Nedeľa 26.01.2020
Dnes má meniny 
Tamara
°C
09.11.2015 09:00

Povedie nový zákon k zvýšeniu množstva vyzbieraných odpadov?


Nový zákon ukončí viacnásobné vykazovanie odpadov. (Foto: Envipak)


Nový zákon o odpadoch zavádza viacero opatrení na to, aby sa množstvo vytriedených odpadov zvýšilo. Tým najdôležitejším rozšírená zodpovednosť výrobcov a nová evidencia vykazovania množstiev vytriedených a recyklovaných odpadov.


V praxi to znamená, že každý výrobca a dovozca má predpísané množstvo odpadov z obalov, pre ktoré musí zabezpečiť zber, recykláciu a zhodnotenie. Aby to bolo spravodlivé voči výrobcom, je toto množstvo odvodené od množstva obalov, ktoré na Slovensku výrobca predá. V organizáciách zodpovednosti výrobcov (OZV) sa množstvá jednotlivých výrobcov spočítavajú a OZV musí zabezpečiť zber a zhodnotenie celého súčtu množstiev všetkých výrobcov.

Povinnosť zabezpečiť zber a recykláciu mali výrobcovia a dovozcovia i doteraz, ale v realite sa často stávalo, že povinnosti zberu a zhodnotenia boli plnené nie odpadom pochádzajúcim z triedeného zberu komunálnych odpadov, ale z priemyselných odpadov, alebo sa dokonca mohlo stať, že v evidencii množstva odpadu vznikalo viacnásobné vykazovanie a množstvá vytriedeného a recyklovaného odpadu sa umelo navyšovali.

Podľa nového zákona o odpadoch bude evidencia jednoznačná. Bude mapovať materiálový tok od pôvodcu odpadu, až po toho, kto odpad recykluje. Koniec duplicitám a viacnásobnému vykazovaniu vyzbieraného a recyklovaného odpadu bude znamenať zreálnenie množstiev vytriedených odpadov. Preto budú musieť výrobcovia prostredníctvom OZV podporiť zvyšovanie množstva vytriedených odpadov, aby dokázali splniť povinnosti stanovené zákonom.

Strašiť budú vysoké sankcie

Výrobcom a dovozcom, ako i organizáciám zodpovednosti výrobcov budú hroziť vysoké sankcie, ak sa nevytriedi a nezrecykluje dostatočné množstvo odpadov. Preto budú robiť všetko , aby sa tak nestalo. Významnú úlohu bude predstavovať povinnosť výrobcov financovať a organizovať osvetové kampane na podporu triedeného zberu, ako i vytvoriť elektronický informačný systém v odpadovom hospodárstve.

Pre mestá a obce zavedenie tohto princípu znamená, že z ich územia budú triedené odpady ako sklo, plasty a papier z farebných kontajnerov vyvezené v plnom rozsahu. Úlohou OZV je aj vzdelávať obyvateľstvo tak, aby ľudia triedili čo najviac.

Autor: (redakcia)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.01.2020
Voliči by si mali skontrolovať platnosť občianskeho preukazu
V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami je potrebné si skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Voliť sa dá len s platným občianskym preukazom. Ministerstvo vnútra (MV) SR pripomína, že preukázať svoju totožnosť prostredníctvom cestovného pasu nie je možné.
viac
21.01.2020
Bratislava pripravuje prvý projekt typu „reuse“
V spolupráci s bratislavským magistrátom pripravuje zberová spoločnosť OLO rozšírenie palety služieb o projekt „reuse centrum“. Má byť spustený v tomto roku.
viac
21.01.2020
V Očovej finišujú s obnovou vyše 60-ročnej hasičskej zbrojnice
V Očovej v okrese Zvolen finišujú s obnovou vyše 60-ročnej hasičskej zbrojnice. Podstatnú časť z rozpočtu asi 200-tis. eur hradí obec.
viac
20.01.2020
Nepočujúci z celého Slovenska budú 'plesať' v Prievidzi už po druhý raz
Nepočujúci z celého Slovenska budú 'plesať' v Prievidzi po druhý raz. Podujatím, ktoré bude v sobotu (18. 1.) v dome kultúry, sa Slovenský zväz nepočujúcich snaží poukázať na to, že hoci sú hendikepovaní, vedia sa takíto ľudia zabaviť rovnako ako ostatní.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.45 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.83 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.72 %