Štvrtok 25.07.2024
Dnes má meniny 
Jakub, Timur
°C
12.06.2024 08:00

Šanca pre nelegálne stavby


Ilustračné foto: SHUTTERSTOCK


Máte na svojom pozemku záhradný domček, stodolu, šopu, letnú kuchyňu, kôlne, altánok alebo iné budovy neevidované v daňovom priznaní? Obec Beluša informuje o možnosti zlegalizovať stavby a zároveň ich zaevidovať na Oddelení finančnom a daní obce Beluša.


V zmysle novely stavebného zákona, účinnej od 01.04.2024, stavby, ktoré sú postavené bez povolenia v období medzi januárom 1990 až aprílom 2024 a úrady o nich nevedia, je možné takéto stavby dodatočne zlegalizovať. Začala platiť takzvaná amnestia na čierne stavby.

Musia byť splnené viaceré podmienky vyplývajúce zo stavebného zákona súčasne, ako napríklad musí byť podaná žiadosť samotného vlastníka stavby, stavba musí byť postavená na pozemku stavebníka, nesmie byť začaté už konanie o odstránení stavby, musí ísť o stavbu, ktorá je využívaná na účel, na ktorý bola postavená atď. v zmysle presne vymedzených podmienok novely predmetného zákona.

Ministerstvo dopravy SR má záujem danou novelou stavebného zákona urobiť poriadok s už existujúcimi nepovolenými stavbami pred zavedením novej stavebnej legislatívy, ktorej účinnosť bola odložená do 1. apríla 2025. Zároveň je potrebné v zmysle platných právnych predpisov v oblasti daní prihlásiť takéto nehnuteľnosti na príslušnom daňovom úrade v danej obci / meste. Inými slovami, je zákonnou povinnosťou, aby každý vlastník stavby prihlásil danú stavbu k príslušnej dani z nehnuteľností na obecnom úrade.

Obec Beluša v posledných mesiacoch pracovala na zavedení tzv. systému čiernych stavieb, keď bola dronovým spôsobom, detailne a konkrétne zosnímaná celá obec Beluša vrátane jej obecných častí. Inak povedané, obec Beluša k dnešnému dňu disponuje dronovými aktuálnymi snímkami na celé katastrálne územie obce a dokáže si na základe 3D modelu územia a následnej analýzy vyhľadať a odkontrolovať výskyt všetkých nelegálnych stavieb na všetkých pozemkoch v rámci obce, ktoré nie sú evidované v daňových priznaniach vlastníkov stavieb. V najbližších dňoch takúto kontrolnú činnosť začnú zamestnanci obce vykonávať.

Jedná sa o každú, pevne spojenú stavbu so zemou základom alebo pilótami, ktorá podlieha zdaňovaniu, aj keď nie je zlegalizovaná a je potrebné ju uviesť v daňovom priznaní.

Obec Beluša vyzýva svojich občanov, vlastníkov stavieb, ktorí majú vedomosť o možných nelegálnych stavbách na svojich pozemkoch, aby využili možnosti novely zákona a jednoduchou a časovo dostupnejšou cestou prišli takéto nelegálne stavby prihlásiť na príslušné Oddelenie finančné a daní na obecnom úrade. Obec odporúča svojím občanom splniť si vyššie uvedené daňové, resp. stavebné povinnosti, nakoľko vzhľadom na možné legislatívne zmeny to môže byť v neskoršom období náročnejšie.

Nelegálne stavby je potrebné mať na poriadku po daňovej aj stavebnej stránke. Touto cestou obec Beluša apeluje na svojich občanov, aby si všetky vyššie uvedené stavby bezodkladne prišli zaevidovať a prihlásiť v rámci daňového priznania na Oddelenie finančné a daní na obecný úrad a zároveň v procese stavebného povolenia je potrebné sa obrátiť na Oddelenie stavebné a rozvoja obce na obecnom úrade. Využite zákonnú možnosť legalizácie.

Autor: (ts-OcÚ Beluša, Petra Martišová)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.08.2019
Radnica uložila za čierne stavby v Ratnovskej zátoke vysokú pokutu
Mesto Piešťany uložilo pokutu nitrianskej spoločnosti Labonte, s. r. o., za porušenie ustanovení stavebného zákona.
viac
25.01.2021
Reklamné stavby by sa po novom mohli povoľovať len na dobu určitú
Reklamné stavby by sa mohli povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Obce by mohli po novom iniciovať odstránenie nelegálnych reklamných stavieb, ktoré nie sú na jej pozemkoch, ale sú v území obce.
viac
21.09.2021
Sociálny podnik mesta pripravuje projekt Nová šanca pre veci
Sociálny podnik mesta Martin pripravuje v spolupráci s mestskou Nadáciou Nová šanca eko projekt Nová šanca pre veci.
viac
27.12.2022
V Žiline demontovali 12 nelegálnych reklamných stavieb na pozemkoch mesta
Žilinská samospráva demontovala minulý týždeň z verejných priestranstiev 12 nelegálnych reklamných stavieb, ktoré stáli na pozemkoch mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbora Zigová.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %