Sobota 01.04.2023
Dnes má meniny 
Hugo
°C
01.02.2023 09:30

Šaľa podporí projekty z oblasti kultúry celkovou sumou 10 000 eur


Šaľa.


Mesto Šaľa zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry na rok 2023.


O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby  podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Šaľa, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby jeho obyvateľom. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu do konca marca tohto roka, informoval primátor Jozef Belický.

Celková výška dotácií určených pre oblasť kultúry pre rok 2023 je 10 000 eur. Pomoc je poskytovaná ako nenávratný finančný príspevok. Finančné prostriedky budú poskytnuté na základe schválených žiadostí primátorom do výšky 200 eur a mestským zastupiteľstvom nad 200 eur. Vecné hodnotenie projektov vykoná Komisia kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Šali, ktorá odporučí projekty a výšku jednotlivých dotácií.

Cieľom dotácií je podpora aktivít zameraných na uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu a mesta. Samospráva podporí výlučne aktivity zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií, na rozvoj, tvorbu, organizovanie a realizáciu kultúrnych a umeleckých aktivít. Dotácie môžu byť určené aj na podporu publikačnej a edičnej činnosti primárne zameranej na propagáciu mesta, regiónu, podporu miestnych a regionálnych podujatí zameraných na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste Šaľa a kultúrnu reprezentáciu mesta na súťažiach a festivaloch.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.11.2017
Výzvy na podporu kultúry a turizmu 2018 sú otvorené
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zverejnil 2. novembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a turizmu pre rok 2018. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 18. decembra 2017.
viac
09.03.2020
Prešov zverejnil výzvu na poskytnutie dotácie v troch oblastiach
Mesto Prešov zverejnilo výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. Žiadosti pre každú oblasť možno podávať do 31. marca prostredníctvom určených formulárov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke radnice.
viac
28.01.2021
Šaľa poskytne dotácie pre oblasť kultúry v celkovej výške 10 000 eur
Mesto Šaľa vyzýva záujemcov o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry pre rok 2021, aby predložili svoje žiadosti.
viac
28.01.2022
Mesto poskytne aj tento rok dotácie na rozvoj kultúry
Organizátori kultúrnych aktivít v Šali môžu aj tento rok získať od mesta dotáciu na svoje aktivity. Radnica už zverejnila výzvu na podávanie žiadostí. Tie musia uchádzači o finančnú podporu podať najneskôr do 14. apríla.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.32 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.99 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %