, cestovného ruchu i podnikania, ale napríklad aj riešenie dopravy v Stropkove.

Plány na zatraktívnenie centra a bezplatné WiFi

Aj v roku 2019 budú v Stropkove revitalizovať a rozširovať verejnú zeleň v parku, na námestí i ďalších lokalitách. V závere uplynulého roka bolo mesto úspešné vo výzve na zabezpečenie bezplatného WiFi pripojenia vo vytipovaných lokalitách. „Realizovať budeme aj aktivity zamerané na modernizáciu odpadového hospodárstva. V minulom roku sme vybudovali dve nové polopodzemné kontajnerové stojiská na komunálny a separovaný odpad a projekt chceme rozšíriť aj do ďalších lokalít. Táto novinka je prínosom pre obyvateľov mesta v podobe efektívnejšieho zberu a vývozu odpadu a nemenej dôležitý je aj estetický efekt týchto nových objektov v zastavaných lokalitách,“ dodal primátor.

Začínajú rekonštruovať chatu pod vlekom

Mesto nezabúda ani na voľnočasové aktivity a rozvoj cykloturistiky. V závere uplynulého roka dostali informáciu o schválení spoločného cezhraničného projektu s mestom Korczyna v celkovej výške 441 tis. eur, z toho pre Stropkov je určených takmer 214 tis. eur. Okrem spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí bude v rámci investičnej časti projektu zrekonštruovaná časť turistickej chaty v areáli Pod vlekom, na Ščobe vybudujú vyhliadkovú vežu s altánkom a vyznačená bude aj nová cykloturistická trasa na poľskú hranicu.

Modernejšie športoviská a kúpalisko v správe mesta

V jari bude dokončená rekonštrukcia tenisových kurtov a prebiehať bude aj komplexná obnova futbalovej tribúny, ktorú začali v minulom roku. Intenzívne sa zaoberajú otázkou rekonštrukcie zimného štadióna a hľadajú zdroje na jej pokrytie. Novou výzvou pre mesto bude správa letného kúpaliska, ktoré od nadchádzajúcej sezóny prechádza pod podnik Služba. „Našim cieľom je tam vytvoriť moderné a atraktívne miesto oddychu pre Stropkovčanov i návštevníkov zo širokého okolia. Naďalej sa snažíme zveľaďovať a podporovať fungovanie Parku zvierat, kde sme pred dvomi rokmi nastavili nové pravidlá fungovania. V roku 2019 tiež chceme vybudovať jedno nové workoutové ihrisko.“

Chcú stavať na histórii, chystajú oslavy významným výročí

V posledných štyroch rokoch sa mesto zameralo aj na lepšiu propagáciu v oblasti cestovného ruchu i histórie. „Absolvovali sme zložitý proces prípravy podkladov, projektovej dokumentácie a povolení potrebných k projektu sprístupnenia kostolnej veže, jednej z najvyšších historických stavieb na severovýchode Slovenska. V rozpočte mesta sme vyčlenili 15 tis. eur na archeologický prieskum územia po asanovaných domoch na námestí. V spolupráci s Krajským múzeom chceme nadviazať na doterajšie výsledky spolupráce v oblasti múzejníctva v našom Kaštieli,“ vymenoval primátor. Stropkov sa pripravuje aj na viacero zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Tou najvýznamnejšou bude 25. ročník obnoveného stropkovského jarmoku. Medzi významné podujatia je potrebné spomenúť 350. výročie uznania Bratstva svätého škapuliara v Stropkove, ktoré by chceli dôstojne osláviť v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou. Pripravujú aj VZN týkajúce sa založenia mestskej kroniky a v spolupráci s Prešovskou univerzitou pokračujú v príprave novej monografie mesta Stropkov.

 

Autor: Peter Novák, hovorca mesta Stropkov


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.08.2016
O peniaze na likvidáciu čiernych skládok má záujem takmer 500 samospráv
Peniaze na likvidáciu čiernych skládok chce získať 491 samospráv. Envirorezort na tento účel vyčlenil sedem miliónov eur, dotácie prerozdelí Environmentálny fond.
viac
05.03.2020
Mesto Kežmarok upozorňuje občanov, že separovanie šetrí ich peniaze
Poplatky za uloženie odpadu na skládky neustále rastú, mesto Kežmarok preto upozorňuje svojich obyvateľov, že je dôležité, aby sa separovalo čo najviac a na skládku išlo čo najmenej.
viac
08.04.2020
Mesto Hlohovec dočasne odpojilo bezplatné wifi zóny
Až do odvolania vyplo mesto Hlohovec internetové pripojenie v mestských wifi zónach. Dôvodom bolo podľa hovorkyne Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej zamedzenie zoskupovania sa najmä mladých užívateľov internetu.
viac
25.06.2020
Nový investor sľubuje v R. Sobote okrem pivovaru i elektráreň a stovky bytov
Závod na výrobu piva so sladovňou a spracovaním ovocia, dopravno-logistickým centrom a paroplynovou elektrárňou, ale aj 250 až 300 bytov s občianskou vybavenosťou, to všetko sľubuje vybudovať do roku 2024 v Rimavskej Sobote spoločnosť Architecture design and studio z Veľkého Šariša.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.96 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.96 %