Piatok 10.04.2020
Dnes má meniny 
Igor
°C
16.10.2018 05:45

Organizátori zotavovacích podujatí majú dôležité povinnosti


Ilustračná snímka


So začiatkom školského roka a nadchádzajúcou zimnou sezónou mnohé školy, cestovné kancelárie, ale aj iné inštitúcie organizujú pre deti rôzne zotavovacie podujatia, napr. školy v prírode, lyžiarske výcvikové kurzy, viacdenné oddychové pobyty a podobne.


Organizátori týchto podujatí majú pri ich zabezpečovaní rôzne povinnosti, pričom často zabúdajú na jednu z najdôležitejších povinností, a to zabezpečiť pre deti a ostatných účastníkov všetky podmienky pre ochranu a podporu ich zdravia, bezpečnosti a prevenciu ochorení.

„Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa stále stretávame s rôznymi názormi a postupmi ako zotavovacie podujatie z hľadiska ochrany zdravia a prevencie ochorení organizovať, stretávame sa dokonca s tvrdením, že legislatíva pre organizovanie zimných kurzov neexistuje, a tak organizátori improvizujú. Zistili sme, že školy majú k dispozícii rôzne usmernenia ako postupovať, ktoré svojim obsahom odporujú ustanoveniam súčasne platnej legislatívy v tejto oblasti. Preto zdôrazňujem, že povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí, ktoré súvisia s ochranou verejného zdravia, so zabránením, či obmedzením možného rizika ohrozenia zdravia a rizika vzniku a šírenia prenosných ochorení upravuje § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení noviel s účinnosťou od 1.9.2007 a vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia s účinnosťou od 1.12.2007“, uviedla vedúca Oddelenia hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ MUDr. Katarína Slotová. Podľa nej uvedená legislatíva podrobne a jednoznačne určuje podmienky organizácie a priebehu zotavovacích akcií. Organizátori lyžiarskych výcvikových kurzov, snowboardových kurzov, škôl v prírode a ďalších zotavovacích podujatí pre deti a mládež spojených s pobytom v rekreačnom zariadení sú povinní ju rešpektovať a nepostupovať podľa rôznych neodborných usmernení, ktorých obsah je v rozpore s  právnymi ustanoveniami.

Ako teda postupovať pri organizovaní zotavovacieho podujatia? Organizátor , či už právnická osoba (napr. škola), alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, je povinný písomne požiadať RÚVZ príslušný podľa miesta konania zotavovacieho podujatia o posúdenie zotavovacieho podujatia najmenej 30 dní pred začiatkom jeho konania. Pre napísanie žiadosti je možné využiť formulár dostupný na stránke RÚVZ www.vzbb.sk. Bez kladného rozhodnutia príslušného RÚVZ nie je možné podľa § 52, ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. zotavovacie podujatie uskutočniť. Dôležitými a povinnými náležitosťami žiadosti o posúdenie zotavovacieho podujatia sú názov akcie, pre koho je určená, opis činnosti, napr. škola v prírode, prázdninový pobyt detí, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, resp. iná, aká akcia, presný názov a adresa rekreačného zariadenia kde bude akcia prebiehať. Žiadosť musí byť podpísaná riaditeľom školy, resp. štatutárom. Žiadosť podpísanú učiteľom, telocvikárom tak, ako sa s takýmto postupom v praxi stretávame, nie je možné akceptovať. Za žiadosť sa platí správny poplatok 50 €, alebo je nutné predložiť doklad o oslobodení od platby správneho poplatku. Ďalšou dôležitou povinnosťou organizátora je zabezpečenie zdravotníka, najmenej jedného na 130 detí. Spodnú hranicu počtu detí kedy nie je potrebný zdravotník zákon neustanovuje ! Povinnosťou zdravotníka je byť prítomný počas celého priebehu zotavovacieho podujatia od nástupu detí a ich preberania od rodičov až po ich odovzdanie rodičom po ich návrate.

Pri organizovaní zotavovacích podujatí sa ďalej často nevenuje dostatočná pozornosť výberu rekreačného zariadenia, organizátori sa spoliehajú na údaje a fotodokumentáciu uverejnenú na internetových stránkach vybratého zariadenia. Bohužiaľ tieto informácie sú niekedy v rozpore so skutočnosťou a následkom sú nespokojní klienti, sťažnosti. Preto odporúčam preveriť si očakávanú úroveň osobnou návštevou vybratého zariadenia. V prípade nespokojnosti počas priebehu akcie je dôležité riešiť problémy bezodkladne. RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici k 30.9. 2018 vydal pre organizátorov zotavovacích podujatí 368 rozhodnutí so súhlasom. Vo všetkých prípadoch boli posúdené podmienky zamerané na prevenciu výskytu a šírenia sa prenosných ochorení v ubytovacej a stravovacej časti príslušných rekreačných zariadení vrátane posúdenia kvality pitnej vody a vody na kúpanie.

Autor: Spracovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.04.2016
Lehoty v novom zákone o odpadoch sa posúvať nebudú
Parlament odmietol novelu zákona o odpadoch z dielne Anny Zemanovej z SaS.
viac
10.11.2016
Petržalka dostala prestížne ocenenie
Mestská časť Bratislava-Petržalka sa ako jediná slovenská samospráva stala oceneným finalistom v súťaži o Národnú cenu SR za kvalitu v kategórii Organizácie verejného sektora.
viac
22.03.2017
Canon aj po rokoch potvrdil, že patrí medzi ekologicky najzodpovednejších
Po troch rokoch od získania certifikátu Zodpovedná spoločnosť prešla Spoločnosť CANON SLOVAKIA opätovným environmentálnym auditom. Výsledok auditu dopadol lepšie, než pred rokmi a Canon opäť potvrdil certifikát rozšírenej úrovne.
viac
28.03.2019
Na organizáciu osláv 75. výročia SNP vyčlenila vláda takmer 3,5 milióna eur
Príprava a organizácia osláv 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) by mala stáť 3 438 492 eur. Predpokladá to návrh Ministerstva kultúry SR na ich organizačné a finančné zabezpečenie, ktorý v stredu schválila vláda.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.15 %