Streda 31.05.2023
Dnes má meniny 
Petrana, Petronela
°C
12.08.2020 10:00

Štátna pomoc z pohľadu Protimonopolného úradu SR


Ilustračná snímka.


Koordinátorom pomoci je na základe zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) Protimonopolný úrad SR.


Podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

Štátnou pomocou sú teda také opatrenia v prospech podnikov, ktoré spĺňajú nasledovné štyri kumulatívne kritériá:

- prevod verejných zdrojov (v čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ označené ako „štátne prostriedky“) a pripísateľnosť štátu,

- ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci,

- selektívnosť opatrenia pomoci,

- vplyv na hospodársku súťaž,

- vplyv na vnútorný obchod EÚ.

Podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ sa pravidlá štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci vo všeobecnosti uplatňujú len vtedy, keď je príjemcom pomoci „podnik“ označený ako „podnikateľ“. Podnikom sa rozumie každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob jeho financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Označenie konkrétneho subjektu za podnik teda plne závisí od povahy jeho činnosti (tzn. podnikom môže byť napr. aj nezisková organizácia alebo príspevková organizácia za predpokladu výkonu hospodárskej činnosti).

Protimonopolný úrad SR má na svojej web stránke vytvorenú špeciálnu rubriku k štátnej pomoci vo vzťahu k samospráve. V tejto časti sú k dispozícii viaceré metodické pokyny. Viac TU  

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.02.2021
Európska komisia schválila schému štátnej pomoci pre šport
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vo vzťahu k schéme Európskej komisie (EK) k štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 8 mil. eur.
viac
14.07.2021
Pomoc pre obete trestných činov je diskrétna a bezplatná
Na Okresnom úrade v Michalovciach v utorok oficiálne otvorili informačnú kanceláriu pre obete trestných činov ako detašované pracovisko obdobnej kancelárie v Košiciach.
viac
25.02.2022
Stanovisko ÚMS k aktuálnej situácii na Ukrajine
Mestá sú pripravené byť maximálne nápomocné a podať pomocnú ruku a podporu našim ukrajinským susedom. Zhodli sa na tom zástupcovia miest Únie miest Slovenska na včerajšom mimoriadnom online rokovaní k aktuálnej situácii na Ukrajine.
viac
23.05.2023
Koniec klamlivým eko označeniam či dlhšia životnosť výrobkov
Budeme sa môcť spoľahnúť na to, že výrobky, ktoré si kupujeme s označením eko, sú naozaj ekologické a šetrné k prírode?
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.96 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.81 %